24.03.2014

Rekordmange skiftet leverandør

Rekordmange-skiftet-stromleverandor
Europower: Haakon Barstad. Foto: Thomas Gundersen

386.800 privatkunder og 48.700 næringskunder skiftet strømleverandør i løpet av 2013. Statistikken viser imidlertid ikke hvor mange som byttet tilbake til sin opprinnelige leverandør.

386.800 privatkunder skiftet strømleverandør i 2013. Det er det høyeste antallet på ti år. Samtidig skiftet 49.000 næringskunder leverandør, som er det høyeste antallet noensinne.

Det viser statistikk fra NVE. Med 386.800 leverandørskifter i privatmarkedet, er det kun rekordåret 2003 som ligger høyere. Da ble det foretatt 440.000 leverandørskifter.

Selv om 2012 hadde svært mange leverandørskifter, skjedde det et kraftig hopp i 2013. I 2012 var antall leverandørskifter 317.000. Økningen fra 2012 til 2013 var dermed på 22 prosent.

Særlig i fjerde kvartal var det mange skifter, med hele 116.700. Tilsvarende tall for fjerde kvartal i 2012 var 78.400.

Næringslivet har aldri før foretatt så mange leverandørskifter. 48.700 næringskunder skiftet strømleverandør i 2013. Tilsvarende tall for 2012 var 34.000 skifter. Det er en økning på 43 prosent.

>>> Les også: 3 bra grunner til å skifte leverandør

Feilkilder

Det er imidlertid verdt å merke seg en mulig feilkilde i statistikken:

– Dette er tall som viser antall leverandørskifter, ikke antall forbrukere som skifter leverandør. Det betyr at dersom en forbruker bytter leverandør, og deretter bytter tilbake til sin forrige leverandør etter kort tid, telles dette som to leverandørskifter. Antallet forbrukere som har byttet leverandør kan dermed være langt lavere enn leverandørskiftetallene indikerer, skriver NVE.

Et annet forhold som påvirker statistikken er at BKK i 2013 fikk tillatelse til å auksjonere bort alle sine kunder på leveringsplikt. 8500 kunder ble flyttet, og overføringen skjedde i november. Det forklarer en del av økningen i fjerde kvartal.

– Indikator på konkurranse

I rekordåret 2003 var det høye strømpriser. Det var ikke i tilfelle i 2013. Likevel skiftet svært mange strømleverandør. NVE tolker dette som at konkurranse fungerer.

– I henhold til økonomisk teori vil man i et velfungerende kraftmarked med aktive og velinformerte forbrukere, ha forbrukere som velger de mest konkurransedyktige kraftleverandørene. Dette vil bidra til god konkurranse i markedet, og bidra til å holde kraftleverandørenes marginer lave, skriver NVE.

NVE-statistikken viser at den dominerende leverandøren i hvert nettområde i gjennomsnitt har 71 prosent av husholdningskundene, og 55 prosent av næringskundene.

Leverandørskifter i privatmarkedet:

 • 2013: 386.800
 • 2012: 316 600
 • 2011: 277.000
 • 2010: 243.400
 • 2009: 195.100
 • 2008: 194.012
 • 2007: 198.672
 • 2006: 273.619
 • 2005: 198.034
 • 2004: 240.047
 • 2003: 441.840
 • 2002: 322.664
 • 2001: 177.645
 • 2000: 156.442
 • 1999: 123.918
 • 1998: 82.658
 • 1997: 31.225
 • 1996: 1.589
 • 1995: 910

Kilde: NVE

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?