27.03.2015

Redd Småkraft AS går til utlandet

Knut+Olav+Tveit

(Europower) Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga tror Småkraft AS kan bli solgt til utenlandske miljøer. Det mener han er både bekymringsfullt og et utslag av dårlige rammevilkår.

Tidligere i dag meldte Europower at eierne av Småkraft AS har innledet en prosess for å klargjøre mulighetene for salg.

– Det bekymrer meg at den etablerte kraftbransjen i Norge kaster kortene i forhold til småkraft. Medregnet salget av Norsk Grønnkraft ser vi nå at Statkraft sammen med nesten alle toneangivende regionale kraftselskap trekker seg ut. Man kan jo spørre seg om hva som hadde skjedd med de store vannkraftverkene om vi ikke hadde hatt hjemfall og konsesjonslovgivning ellers, sier Tveit og fortsetter:

– Mange av de regionale kraftselskapene trenger nok å styrke balansen i en tid hvor utbyttene til grådige offentlige eiere fort kan overstige resultatet på bunnlinjen.

Lavere avkastningskrav

Tveit medgir at det mulige salget nok er et uttrykk for at eierne ikke ser noen særlig avkastning i småkraft i tiden framover. Samtidig hevder han at utenlandske aktører er villig til å betale langt mer enn norske aktører.

– Med andre ord tror jeg nok Småkraft AS nå fort kan havne i utlandet. Utlendingene kan trolig betale mer på grunn av valutakurser og ikke minst at de har svært lav, eller kanskje i praksis ingen fornuftig avkastning på alternative investeringer, sier Tveit.

Kritiserer rammebetingelsene

Han benytter også anledningen til å stille spørsmål ved rammevilkårene for norsk småkraftutbygging.

– De er nå er så dårlige at mange investorer vegrer seg for å ra risiko. Konsesjonene fra det offentlige er blitt stadig dyrere å bygge. Det er dyrt og byråkratisk å komme på nett med strømmen. I tillegg er politikerne for øyeblikket mer opptatt av å legge til rette for utbygging av vindkraft enn vannkraft her hjemme. Jeg tenker da på de generøse subsidiene som vindkraften nå trolig innvilges gjennom grønne avskrivninger. Det bryter fullstendig med sertifikatmarkedets prinsipper om teknologinøytralitet, sier lederen av Småkraftforeninga.

Han framholder at Småkraft AS er et lokomotiv i norsk småkraftbransje. Tveit sier selskapet er en sentral bidragsyter til hele bransjens utvikling og da med positive ringvirkninger også for konkurrerende prosjekter og aktører.

– Den rollen håper jeg at selskapet fortsatt kan spille, men da er det utrolig viktig at selskapet holdes samlet og ikke deles opp i et utbyggingsselskap og et eierselskap for kraftverkene slik vi har sett eksempler på.  Det håper jeg eierne av Småkraft AS også ser, sier Tveit.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?