Hjem > Siste nytt > Samene vil stoppe bygging på Fosen og i Nord-Norge

Samene vil stoppe bygging på Fosen og i Nord-Norge

Publisert 03.09.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Vindmølle(Montel) Reindriftsinteressene vil kjempe med nebb og klør både mot den store vindkraftutbyggingen på Fosen-halvøya og mot Statnetts kraftledning mellom Ofoten og Balsfjord, sier advokat Geir Haugen.

– Det vil i første omgang komme en søknad om forhåndstiltredelse. Den vil vi sloss med nebb og klør mot, og vi er relativt optimistiske til at vi skal hindre byggestart før det foreligger et rettskraftig skjønn. Da vil det drøye ganske mange år, sier Haugen til Montel.

Han representerer åtte reinbeitedistrikt, både på Fosen-halvøya og i Nord-Norge.

I forrige uke ga olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) konsesjon både til kraftledningen Ofoten-Balsfjord og til hele 1.310 MW vindkraft på Fosen-halvøya med en tilhørende sentralnettsledning.

Dette akter Haugen og reindriftsamene å stoppe.

– Det blir et spetakkel
– Vi kommer til å gå helt til Høyesterett, og eventuelt til FNs menneskerettighetskomité i Geneve, hvis vi skulle tape i Høyesterett. Det blir et skikkelig spetakkel, advarer Haugen.

Han viser til at det bare er reindriftssamene, som den eneste befolkningsgruppen i Norge, som i realiteten kan hindre ekspropriasjon, på grunn av det spesielle vernet de har ut fra folkeretten.

– Det viktige i forhold til folkeretten, og som ikke noen politikere tilsynelatende har fått med seg, er at man ikke skal skjele til behovet for samfunnsnytte i slike saker. Det er hele ”cluet”, sier Haugen.

Advokaten sier at han tror at utbyggingene kommer til å bli stoppet i rettsystemet med begrunnelsen saksbehandlingsfeil, fordi sumvirkningene av inngrepene ikke er utredet godt nok.

– Jeg tror absolutt vi klarer å stoppe dette, for det er så mange inngrep fra før i flere av disse distriktene at vi er langt over terskelen til ILO-konvensjonen [som omhandler urfolks rettigheter]. Nå venter vi på brev fra Statnett og i mellomtiden sliper vi sverdene, sier Haugen.

Satnett håper på byggestart neste år
– Vi vil til enhver tid forholde oss til den rettsprosessen som er og som vil komme. Det er viktig å vise respekt for reindriftsnæringen og rettsprosessene, sier Elisabeth Vardheim, ansvarlig for nettutbyggingsprosjektene i Statnett.

Hun understreker at Statnetts jobb er å sikre at ny fornybar produksjon i Midt-Norge kan komme frem til forbrukerne, at tilknytningsplikten ivaretas og å sikre forsyningssikkerhet og verdiskapning i Midt- og Nord-Norge.

– Når det gjelder Haugens uttalelse om samfunnsnytte, så viser vi til de vurderingene som er gjort av Olje- og energidepartementet, sier Vardheim.

Satnett har en foreløpig plan om anleggsstart for Ofoten-Balsfjord-linjen i andre kvartal 2014, og da må søknad om forhåndstiltredelse foreligge i god tid før det, ifølge Vardheim.

Hun kan ikke på det nåværende tidspunkt svare på når søknadene om forhåndstiltredelsene vil bli sendt ut.

– Når det gjelder Midt-Norge så har vi en avtale med vindkraftaktørene, og vi må legge opp en fremdriftsplan sammen med dem. Der er det fristen 2020 som er viktig, sier Vardheim.

Hun legger til at Statnett ikke har erfaring med saker som kan ende opp med å bli ført i rettsinstanser som ligger over norsk Høyesterett.

– Dette er de første prosjektene som må forholde seg til ILO-konvensjonen og det lovverket som knytter seg til reindriftsnæringen, sier Vardheim.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:20, Monday, 2 September 2013


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?