22.02.2013

Prisfallet i elcertifikatmarknaden en tillfällig rekyl ?

(Montel) Priset i den norsk-svenska elcertifikatmarknaden har fallit 21 kronor under den senaste veckan och det råder stor osäkerhet kring hur länge prisfallet ska hålla i sig. Men de flesta ser det som en tillfällig rekyl, säger aktörer till Montel.

– Marknaden befinner sig på lite okänd mark, säger Martin Brink, elhandlare på Din El.

Efter en lång tids uppgång har priskurvan på den norsk-svenska elcertifikatmarknaden vänt spikrakt neråt (se länk). Priserna i spotkontraktet hos mäklaren SKM har fallit från en toppnivå på 242 SEK/MWh den 11 februari till en stängningspris på 221 SEK/MWh i onsdags. Enbart under gårdagens handel föll priserna med 13 kronor.

Och utvecklingen har varit liknande även för Mars 2013- och Mars 2014-kontrakten som båda tappat runt SEK 20 under den senaste veckan.

Enligt Martin Brink, elhandlare på Din El, är det mycket svårt att prognostisera hur länge rekylen ska hålla i sig.

– Det finns osäkerhet i hur den lägre kvotplikten i Sverige samt utfasningen av kraftvärmeverk ska påverka och hur mycket av detta som redan är inprisat, säger han.

Erik Constantien, elhandlare på Bixia, är enig i att det är mycket svårt att bedöma hur länge prisfallet ska pågå.

– Vi ser egentligen ingenting fundamentalt i marknaden som förklarar den stora nedgången och vår bedömning är att det är en rekyl på den långa perioden av stigande priser, säger han.

Låg omsättning
Han pekar också på att den låga omsättningen som varit bidrar till extra stora prisrörelser.

– På medellång sikt ligger vår prognos kvar på att spotpriset ska upp till 250 SEK/MWh. Om inte till sommaren så i alla fall innan året är slut, säger han.

Ulrik Ljungars, elhandlare på Modity, pekar på att priserna verkar har stabiliserat sig under torsdagens handel, vilket kan vara ett tecken på att fallet kan vara över för den här gången.

– Vi räknar med att det ska vända uppåt igen ganska snart, säger han och pekar på att det byggs lite i Norge och att de relativt låga elpriserna inte gynnar utbyggnaden.

Även Christian Holtz, analytiker på Telge Kraft tror på en vändning uppåt.

– Långsiktigt tror jag fortsatt att priserna ska upp. Norge var nettoköpare av 2 miljoner elcertifikat 2012 och kommer att vara lika stora nettoköpare under 2013 och 2014, säger han.

Mer försiktig
Martin Brink är mer försiktig i sin bedömning när det ska vända uppåt igen och utesluter inte att det kan dröja till efter kontrollstationen 2015 innan det blir någon långvarig prisökning.

– Det är svårt att veta vad som redan är inprisat i marknaden.

Han tycker också att det finns fundamentala faktorer bakom nedgången och pekar på att köpsidan börjar ha positionerat sig klart inför avräkningen av elcertifikat i april, medan säljsidan fyller på marknaden med nya elcertifikat i en jämn ström .

– Men så brukar det ju se ut och det säger väl egentligen inte av hur länge nedgången ska vara.

Anton Tigerstedt
anton@montel.no
11:35, Thursday, 21 February 2013

Brannfarlig nattvask i over 500.000 hjem

I tre av ti norske hjem blir vaskemaskin eller oppvaskmaskin brukt nattestid eller når ingen er hjemme. En av åtte setter også tørketrommelen i gang før de legger seg eller forlater boligen. Nå advarer brannfaglige eksperter mot denne praksisen.

Les mer

Strømprisene øker for husholdningene

Forbrukerne betaler 15 prosent mer for strømmen i forhold til i fjor.

Det viser statistikk SSB har lagt ut i dag. Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016.

Les mer

Tempoet må opp i elbilpolitikken!

Valget er over, og Norsk elbilforening mener det nye stortingsflertallet nå må innse omfanget av de store investeringene vi trenger til ladeinfrastruktur. Det norske samfunnet må være forberedt på en helelektrisk veitrafikk i løpet av få år. Dette kommer ikke til å skje av seg selv. Det må derfor bli en viktig forhandlingssak for den nye regjeringen.

Les mer

Det danske sluttbrukermarkedet fungerer ikke

Konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm fungerer fortsatt ikke som den skal i Danmark, og det er derfor på høy tid å innføre et funksjonelt skille.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]