16.01.2015

Reiten-rapporten mest sannsynlig til Stortinget

Stortinget+vinterÅ innføre krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle kraftselskaper med nettvirksomhet, vil mest sannsynlig kreve en lovendring, skriver OED. I så fall må saken sendes til Stortinget. Foto: Morten Fredheim Solberg

Kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille for nettvirksomhet, må mest sannsynlig behandles i Stortinget. Det viser en vurdering utført av departementet.

Det er Defo som har bedt Olje- og energidepartementet å vurdere om det krever lovendringer for å gjennomføre kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle kraftselskaper med nettvirksomhet. Reiten-utvalget har foreslått at dette kravet skal gjelde for alle selskaper, uansett størrelse. Per i dag er dette kun et krav for kraftselskaper med mer enn 100.000 nettkunder, i praksis kun sju av de rundt 140 nettselskapene i landet.

Nå har Defo fått svar fra departementet:

– En foreløpig vurdering tilsier at et krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle trolig vil kreve lovendring, skriver underdirektør Henriette Nesheim.

Det betyr i så fall at saken må sendes til Stortinget.

Har ikke konkludert

Saken er imidlertid ikke helt avgjort:

– Departementet har ikke endelig konkludert med hensyn til den videre oppfølgingen av forslagene, skriver Nesheim.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag om at rapporten fra Reiten-utvalget må behandles i Stortinget, men forslaget er foreløpig ikke behandlet.

– Spørsmål om privat eierskap i nett, omstrukturering og sammenslåing av nettselskaper og begrensing av frihetsgrader for nettselskaper, er av en slik størrelse at Stortinget bør inviteres til å sette kursen i den videre oppfølgingen, skriver Ap-representantene forslaget.

– Handler om mer enn nøytralitet

Daglig leder i Defo, Knut Lockert, er svært fornøyd med departementets foreløpige vurdering.

– Dette betyr at spørsmålet om selskapsmessig skille blir gjenstand for en bred politisk behandling, og det er svært viktig etter vår mening, sier han.

Defo representerer mange av de minste selskapene som må omstille seg om Reitens forslag blir vedtatt.

– Problemstillingene i kjølevannet av disse forslagene er så omfattende at de bør behandles av Stortinget. Dette handler om langt mer enn nøytralitet. Det handler om selskapenes kunder, leveringskvalitet, struktur, beredskap, og ikke minst om selskapenes verdier. Dette gjelder særlig kravet til funksjonelt skille som ikke tjener til lite annet enn mer byråkrati og økte kostnader, sier Lockert.

Sanderuds råd til sjefen

Om den endelige konklusjonen i departementet blir at forslagene kun krever forskriftsendringer, kan regjeringen utforme disse uten å gå veien om Stortinget. NVE-direktør Per Sanderud var så vidt innom den videre politiske behandlingen i sitt innlegg på Pareto-konferansen tidligere i dag.

– OED vurderer nå hva som skal gå til Stortinget, og hva som ikke skal til Stortinget. Åpenbare lovendringer må jo fremmes i en proposisjon, men en del ting kan departementet bestemme uten formelle vedtak, sa Sanderud.

Embetsmann Sanderud dristet seg til å gi sin overordnede statsråd et råd på veien:

– Det er klart at når man er statsråd i en mindretallsregjering, er det sikkert lurt å skaffe flertall på en eller annen måte, enten ved å rusle i korridorene eller fremme et eksplisitt lovforslag, sa Sanderud.

Han la vekt på at i selve saken har NVE gitt et helt klart råd til departementet om å følge opp Reitens forslag, og innføre fullt selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle selskaper uansett størrelse.

Europower
Haakon Barstad

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer

Endless Winter ep. 2

Endless Winter episode nr. 2. Et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Endless Winter følger skikjører Nikolai Schirmer til Østerrike i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?