27.03.2015

Redd Småkraft AS går til utlandet

Knut+Olav+Tveit

(Europower) Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga tror Småkraft AS kan bli solgt til utenlandske miljøer. Det mener han er både bekymringsfullt og et utslag av dårlige rammevilkår.

Tidligere i dag meldte Europower at eierne av Småkraft AS har innledet en prosess for å klargjøre mulighetene for salg.

– Det bekymrer meg at den etablerte kraftbransjen i Norge kaster kortene i forhold til småkraft. Medregnet salget av Norsk Grønnkraft ser vi nå at Statkraft sammen med nesten alle toneangivende regionale kraftselskap trekker seg ut. Man kan jo spørre seg om hva som hadde skjedd med de store vannkraftverkene om vi ikke hadde hatt hjemfall og konsesjonslovgivning ellers, sier Tveit og fortsetter:

– Mange av de regionale kraftselskapene trenger nok å styrke balansen i en tid hvor utbyttene til grådige offentlige eiere fort kan overstige resultatet på bunnlinjen.

Lavere avkastningskrav

Tveit medgir at det mulige salget nok er et uttrykk for at eierne ikke ser noen særlig avkastning i småkraft i tiden framover. Samtidig hevder han at utenlandske aktører er villig til å betale langt mer enn norske aktører.

– Med andre ord tror jeg nok Småkraft AS nå fort kan havne i utlandet. Utlendingene kan trolig betale mer på grunn av valutakurser og ikke minst at de har svært lav, eller kanskje i praksis ingen fornuftig avkastning på alternative investeringer, sier Tveit.

Kritiserer rammebetingelsene

Han benytter også anledningen til å stille spørsmål ved rammevilkårene for norsk småkraftutbygging.

– De er nå er så dårlige at mange investorer vegrer seg for å ra risiko. Konsesjonene fra det offentlige er blitt stadig dyrere å bygge. Det er dyrt og byråkratisk å komme på nett med strømmen. I tillegg er politikerne for øyeblikket mer opptatt av å legge til rette for utbygging av vindkraft enn vannkraft her hjemme. Jeg tenker da på de generøse subsidiene som vindkraften nå trolig innvilges gjennom grønne avskrivninger. Det bryter fullstendig med sertifikatmarkedets prinsipper om teknologinøytralitet, sier lederen av Småkraftforeninga.

Han framholder at Småkraft AS er et lokomotiv i norsk småkraftbransje. Tveit sier selskapet er en sentral bidragsyter til hele bransjens utvikling og da med positive ringvirkninger også for konkurrerende prosjekter og aktører.

– Den rollen håper jeg at selskapet fortsatt kan spille, men da er det utrolig viktig at selskapet holdes samlet og ikke deles opp i et utbyggingsselskap og et eierselskap for kraftverkene slik vi har sett eksempler på.  Det håper jeg eierne av Småkraft AS også ser, sier Tveit.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?