29.09.2014

CERN markerer 60 år med partikkelfysikk

Forskningsrådet.

For 60 år siden gikk tolv europeiske land sammen om å opprette CERN. Laboratoriet skulle bringe tidligere fiender sammen og stoppe hjerneflukten til USA. Resultatet ble verdens største fysikkeksperiment.

0002010_01I dag er det 60 år siden CERN ble etablert. I løpet av de 60 årene har det ene forskningsgjennombruddet etter det andre kommet fra CERN. Foto. Cern.

I 1965 observerte forskerne ved CERN for første gang antimaterie i form av et antiproton og et antinøytron pakket sammen i en kjerne. W- og Z-partikler (partikler som styrer den svake elektriske kraften i atomet) ble oppdaget ved CERN i 1983. Den første web-siden og serveren som ble utgangspunktet for World Wide Web ble utviklet ved CERN og gikk på luften i 1990. Antimaterie ble fanget mellom to magneter i 2011. Forskning på mørk materie og mørk energi skjer ved CERN. Og i 2012 dokumenterte forskerne ved CERN at Higgspartikkelen, som i nesten et halvt århundre år hadde vært en teoretisk størrelse, virkelig eksisterte.

Forskning som fredsprosjekt

Ideen om å bygge et europeisk laboratorium for partikkelfysikk ble født i etterkrigstiden i Europa. Sårene etter andre verdenskrig var ikke grodd og begavede fysikere forlot Europa i hopetall med kurs for USA. For å stoppe hjerneflukten, og for å bringe tidligere fiender sammen, ble det besluttet å bygge et stort laboratorium for partikkelfysikk i Europa. Anlegget var dessuten så avansert og dyrt at ett land ikke kunne bekoste det alene.

I 1954 ble CERN etablert av 12 europeiske land. Norge var ett av dem. Det er Forskningsrådet som forvalter det norske medlemskapet i CERN på vegne av Kunnskapsdepartementet.

LHC starter opp igjen i 2015 med enda høyere hastigheter

Med årene er eksperimentene ved CERN blitt enda dyrere og mer avanserte. Den 27 kilometer langepartikkelakseleratoren LHC (Large Hadron Collider), der forskerne slynger protonkjerner mot hverandre i hastigheter opp mot lysets, klargjøres i disse dager for eksperimenter med enda høyere fart. Målet er å operere ved maksimal energi på 13 TeV (teraelektronvolt) i løpet av 2015.

CERN starter nå gradvis opp igjen LHC, som har vært stengt i to år for vedlikehold og utskiftning av komponenter. De første kollisjonene vil skje i begynnelsen av 2015.

- I de 60 årene CERN har eksistert, har laboratoriet vært et sted der forskere og andre har kunnet jobbe sammen, uavhengig av nasjonalitet og kultur, sier CERNs generaldirektør Rolf Heuer.

Dette er CERN

  • CERN er verdens største og viktigste organisasjon for forskning på partikkelfysikk. Anlegget ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike.
  • Norge er et av 21 medlemsland som samarbeider om å finansiere CERN og driver forskning ved infrastrukturen. Norge har vært medlem av CERN siden oppstarten i 1954 og dekker 2,5 prosent av CERNs budsjett.
  • I 2014 betalte den norske regjeringen 185 millioner kroner for medlemskapet. Det er Forskningsrådet som forvalter det norske medlemskapet på vegne av Kunnskapsdepartementet.
  • Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på CERN, sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og forskningsinstitutter over hele verden.
  • CERN har ca. 2300 ansatte, hvorav 12 er norske.

CERNs tidslinje:http://timeline.web.cern.ch/timelines/the-history-of-cern/overlay

CERNs nettside med bilder, video og historisk materiale:http://cds.cern.ch/record/1755232?ln=en


Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?