Hjem > Siste nytt > Rettssaken betegnet som en skandale

Rettssaken betegnet som en skandale

Publisert 28.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Norgeslover

(Europower) Rettssaken mot mannen som er tiltalt for underslag mot Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd ble gjennomført i Gjøvik tingrett i går.

Flere er sterkt kritisk til rettsbehandlingen mot den bedrageritiltalte i Hadeland Energi. – En skandale som frarøver offentligheten forklaringer på hvordan dette kunne skje, sier BI-professor Petter Gottschalk.

Årsaken til kritikken er at offentligheten ikke får innsyn i hva som skjedde da en ansatt i Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd tappet de to selskapene for til sammen 20,9 millioner kroner.

Den 41 år gamle økonomisjefene forklarte seg i Gjøvik tingrett i går. Siden han har gitt en uforbeholden tilståelse og samarbeidet med politiet, ble rettsprosessen redusert til såkalt tilståelsessak. Hele seansen var unnagjort på to timer, og tiltalte selv var det eneste vitnet retten fikk høre.

– Noen må ha snakket sammen

Flere har vært kritisk til den lukkede prosessen etter underslaget ble avslørt i de offentlige eide selskapene. Blant kritikerne er BI-professor Petter Gottschalk som har økonomisk kriminalitet som sitt fagområde. Han var på plass i Gjøvik tingrett i går, og sier til Dagbladet at han er sterkt kritisk til at rettsbehandlingen blir gjort på en forenklet måte.

– Dette er en skandale, som frarøver offentligheten muligheter til å få forklaringer på hvordan dette kunne skje. Hvis du begår underslag, er det din skyld. Dersom du får muligheten til å gjøre et underslag, er det andre som har ansvar. Og hvem det er, får offentligheten ikke innsikt i. En skandale, noen må ha snakket sammen, sier professoren til Dagbladet.

Endret mottakernavnet i nettbanken

Den tiltalte ble ansatt i Hadeland Energi (HE) som regnskapsmedarbeider i november 2009. Fra første dag i HE fikk han ansvar også for økonomien i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB). I oktober 2010 sa han opp i HE, og begynte noen måneder senere som økonomisjef i HRB.

I april i år ble det kjent at økonomisjefen var siktet for underslag. Han skal ha underslått 2,2 millioner kroner fra HE, og 18,6 millioner fra HRB. Da han ble ansatt var han tidligere domfelt to ganger for økonomisk kriminalitet, og hadde sonet i fengsel. Dette visste arbeidsgiverne om.

I løpet av den korte rettsaken i går forklarte han kort hvordan han hadde gjennomført underslaget.

– Jeg overførte penger til min egen konto, og endret mottakernavnet i nettbanken fra meg selv til våre egne selskap. Slik så det ut som det var interne transaksjoner, forklarte den tiltalte i tingretten i går.

Underslagene på Hadeland ble først oppdaget som følge av en annen etterforskning på Romerike. Der er 41-åringen siktet for skatte- og regnskapsmessige overtredelser i et tredje firma.

– En gavepakke fra politiet

I likhet med professor Gottschalk betegner lokalvisa Hadeland i en lederartikkel rettergangen som en skandale.

– Dette er forenklet rettergang som vi i mange type saker ville forsvart, og ment var fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Vi mener denne saken er annerledes. Underslagene i HRB og HE er en skandale i seg selv. Selskapene er heleid av det offentlige, og beløpene det er snakk er svimlende høye, heter det i lederen.

Politiet har under etterforskningen ikke villet si noe om hvordan underslagene kunne gjennomføres, men har i stedet sagt at dette ville komme fram under rettssaken. Med den korte rettsprosessen kommer likevel ikke noen detaljer på bordet.

– Det er rett og slett en skandale. Vi har vanskelig for å begripe at de som er satt til å representere eierskapet i selskapene kan mene at dette er riktig. Vi trenger gode forklaringer for å forstå at dette er fornuftig. Politiet gir etter vår oppfatning en gavepakke til de som måtte ønske minimalt med oppmerksomhet rundt saken, skriver lokalavisen på lederplass.

Ville forklare seg

Lokalavisa har tidligere vært sterkt kritisk til at interne granskningsrapporter ikke har blitt offentliggjort.

Styrene i begge selskapene ba PricewaterhouseCoopers om å granske selskapene, og rapportene forelå i juni.

En sladdet versjon av rapporten fra HE er offentliggjort, mens rapporten fra HRB er fortsatt unntatt offentlighet.

Daglig leder John Ottesen i HRB var med på å ansette den siktede økonomisjefen og var sjefen hans helt til underslagene ble avslørt. Han trakk seg fra jobben i sommer. I går satt han på tilhørerplass i Gjøvik tingrett.

– Jeg hadde håpet på at det skulle blitt en vanlig rettssak der jeg hadde fått anledning til å forklare meg. Da ville det kommet fram et mer nyansert bilde om hva som skjedde, sier Ottesen til Dagbladet.

  • Hadeland Energi eies av de tre kommunene Gran (34 prosent), Jevnaker (8,5 prosent) og Lunner (8,5 prosent), samt Energiselskapet Buskerud AS (49 prosent).
  • Hadeland og Ringerike Bredbånd eies av Hadeland Energi AS (49 prosent), Lyse FiberInvest (34 prosent) og Energiselskapet Buskerud AS (17 prosent).

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?