06.05.2014

Reiten vil ikke tvangsfusjonere nettselskaper

Hvordan-blir-stromprisene-fremover(Montel) Myndighetene skal ikke tvangsfusjonere nettselskapene, men med riktige virkemidler blir det fornuftig for selskapene å slå seg sammen, sier utvalgsleder Eivind Reiten. Foto: Gudbrandsdal Energi

Reiten presenterte mandag ettermiddag rapporten om nettstrukturen i Norge. Der pekte han på at de 50 minste nettselskapene i snitt har færre enn 1.000 nettkunder hver.

For å endre den norske strukturen foreslår utvalget blant annet at det skal stilles krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskapene, uavhengig av størrelse.

– Dette tror jeg er det aller viktigste forslaget for å få færre selskaper. I det du må rendyrke nettselskapet ditt, da ser du fordelene av å ha litt flere kunder enn å betjene 8-900 kunder, sier Reiten til Montel.

Utvalget har ikke gått så langt at de ønsker fullt eiermessig skille for produksjons- og nettselskaper.

– Vi kom ikke fram til det, dels fordi det er en mulighet for at vinninga går opp i spinninga, men det ville også reist en lang rekke erstatningsmessige problemstillinger. Det ville også vært ekstra vanskelig for private eiere, som ville bli tvunget til å avhende den ene biten. Konsernmodellen med god oppfølging fra NVE bør holde, sier Reiten.

Reiten vil heller ikke bruke tvang for å få færre nettselskaper.

– Myndighetene skal ikke stå og peke og si at du skal gifte deg med den eller den, mener Reiten.

Vil ikke si noe før høringen
Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var i det unnvikende hjørnet på spørsmål om hva han synes om de ulike anbefalingene til Reiten-utvalget.

– Per nå vil jeg ikke avvise noen av disse innspillene. Men rapporten skal på høring, og av respekt for høringen er det ikke riktig av meg å konkludere på noen av punktene, sier Lien til Montel.

Ministeren ville ikke svare på om det bør brukes tvang for å få færre nettselskaper, men la til at det ikke kom noen overraskende forslag fra Reiten-utvalget. Lien opplyste på pressekonferansen at høringsfristen settes til 1. oktober.

Fornøyde bransjeorganisasjoner
Både Distriktenes energiforening (Defo) og Energi Norge var fornøyd med signalene i rapporten.

– Dette er langt på vei innenfor det vi kunne foreslått selv. Vi forstår at DSO-tilnærmingen kommer, men det er veldig viktig at man legger de riktige oppgavene der, sier Defo-leder Knut Lockert.

Han understreker viktigheten at hvis det oppstår uenigheter mellom distibusjonsoperatørene og de omkringliggende nettselskapene, så må det være opp til NVE å avgjøre saken, ikke DSOen.

Lockert sier samtidig at han ikke tror at forslagene vil føre til en rasering av antall nettselskaper i Norge.

– Forslagene innebærer en oppstramming på sikt, og det er også hensikten. Den fokuserer på oppgaver, og ikke på antall. Færre selskaper vil det nok bli, men det vil det bli uansett, sier Lockert, som legger til at heller ikke han er overrasket over noen av forslagene.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er fornøyd med tydelige signaler på at man vil gå fra tre til to nettnivåer, i tillegg til at produksjonsinntektene i regionalnettet skal beholdes i nettselskapene.

– Det må forstås i sammenheng med at de ikke foreslår andre tiltak for tariffutjevning. Det er særlig noen av selskapene hvor det skal bygges ut mye ny produksjon, men som ikke har et stort sluttkundegrunnlag som har følt seg i en skvis. Dette forslaget gjør noe med det, sier Ulseth.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:48, Monday, 5 May 2014


Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?