Uvanlig stor faktura denne måneden? 

Vi har nå begynt å fakturere nettleie for flere av landets netteiere. Du vil da ikke lenger motta faktura fra din netteier. 

Klikk her for å se om din netteier er en av de!

24.06.2014

”Räkna med högre elpriser”

Global-sverige-verksamhet-energikallor-c3_ringhals_sjo2(Montel) Oavsett vilket alternativ eller vilken kombination i elproduktion man väljer när kärnkraftsreaktorer fasas ut i Sverige, måste industrin räkna med att deras elkostnad på sikt stiger med minst 50 procent, skriver Per Kågeson, fil.dr. i energi- och miljösystemanalys i DI Debatt idag. Foto. Vattenfall

Enligt Per Kågeson finns goda skäl att stänga de tre äldsta kokarreaktorerna - Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 – som han anser ”representerar en design som av säkerhetsskäl övergavs i nya reaktorer redan i slutet av 1970-talet”. Att köra dem mer än de 40 år för vilka de konstruerades vore dumt, påpekar han i dagens DI-debatt.

Kågeson räknar med att sol- och vindkraft kan ersätta upp till hälften av dagens svenska kärnkraft, drygt 30 av 60 terawattimmar. Vid ännu högre produktion uppkommer lönsamhetsproblem:

”Under vindrika sommardagar kommer den kapacitet som ger 30 TWh per år att tillgodose nästan hela det svenska effektbehovet och därtill kommer bidrag från solceller samt vattenkraft och kärnkraft. Stora effektöverskott under blåsiga perioder leder till mycket låga spotpriser som reducerar vindkraftens intjäningsförmåga under de dagar då den producerar mest”, skriver han.

Dyra reaktorer

Han resonerar att nya reaktorer visserligen kan göras mycket säkrare än de gamla, men säkerhetskraven gör dem dyra.

”Det är därför inte säkert att de framgångsrikt kan konkurrera med förnybar kraft. Bäst förutsättningar har ett ägarkonsortium av finsk typ där kraftbolag och stora elkunder delar på risken”, skriver han.

Produktionskostnaden för de tre huvudalternativ som mellan 2025 och 2035 kan ersätta de sista av de gamla reaktorerna - vindkraft, ny kärnkraft och avancerad biokraft - ser ut att hamna på ungefär samma nivå, 50–60 öre/kWh, kalkylerar han:

”Oavsett vilket alternativ eller vilken kombination man väljer, måste industrin således räkna med att dess elkostnad på sikt stiger med minst 50 procent”.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
08:25, Monday, 23 June 2014


44 prosent flere strømbytter blant næringsdrivende

Antall leverandørbytter blant norske næringskunder steg med hele 44 prosent til 12.100 i tredje kvartal, viser nye tall fra Norges vassdrags- og enerdirektorat (NVE).

Les mer

Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]