24.06.2014

”Räkna med högre elpriser”

Global-sverige-verksamhet-energikallor-c3_ringhals_sjo2(Montel) Oavsett vilket alternativ eller vilken kombination i elproduktion man väljer när kärnkraftsreaktorer fasas ut i Sverige, måste industrin räkna med att deras elkostnad på sikt stiger med minst 50 procent, skriver Per Kågeson, fil.dr. i energi- och miljösystemanalys i DI Debatt idag. Foto. Vattenfall

Enligt Per Kågeson finns goda skäl att stänga de tre äldsta kokarreaktorerna - Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 – som han anser ”representerar en design som av säkerhetsskäl övergavs i nya reaktorer redan i slutet av 1970-talet”. Att köra dem mer än de 40 år för vilka de konstruerades vore dumt, påpekar han i dagens DI-debatt.

Kågeson räknar med att sol- och vindkraft kan ersätta upp till hälften av dagens svenska kärnkraft, drygt 30 av 60 terawattimmar. Vid ännu högre produktion uppkommer lönsamhetsproblem:

”Under vindrika sommardagar kommer den kapacitet som ger 30 TWh per år att tillgodose nästan hela det svenska effektbehovet och därtill kommer bidrag från solceller samt vattenkraft och kärnkraft. Stora effektöverskott under blåsiga perioder leder till mycket låga spotpriser som reducerar vindkraftens intjäningsförmåga under de dagar då den producerar mest”, skriver han.

Dyra reaktorer

Han resonerar att nya reaktorer visserligen kan göras mycket säkrare än de gamla, men säkerhetskraven gör dem dyra.

”Det är därför inte säkert att de framgångsrikt kan konkurrera med förnybar kraft. Bäst förutsättningar har ett ägarkonsortium av finsk typ där kraftbolag och stora elkunder delar på risken”, skriver han.

Produktionskostnaden för de tre huvudalternativ som mellan 2025 och 2035 kan ersätta de sista av de gamla reaktorerna - vindkraft, ny kärnkraft och avancerad biokraft - ser ut att hamna på ungefär samma nivå, 50–60 öre/kWh, kalkylerar han:

”Oavsett vilket alternativ eller vilken kombination man väljer, måste industrin således räkna med att dess elkostnad på sikt stiger med minst 50 procent”.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
08:25, Monday, 23 June 2014


Markedskommentar mars 2018

En kald vinter har gitt oppgang i strømprisene på lengre sikt og det ser ut til at kuldeperioden over Norden vil fortsette. Det blir noe varmere mot helgen, men det er meldt kaldere igjen i Påskeuken.

Les mer

Flere leverandørskifter i 2017

Til sammen ble det foretatt 550.800 leverandørskifter i 2017. Av disse var 497.100 husholdningskunder og 53.700 næringskunder.

Les mer

Høringssvar - forslag til innføring av effekttariffer

Gudbrandsdal Energi AS sitt høringssvar til NVE’s forslag om innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet. Vi ønsker ikke innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet.

Les mer

Solkraften økte med 59 %

Det ble i 2017 installert 18,2 MWp solkraft, 59 prosent høyere enn året før, ifølge tall innrapportert til Solenergiklyngen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]