22.11.2016

Politikerne fjerner tvil om «kystnære» vindparker

(Europower) Et flertall i det danske Folketinget kunngjorde fredag at de godkjenner bygging av vindkraftparker til havs i såkalte kystnære områder. Dermed fjernes tvilen om Vattenfall får bygge ut 350 MW utenfor Jyllands vestkyst.

Danske myndigheter kunngjorde 12. september at den svenske kraftgiganten hadde vunnet auksjonen over retten til å bygge ut Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i to kystnære områder, men tvilen om nasjonalforsamlingens velvilje har hengt over prosjektene siden.

Vattenfalls bud på 47,5 danske øre (rundt 59 norske øre) per kWh er et av de laveste bud på havvindturbiner noensinne, noe som må ses i lys av at om lag halvparten av budprisen blir finansiert av statsstøtte.

Hard politisk debatt

Siden det ble offentliggjort at Vattenfall hadde det seirende budet, har det pågått en debatt om det skal gis tillatelse til bygging av vindturbiner mindre enn 10 km fra kysten, med de konsekvensene som følger med blant annet for horisontlinjen.

- Dette innebærer at Vattenfall ytterligere styrker sin stilling som ledende vindkraftprodusent i Danmark. Samtidig betyr det billigere fornybar kraft til det danske folk og en raskere vei mot et Danmark som er uavhengig av fossile brensler, sier konsernsjef Magnus Hall i Vattenfall i en pressemelding fra selskapet.

Starter anskaffelser

For Vattenfall blir neste steg nå anskaffelse av hovedkomponenter og tjenester – vindturbiner, fundament og kabler, samt avtale om installasjonsfartøy. Planen er at byggingen skal starte i 2019, og at den første elektrisiteten skal leveres i 2020.

Kystnære prosjekter er definert som havbasert vindkraft som bygges inntil 10 km fra kysten. Til sammenligning ligger Vattenfalls vindkraftverk Horns Rev 3, som bygges nå, 12 km fra kysten.

Det var partiene De Konservative, LA, DF, Socialdemokratiet. SF og Radikale Venstre som fredag kom frem til en politisk avtale med den danske regjering om Public Service Obligations (PSO)-avgiften, som sikrer statsstøtten til vindkraftparker, også de kystnære.

Regjeringen ga seg

Den danske bransjeorganisasjonen Vindmølleindustrien sier at det politiske forliket også sikrer finansieringen av Kriegers Flak, som også er tildelt Vattenfall etter auksjon nylig.

«Den politiske avtalen, som gradvis utfaser PSO-avgiften, etter sluttstrek for en årelang strid om hva som skal skje med avgiften. PSO-forhandlingene har medført maksimal usikkerhet om den grønne omstillingen i Danmark. Særlig gjelder dette havvindutbyggingen, hvor regjeringen det seneste halve år har krevet at utbyggingen av Vesterhav Syd og Vesterhav Nord skal avlyses.

- Det er ingen tvil om at den politiske usikkerheten rundt de kystnære vindparkene har vært meget uhensiktsmessig, og har ført til rynkede panner og hevede øyebryn blant mange investorer i inn- og utland. Med PSO-avtalen forventer jeg at vi er «back to normal», og at næringslivet igjen kan stole på inngåtte politiske avtaler, sier administrerende direktør Jan Hylleberg i Vindmølleindustrien.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?