16.01.2015

Reiten-rapporten mest sannsynlig til Stortinget

Stortinget+vinterÅ innføre krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle kraftselskaper med nettvirksomhet, vil mest sannsynlig kreve en lovendring, skriver OED. I så fall må saken sendes til Stortinget. Foto: Morten Fredheim Solberg

Kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille for nettvirksomhet, må mest sannsynlig behandles i Stortinget. Det viser en vurdering utført av departementet.

Det er Defo som har bedt Olje- og energidepartementet å vurdere om det krever lovendringer for å gjennomføre kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle kraftselskaper med nettvirksomhet. Reiten-utvalget har foreslått at dette kravet skal gjelde for alle selskaper, uansett størrelse. Per i dag er dette kun et krav for kraftselskaper med mer enn 100.000 nettkunder, i praksis kun sju av de rundt 140 nettselskapene i landet.

Nå har Defo fått svar fra departementet:

– En foreløpig vurdering tilsier at et krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle trolig vil kreve lovendring, skriver underdirektør Henriette Nesheim.

Det betyr i så fall at saken må sendes til Stortinget.

Har ikke konkludert

Saken er imidlertid ikke helt avgjort:

– Departementet har ikke endelig konkludert med hensyn til den videre oppfølgingen av forslagene, skriver Nesheim.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag om at rapporten fra Reiten-utvalget må behandles i Stortinget, men forslaget er foreløpig ikke behandlet.

– Spørsmål om privat eierskap i nett, omstrukturering og sammenslåing av nettselskaper og begrensing av frihetsgrader for nettselskaper, er av en slik størrelse at Stortinget bør inviteres til å sette kursen i den videre oppfølgingen, skriver Ap-representantene forslaget.

– Handler om mer enn nøytralitet

Daglig leder i Defo, Knut Lockert, er svært fornøyd med departementets foreløpige vurdering.

– Dette betyr at spørsmålet om selskapsmessig skille blir gjenstand for en bred politisk behandling, og det er svært viktig etter vår mening, sier han.

Defo representerer mange av de minste selskapene som må omstille seg om Reitens forslag blir vedtatt.

– Problemstillingene i kjølevannet av disse forslagene er så omfattende at de bør behandles av Stortinget. Dette handler om langt mer enn nøytralitet. Det handler om selskapenes kunder, leveringskvalitet, struktur, beredskap, og ikke minst om selskapenes verdier. Dette gjelder særlig kravet til funksjonelt skille som ikke tjener til lite annet enn mer byråkrati og økte kostnader, sier Lockert.

Sanderuds råd til sjefen

Om den endelige konklusjonen i departementet blir at forslagene kun krever forskriftsendringer, kan regjeringen utforme disse uten å gå veien om Stortinget. NVE-direktør Per Sanderud var så vidt innom den videre politiske behandlingen i sitt innlegg på Pareto-konferansen tidligere i dag.

– OED vurderer nå hva som skal gå til Stortinget, og hva som ikke skal til Stortinget. Åpenbare lovendringer må jo fremmes i en proposisjon, men en del ting kan departementet bestemme uten formelle vedtak, sa Sanderud.

Embetsmann Sanderud dristet seg til å gi sin overordnede statsråd et råd på veien:

– Det er klart at når man er statsråd i en mindretallsregjering, er det sikkert lurt å skaffe flertall på en eller annen måte, enten ved å rusle i korridorene eller fremme et eksplisitt lovforslag, sa Sanderud.

Han la vekt på at i selve saken har NVE gitt et helt klart råd til departementet om å følge opp Reitens forslag, og innføre fullt selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle selskaper uansett størrelse.

Europower
Haakon Barstad

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer

Klart for norsk ACER-deltakelse

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Les mer

Per Oluf Solbraa er ny konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding AS

Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS har ansatt Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef.

Les mer

Innlandskraft inngår kundesamarbeid med Trumf

NorgesGruppen, Norges største dagligvarekjede, har valgt Innlandskraft som eksklusiv strømleverandør i sitt kundefordelsprogram Trumf.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?