Hjem > Siste nytt > Reaksjoner på Reitens forslag

Reaksjoner på Reitens forslag

Publisert 07.05.2014, sist oppdatert 05.09.2017

DSC_7766+-+KopiEuropower Haakon Barstad.

Olje- og energiminister Tord Lien bukket og takket for rapporten Eivind Reiten overleverte i går. Kraftbransjens interesseorganisasjoner er ganske fornøyd med forslagene utvalget la fram. Foto: Haakon Barstad

Både Energi Norge, Defo og KS Bedrift Energi er rimelig godt fornøyd med rapporten fra Reiten-utvalget.

Eivind Reiten la sammen med advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard i går fram sine forslag til endringer av nettsektoren i Norge (se egne saker i linker til høyre på siden).

Ingen av interesseorganisasjonene ble overrasket over noen av forslagene som ble lagt fram.

– Mye av det utvalget foreslår, var antatt ville komme, sier Oluf Ulset, administrerende direktør i Energi Norge.

– Ingen overraskelser, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.

– Forslagene var som ventet, men jeg hadde nok trodd det ville komme forslag om harmonisering av tariffer, sier Kristin H. Lind, fagleder i KS Bedrift energi.

I all hovedsak er de tre organisasjonene fornøyde med rapporten som ble lagt fram.

Energi Norge fornøyd med DSO'er

Energi Norge og Oluf Ulseth er mest fornøyd at det går mot en sammenslåing av regionalnettet og distribusjonsnettet.

– Det er veldig bra at det er tydelighet rundt at det bare blir to nivåer, sier Ulset.

Han er også fornøyd med at Reiten-utvalget vil innføre såkalte DSO'er.

– Vi har tatt til orde for at det blir etablert en slik koordinatorrolle. Vi tror at koordinatorrollen vil få nettet til å fungere bedre, sier han.

Angående Reitens forslag om å innføre funksjonelt og selskapsmessig skille mellom produksjon og nettvirksomhet også for de minste energiselskapene, tror Ulset det vil være delte meninger blant medlemmene.

– De som er omfattet av kravet i dag, mener nok at det er bra at alle selskaper får de samme kravene, mens de som ikke er omfattet av kravet nok vil oppleve endringen som en byrde. Men det var ikke overraskende at forslaget kom, sier Ulseth.

Energi Norge er også positiv til utvalgets forslag om å la nettinntekten fra kraftproduksjon bli liggende igjen i dagens regionale nettselskap.

– Det vil bidra til å jevne ut nettleien på landsbasis og legge til rette for mer utbygging av fornybar energi, sier Ulseth.

KS Bedrift håper på mange DSO'er

Det går nå mot innføring av DSO'er, altså at et stort nettselskap får et overordnet ansvar for sin region. Det betyr at KS Bedrift energi sine medlemsbedrifter får storebrødre som skal passer på nettplanleggingen deres.

Fagleder Kristin Lind forteller at en del av medlemmene ikke liker dette.

– Ja, en del av våre selskaper er skeptiske. Det som vil være avgjørende er hvor langt unna DSO'ene ligger, og hvordan de håndtere rangering av investeringene som skal foretas. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at jo flere DSO'er det blir, jo nærmere vil de være og mer kunnskap om det lokale nettet vil de ha, sier hun.

Reiten-utvalget foreslår ikke noe konkret antall DSO'er, men sier at dagens 17 KSU-områder er et godt utgangspunkt. Lind sier at KS Bedrift-medlemmene heller vil foretrekke at det blir 20 DSO'er framfor 10.

– Ja, de vil nok foretrekke flere framfor færre. Vi hadde uansett håpet at utvalget skulle legge fram en tydeligere skisse på hva som egentlig skal ligge i DSO-rollen, sier hun.

Lind har merket seg utvalget presiserer at hvert enkelt nettselskap fremdeles skal være ansvarlig for utvikling av eget nett.

– Det er positivt. Det betyr også mye at NVE skal avgjøre eventuelle konflikter. Dermed vil det ikke være DSO'en som bestemmer, sier hun.

Defo kan leve med DSO'er

Også for Defos medlemsbedrifter vil innføring av DSO'er være sentralt. Daglig leder Knut Lockert tror det vil gå greit.

–Hvis DSO-ordning er tydelig definert, oppgavene rimelige, og det er NVE som skal avgjøre eventuelle konflikter, vil våre medlemmer si at ordningen er til å leve med, sier Lockert.

– Det er ikke det du har gitt uttrykk for tidligere. Da har du framstilt en DSO-ordning som en av vår tids store katastrofer.

– At det er NVE som skal løse konflikter, er avgjørende. Det er en helt annen verden i forhold til hvis DSO'en kunne tvinge fram beslutninger og investeringer. Nå må avgjørelsene gjøres i fellesskap. Når det er sagt; det er fortsatt åpent hva som skal ligge i DSO-rollen. Det sier ikke utvalget mye om, sier han.

– Er du trygg på at Frp-statsråden vil utforme regler dere kan leve med?

– Nei, det er jeg ikke trygg på, sier Lockert.

Olje- og energidepartementet vil sende rapporten ut på høring med frist 1. oktober 2014. Rapporten kan du lese her. Sammenfatning og utvalgets anbefalinger kan leses på side 51 til 53.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?