27.03.2015

Redd Småkraft AS går til utlandet

Knut+Olav+Tveit

(Europower) Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga tror Småkraft AS kan bli solgt til utenlandske miljøer. Det mener han er både bekymringsfullt og et utslag av dårlige rammevilkår.

Tidligere i dag meldte Europower at eierne av Småkraft AS har innledet en prosess for å klargjøre mulighetene for salg.

– Det bekymrer meg at den etablerte kraftbransjen i Norge kaster kortene i forhold til småkraft. Medregnet salget av Norsk Grønnkraft ser vi nå at Statkraft sammen med nesten alle toneangivende regionale kraftselskap trekker seg ut. Man kan jo spørre seg om hva som hadde skjedd med de store vannkraftverkene om vi ikke hadde hatt hjemfall og konsesjonslovgivning ellers, sier Tveit og fortsetter:

– Mange av de regionale kraftselskapene trenger nok å styrke balansen i en tid hvor utbyttene til grådige offentlige eiere fort kan overstige resultatet på bunnlinjen.

Lavere avkastningskrav

Tveit medgir at det mulige salget nok er et uttrykk for at eierne ikke ser noen særlig avkastning i småkraft i tiden framover. Samtidig hevder han at utenlandske aktører er villig til å betale langt mer enn norske aktører.

– Med andre ord tror jeg nok Småkraft AS nå fort kan havne i utlandet. Utlendingene kan trolig betale mer på grunn av valutakurser og ikke minst at de har svært lav, eller kanskje i praksis ingen fornuftig avkastning på alternative investeringer, sier Tveit.

Kritiserer rammebetingelsene

Han benytter også anledningen til å stille spørsmål ved rammevilkårene for norsk småkraftutbygging.

– De er nå er så dårlige at mange investorer vegrer seg for å ra risiko. Konsesjonene fra det offentlige er blitt stadig dyrere å bygge. Det er dyrt og byråkratisk å komme på nett med strømmen. I tillegg er politikerne for øyeblikket mer opptatt av å legge til rette for utbygging av vindkraft enn vannkraft her hjemme. Jeg tenker da på de generøse subsidiene som vindkraften nå trolig innvilges gjennom grønne avskrivninger. Det bryter fullstendig med sertifikatmarkedets prinsipper om teknologinøytralitet, sier lederen av Småkraftforeninga.

Han framholder at Småkraft AS er et lokomotiv i norsk småkraftbransje. Tveit sier selskapet er en sentral bidragsyter til hele bransjens utvikling og da med positive ringvirkninger også for konkurrerende prosjekter og aktører.

– Den rollen håper jeg at selskapet fortsatt kan spille, men da er det utrolig viktig at selskapet holdes samlet og ikke deles opp i et utbyggingsselskap og et eierselskap for kraftverkene slik vi har sett eksempler på.  Det håper jeg eierne av Småkraft AS også ser, sier Tveit.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?