25.11.2013

Samlet kraftbransje kjemper for bankgarantier

Sparebank1(Montel) Nasdaq OMX forener krefter med krafthandlerforeningen Naet, Nord Pool Spot og den nordiske bransjeorganisasjonen for kraftselskapene, Nordenergi, for å kjempe for at bankgarantier fremdeles kan brukes som sikkerhet for kraftkontrakter.– Vi danner en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles synspunkter som vi skal bruke for å lobbe for å fortsette bruken av bankgarantier også etter første kvartal 2016, sier Georg Aasen, sjef for Nasdaq OMX Oslo, til Montel.


Arbeidsgruppen møtes til sitt andre møte i dag, fredag, og skal da sette opp en tidsplan for arbeidet.

På grunn av innføringen av Emir-direktivet i EU vil det etter første kvartal 2016 ikke vær lov til å bruke bankgarantier som sikkerhet for handel på kraftbørsen. Flere aktører har gitt uttrykk for stor bekymring og frykt for at dette vil føre til at mange aktører vil slutte med krafthandel. (se relaterte saker)

– Hvis vi ikke får fortsette med bankgarantier, kan det føre til at kraftmarkedet dreier bort fra børs og mot et mer bilateralt marked. Det vil også få konsekvenser for det fysiske volumet, altså at man mister volum på spotmarkeder, sier Aasen.

– I ytterste konsekvens kan det resultere i at man også påvirker sluttbrukermarkedet, fordi mindre transparens og færre synlige priser gir rom for økte marginer oppover i verdikjeden, og dermed høyere sluttbrukerpriser. Det er stikk motsatt av hva regulator ønsker, fortsetter han.

Begrensninger alt innført
Nasdaq OMX har allerede måtte begrense bruken av bankgarantier fra 1. oktober i år på grunn av Emir-direktivet, og aktører som er regulerte finansinstitusjoner som hedgefond og investeringsbanker kan ikke lenger bruke disse.

At resten av bransjen fortsatt kan bruke slike garantier skyldes et tre år langt unntak, som altså løper ut i 2016.

– Både vi og primæraktørene i markedet ser på dette som en alvorlig sak, og vi ønsker å unisont lobbe for at unntaket kan gjøres permanent, sier Aasen.

Han mener at bruken av bankgarantier i kombinasjon med forward-strukturen har vært et av suksessparametrene for det nordiske kraftmarkedet.

– Aktørene hedger allerede posisjoner ut over Q1 2016, og de uttrykker bekymring på grunn av endringen. Det skaper mindre forutsigbarhet for dem, og de må vurdere hvilke alternativer de har.

Hvor tungt de enkelte aktører blir rammet av et slikt forbud er svært forskjellig, men det er på det rene at det blir en signifikant kostnadsøkning hvis man må stille kontanter som sikkerhet framfor bankgarantier, fastslår Nasdaq-sjefen, og viser til at majoriteten av aktørene ikke har tilgang til annen type sikkerhet som i dag er godkjent, som for eksempel statsobligasjoner.

– Kan drepe transparensen
Aasen sier Nasdaq OMX har forståelse for at regulatorene ønsker å redusere risikoen i finansielle markeder.

– Men vi frykter at de skal se for generelt på alle markeder, og skjære alt over en kam, og ikke ta hensyn til det mest velfungerende kraftmarkedet som eksisterer.

Han viser til at regulatorene er opptatt av systemrisiko, transparens og konkurranse. Men uten muligheten til å bruke bankgarantier, kan man ende opp med et mer bilateralt drevet marked, som vil øke systemrisikoen, drepe transparensen og redusere konkurransen.

– Dermed kan man etter mitt syn ende opp med å ødelegge tre av aspektene man ønsket å oppnå, sier Aasen.

Naet-styremedlem Jens Nordberg uttalte til Montel at uten bankgarantier kan man like godt gå over fra å handle med forwards til å handle med futures, altså kontrakter der oppgjøret kjøres hver dag, framfor når kontraktene går til levering. (se egen sak)

– Forwards er best
Aasen mener at futures ikke fungerer like godt som forwards innen kraftsektoren, blant annet fordi man må dekke alt med kontanter, noe som er langt dyrere enn å benytte forwards sammen med bankgarantier.

– Vi har tro på at vi skal nå gjennom i Brussel, og vi oppfatter at vi blir forstått av myndighetene i Norden og at de deler bekymringen.

Saken vil til syvende og sist bli avgjort av EUs finanstilsyn, Esma.

Aasen er ikke klar på når de bør komme i mål med lobby-arbeidet, men sier at Nasdaq OMX ønsker en så rask endring av lovverket som mulig.

– Det er viktig at vi trår til sammen for å prøve å gjøre noe med det man mener er en feil retning å gå, sier Aasen, som vedgår at lavere likviditet og mer bilateral handel også vil ramme Nasdaq OMX.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
10:34, Friday, 22 November 2013

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?