Hjem > Siste nytt > I praksis utgjør strøm til elbil kun 1/5 av det fossilt drivstoff koster

I praksis utgjør strøm til elbil kun 1/5 av det fossilt drivstoff koster

Thomas Gundersen
Publisert 25.07.2017, sist oppdatert 11.09.2017
En husholdning med to elbiler og årlig samlet kjørelengde på 25.000 kilometer kan ifølge enerWE fort spare 20.000 kroner i året – sammenlignet med bensin- eller dieselbil.

Foto: Anders Lie Brenna


(enerWE) En husholdning med to elbiler og årlig samlet kjørelengde på 25.000 kilometer kan fort spare 20.000 kroner i året – sammenlignet med bensin- eller dieselbil. Det påstår Norsk elbilforening i en pressemelding.


77 prosent svarte i undersøkelsen Elbilisten 2017, at lave drivstoffkostnader ved hjemmelading var den viktigste grunnen til å bytte til elbil.


– I tillegg til at du tar et aktivt miljøvalg ved å skifte til elbil, betyr det også mange kroner spart på drivstoff i løpet av et år. I praksis utgjør strøm til elbil kun 1/5 av det fossilt drivstoff koster, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.


– En familie som kjører totalt 25.000 kilometer i året kan spare rundt 20.000 kroner mot fossilt dersom all lading gjøres hjemme, legger hun til.


Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet gjennomsnittlig kjørelengde for norske biler i fjor til 12.480 kilometer. Dette sammenfaller med at nesten 50 prosent i undersøkelsen har forsikret kjørelengde på 8.000-12.000 kilometer (23 prosent) og 12.000-16.000 (26 prosent).


Om vi legger Statistisk sentralbyrås gjennomsnittspriser (i kroner) for bensin og diesel de siste tre årene (2014-2016) til grunn, får vi dette bildet: 14,35 og 12,23 (forbruk kan variere):


  • Hvis vi legger til grunn at en gjennomsnittlig bensinbil bruker 0,8 liter pr. mil gjennom året, gir det en milkostnad i perioden på 11,48 kroner.
  • En dieselbil bruker typisk 20 prosent mindre drivstoff enn en bensinbil. Med et gjennomsnitt på 0,65 liter pr. mil, gir det en milkostnad på åtte kroner.

Samtidig koster en kilowattime (kWh) rundt regnet en krone, inkludert kraftpris, nettleie og avgift. Når vi vet at elbiler gjennomsnittlig forbruker mellom én og 2,5 kWh/mil, avhengig av størrelse og årstid, gir dette en kostnad på maksimalt 2,50.


  • Med en stor og en liten elbil i husholdningen kan man nøkternt forvente en årlig strømkostnad på 5.000 kroner (basert på forbruk på 1,5 kWh/mil for den minste og 2,5 kWh/mil for den store).
  • Med en bensinbil og en dieselbil (basert på gitte eksempler) kan man forvente en drivstoffkostnad på nesten 25.000 kroner.

Dersom man benytter seg jevnlig av hurtiglading (koster i dag typisk 2,50 kr. pr. minutt), blir forskjellen noe mindre: Ved hurtiglading koster en kilowattime (kWh) mellom 3 og 5 kroner.


– Dersom man benytter hurtiglading til de lengre turene og lader hjemme til daglig, vil drivstoffkostnadene fortsatt være svært lave, sier Bu, som også minner om at elbiler har lavere årsavgift (455 kroner mot 2.820-3.290 for fossilbiler).


Avhengig av hvor du bor i landet, slår de ulike bruksincentivene ulikt ut. For mange kan det være betydelige beløp å spare utover lave driftskostnader.


– I dag betaler man ikke for elbilen på riks- og europaveiferjer, men ordinær pris for sjåfør og passasjerer (unntak for ferjer med Autopass-løsning). På fylkesveiferjer tas det ordinær betaling på en rekke strekninger. Bompenger er fritatt på alle veistrekninger, mens omtrent halvparten av landets bykommuner fortsatt tilbyr gratis parkering.


I forbindelse med årets statsbudsjett ble det varslet en nasjonal regel for bom, parkering og ferje. Dette innebærer at nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av biler med fossile drivlinjer. Det er foreløpig uvisst når regelen blir implementert.


BAKGRUNN: Om Elbilisten 2017


  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2017 er den sjette undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyd de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. april – 2. mai 2017 og sendt ut på epost til over 50.000 elbileiere.
  • Over 12.500 personer deltok (24 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 18 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?