26.03.2015

Rene nettselskaper gjør det best


(Europower) Analyser av norske nettselskapers avkastning viser at rene nettselskap i snitt har signifikant høyere avkastning enn de andre nettselskapene.

Forskjellen mellom nettselskap som er skilt både selskapsmessig og funksjonelt, og vertikalintegrerte nettselskap er på minimum tre prosentpoeng, viser en studie Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført for perioden 2008-2013.

Analysene viser ifølge NVE også at det er en signifikant forskjell mellom drift- og vedlikeholdskostnadane til rene og vertikalt integrerte nettselskap per km, når det er tatt hensyn til relevante forskjeller. Forskjellen er på 15 prosent.

NVE sier i rapporten at direktoratet, som regulator, blant annet har i oppgave å sikre at nettet driftes, utnyttes og utvikles så effektivt som mulig; å sikre en godt fungerende konkurranse på områder som er egnet for konkurranse; og å sikre at skillet mellom monopol og konkurranse er så tydelig at kryssubsidiering ikke skjer.

Åtte fullstendig atskilte

Energilovens paragrafer 4-6 og 4-7 krever at nettvirksomheten er selskapsmessig og funksjonelt skilt fra kraftproduksjon og kraftomsetning når selskapet har mer enn 100.000 nettkunder.

I 2013 gjaldt dette åtte nettselskaper, men i tillegg har 36 nettselskaper gjennomført selskapsmessig skille frivillig eller etter pålegg.

De åtte helt atskilte selskapene er Hafslund Nett, Agder Energi Nett, BKK Nett, Skagerak Nett, Eidsiva Nett, Trønder Energi Nett, Lyse Elnett og Fortum Distribution.

De største av de 36 med selskapsmessig skille er NTE Nett, Troms Kraft Nett og EB Nett.

80 nettselskaper er helintegrerte med både nett, produksjon og/eller omsetning, og klassifiseres som vertikalt integrerte nettselskap.

24 nettselskaper er kraftprodusenter og næring med litt nettvirksomhet.

Færre enn 6000 kunder

Totalt var det 148 nettselskaper i 2013, pluss Statnett. 80 driver med telekmomvirksomhet og nesten alle driver med annen virksomhet, typisk installasjon/arbeid for andre og diverse vareomsetning.

Per i dag eksisterer det ingen krav om skille mellom nettvirksomhet og annen konkurranseutsatt virksomhet, inkludert telekom.

I 2013 hadde nesten halvparten av distribusjonsnettselskapene færre enn 6000 abonnenter, og samlet leverte de strøm til 6 prosent av nettkundene i Norge,

De 10 største selskapene leverte strøm til 62 prosent av kundemassen. 51 av de 80 vertikalt integrerte nettselskapene er små, mens nesten alle rene nettselskap var middels eller store selskap, ifølge NVE-analysen.

Rene nettselskap eier 78%

Rene nettselskap eier 78 prosent av samlet bokført verdi på nettanleggene og ble tildelt 76 prosent av varslet total inntektsramme for 2015.

I sum har nettselskapene rapportert inn nesten 9000 årsverk på alle virksomhetsområder; 5308 på nettvirksomhet. 60 prosent av årsverkene som er rapportert på nett hører til rene nettselskaper.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?