Hjem > Siste nytt > Reiten håper på mer privat kapital i nettsektoren

Reiten håper på mer privat kapital i nettsektoren

Publisert 21.05.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Hvordan-blir-stromprisene-fremover(Montel) Eivind Reiten tror og håper det vil komme mer privat eierskap og kapital inn i nettsektoren fremover. Foto: Gudbrandsdal Energi

– Personlig mener jeg det er for lite privat eierskap i denne sektoren. Dersom virksomheter som i dag ligger under nettselskaper skilles ut, vil dette kunne bidra til at vi får mer privat eierskap, sa Reiten under et seminar på Swedbank mandag.

Eivind Reiten ledet det regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett, som leverte sin rapport for et par uker siden.

Et av de sentrale punktene i rapporten er spørsmålet om hvordan selskapene håndterer nøytralitetsbestemmelsene i nettreguleringen og om selskapene blander sammen monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Utvalget foreslår at alle kraftkonsern skal ha et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom monopol- og konkurranseutsatt virksomhet, og at den nåværende grensen som gir selskaper med færre enn 100.000 kunder fritak oppheves.

I tillegg skal all virksomhet som ikke naturlig tilhører konsernet skilles ut, dersom denne tilbyr tjeneste eksternt. Reiten pekte på blant annet entreprenørvirksomheter som eksempel på virksomheter som helt eller delvis kan få private eiere, dersom utvalgets anbefalinger følges.

Bort med kompetanseforskriften

Reiten viste også til utvalgets forslag om å fjerne den omstridte kompetanseforskriften, som pålegger nettselskapene å insource entreprenør- og montørkompetanse i selskapet fremfor å basere seg på outsourcing.

– Dette er oppgaver som selskapene bør få kjøpe eksternt, i stedet for at hvert selskap skal holde seg med hver sin kompetanse, sa han.

Reiten pekte på at kompetanseforskriften også kan ha bidratt til å gjøre nettselskapene mindre attraktive for eventuelle private investorer, fordi den kan ha bidratt til å øke kostnadene i nettselskapene gjennom mindre økonomisk rasjonell drift.

– Som postvesenet på 90-tallet

Den tidligere energiministeren var tydelig på at han tror antallet nettselskaper vil reduseres fra dagens 148 i årene fremover, men ville ikke konkretisere hvor stort han tror omfanget av strukturendringene vil bli. Samtidig pekte han på at eierstrukturen og det enorme antallet selskaper står i sterk kontrast til nesten hvilken som helst annen sektor i norsk økonomi.

– Den eneste parallellen jeg har funnet er strukturen på postkontorene på nittitallet. Blant de 2.400 postkontorene Posten hadde, håndterte de 1.500 minste om lag kun 6 prosent av alle brevene. Det er veldig likt det vi ser i strømnettet i dag, sa Reiten.

Han var imidlertid klar på at det er lite å sette fingeren på i nettselskapene når det gjelder forsyningssikkerhet.

– Jeg tenker at vi i dag har den forsyningssikkerheten vi trenger, og at vi skal vokte oss for å ikke å begynne med overinvesteringer i nettet, sa Reiten og pekte på at selv når man regner med konsekvensene av Dagmar-stormen i 2011 så falt ikke forsyningssikkerheten under 99,6 prosent på årsbasis.

Øystein Meland

oystein@montel.no
14:31, Monday, 19 May 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?