27.03.2015

Redd Småkraft AS går til utlandet

Knut+Olav+Tveit

(Europower) Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga tror Småkraft AS kan bli solgt til utenlandske miljøer. Det mener han er både bekymringsfullt og et utslag av dårlige rammevilkår.

Tidligere i dag meldte Europower at eierne av Småkraft AS har innledet en prosess for å klargjøre mulighetene for salg.

– Det bekymrer meg at den etablerte kraftbransjen i Norge kaster kortene i forhold til småkraft. Medregnet salget av Norsk Grønnkraft ser vi nå at Statkraft sammen med nesten alle toneangivende regionale kraftselskap trekker seg ut. Man kan jo spørre seg om hva som hadde skjedd med de store vannkraftverkene om vi ikke hadde hatt hjemfall og konsesjonslovgivning ellers, sier Tveit og fortsetter:

– Mange av de regionale kraftselskapene trenger nok å styrke balansen i en tid hvor utbyttene til grådige offentlige eiere fort kan overstige resultatet på bunnlinjen.

Lavere avkastningskrav

Tveit medgir at det mulige salget nok er et uttrykk for at eierne ikke ser noen særlig avkastning i småkraft i tiden framover. Samtidig hevder han at utenlandske aktører er villig til å betale langt mer enn norske aktører.

– Med andre ord tror jeg nok Småkraft AS nå fort kan havne i utlandet. Utlendingene kan trolig betale mer på grunn av valutakurser og ikke minst at de har svært lav, eller kanskje i praksis ingen fornuftig avkastning på alternative investeringer, sier Tveit.

Kritiserer rammebetingelsene

Han benytter også anledningen til å stille spørsmål ved rammevilkårene for norsk småkraftutbygging.

– De er nå er så dårlige at mange investorer vegrer seg for å ra risiko. Konsesjonene fra det offentlige er blitt stadig dyrere å bygge. Det er dyrt og byråkratisk å komme på nett med strømmen. I tillegg er politikerne for øyeblikket mer opptatt av å legge til rette for utbygging av vindkraft enn vannkraft her hjemme. Jeg tenker da på de generøse subsidiene som vindkraften nå trolig innvilges gjennom grønne avskrivninger. Det bryter fullstendig med sertifikatmarkedets prinsipper om teknologinøytralitet, sier lederen av Småkraftforeninga.

Han framholder at Småkraft AS er et lokomotiv i norsk småkraftbransje. Tveit sier selskapet er en sentral bidragsyter til hele bransjens utvikling og da med positive ringvirkninger også for konkurrerende prosjekter og aktører.

– Den rollen håper jeg at selskapet fortsatt kan spille, men da er det utrolig viktig at selskapet holdes samlet og ikke deles opp i et utbyggingsselskap og et eierselskap for kraftverkene slik vi har sett eksempler på.  Det håper jeg eierne av Småkraft AS også ser, sier Tveit.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?