26.03.2015

Rene nettselskaper gjør det best


(Europower) Analyser av norske nettselskapers avkastning viser at rene nettselskap i snitt har signifikant høyere avkastning enn de andre nettselskapene.

Forskjellen mellom nettselskap som er skilt både selskapsmessig og funksjonelt, og vertikalintegrerte nettselskap er på minimum tre prosentpoeng, viser en studie Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført for perioden 2008-2013.

Analysene viser ifølge NVE også at det er en signifikant forskjell mellom drift- og vedlikeholdskostnadane til rene og vertikalt integrerte nettselskap per km, når det er tatt hensyn til relevante forskjeller. Forskjellen er på 15 prosent.

NVE sier i rapporten at direktoratet, som regulator, blant annet har i oppgave å sikre at nettet driftes, utnyttes og utvikles så effektivt som mulig; å sikre en godt fungerende konkurranse på områder som er egnet for konkurranse; og å sikre at skillet mellom monopol og konkurranse er så tydelig at kryssubsidiering ikke skjer.

Åtte fullstendig atskilte

Energilovens paragrafer 4-6 og 4-7 krever at nettvirksomheten er selskapsmessig og funksjonelt skilt fra kraftproduksjon og kraftomsetning når selskapet har mer enn 100.000 nettkunder.

I 2013 gjaldt dette åtte nettselskaper, men i tillegg har 36 nettselskaper gjennomført selskapsmessig skille frivillig eller etter pålegg.

De åtte helt atskilte selskapene er Hafslund Nett, Agder Energi Nett, BKK Nett, Skagerak Nett, Eidsiva Nett, Trønder Energi Nett, Lyse Elnett og Fortum Distribution.

De største av de 36 med selskapsmessig skille er NTE Nett, Troms Kraft Nett og EB Nett.

80 nettselskaper er helintegrerte med både nett, produksjon og/eller omsetning, og klassifiseres som vertikalt integrerte nettselskap.

24 nettselskaper er kraftprodusenter og næring med litt nettvirksomhet.

Færre enn 6000 kunder

Totalt var det 148 nettselskaper i 2013, pluss Statnett. 80 driver med telekmomvirksomhet og nesten alle driver med annen virksomhet, typisk installasjon/arbeid for andre og diverse vareomsetning.

Per i dag eksisterer det ingen krav om skille mellom nettvirksomhet og annen konkurranseutsatt virksomhet, inkludert telekom.

I 2013 hadde nesten halvparten av distribusjonsnettselskapene færre enn 6000 abonnenter, og samlet leverte de strøm til 6 prosent av nettkundene i Norge,

De 10 største selskapene leverte strøm til 62 prosent av kundemassen. 51 av de 80 vertikalt integrerte nettselskapene er små, mens nesten alle rene nettselskap var middels eller store selskap, ifølge NVE-analysen.

Rene nettselskap eier 78%

Rene nettselskap eier 78 prosent av samlet bokført verdi på nettanleggene og ble tildelt 76 prosent av varslet total inntektsramme for 2015.

I sum har nettselskapene rapportert inn nesten 9000 årsverk på alle virksomhetsområder; 5308 på nettvirksomhet. 60 prosent av årsverkene som er rapportert på nett hører til rene nettselskaper.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?