Hjem > Siste nytt > Politikerne fjerner tvil om «kystnære» vindparker

Politikerne fjerner tvil om «kystnære» vindparker

Thomas Gundersen
Publisert 22.11.2016, sist oppdatert 05.09.2017

(Europower) Et flertall i det danske Folketinget kunngjorde fredag at de godkjenner bygging av vindkraftparker til havs i såkalte kystnære områder. Dermed fjernes tvilen om Vattenfall får bygge ut 350 MW utenfor Jyllands vestkyst.

Danske myndigheter kunngjorde 12. september at den svenske kraftgiganten hadde vunnet auksjonen over retten til å bygge ut Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i to kystnære områder, men tvilen om nasjonalforsamlingens velvilje har hengt over prosjektene siden.

Vattenfalls bud på 47,5 danske øre (rundt 59 norske øre) per kWh er et av de laveste bud på havvindturbiner noensinne, noe som må ses i lys av at om lag halvparten av budprisen blir finansiert av statsstøtte.

Hard politisk debatt

Siden det ble offentliggjort at Vattenfall hadde det seirende budet, har det pågått en debatt om det skal gis tillatelse til bygging av vindturbiner mindre enn 10 km fra kysten, med de konsekvensene som følger med blant annet for horisontlinjen.

- Dette innebærer at Vattenfall ytterligere styrker sin stilling som ledende vindkraftprodusent i Danmark. Samtidig betyr det billigere fornybar kraft til det danske folk og en raskere vei mot et Danmark som er uavhengig av fossile brensler, sier konsernsjef Magnus Hall i Vattenfall i en pressemelding fra selskapet.

Starter anskaffelser

For Vattenfall blir neste steg nå anskaffelse av hovedkomponenter og tjenester – vindturbiner, fundament og kabler, samt avtale om installasjonsfartøy. Planen er at byggingen skal starte i 2019, og at den første elektrisiteten skal leveres i 2020.

Kystnære prosjekter er definert som havbasert vindkraft som bygges inntil 10 km fra kysten. Til sammenligning ligger Vattenfalls vindkraftverk Horns Rev 3, som bygges nå, 12 km fra kysten.

Det var partiene De Konservative, LA, DF, Socialdemokratiet. SF og Radikale Venstre som fredag kom frem til en politisk avtale med den danske regjering om Public Service Obligations (PSO)-avgiften, som sikrer statsstøtten til vindkraftparker, også de kystnære.

Regjeringen ga seg

Den danske bransjeorganisasjonen Vindmølleindustrien sier at det politiske forliket også sikrer finansieringen av Kriegers Flak, som også er tildelt Vattenfall etter auksjon nylig.

«Den politiske avtalen, som gradvis utfaser PSO-avgiften, etter sluttstrek for en årelang strid om hva som skal skje med avgiften. PSO-forhandlingene har medført maksimal usikkerhet om den grønne omstillingen i Danmark. Særlig gjelder dette havvindutbyggingen, hvor regjeringen det seneste halve år har krevet at utbyggingen av Vesterhav Syd og Vesterhav Nord skal avlyses.

- Det er ingen tvil om at den politiske usikkerheten rundt de kystnære vindparkene har vært meget uhensiktsmessig, og har ført til rynkede panner og hevede øyebryn blant mange investorer i inn- og utland. Med PSO-avtalen forventer jeg at vi er «back to normal», og at næringslivet igjen kan stole på inngåtte politiske avtaler, sier administrerende direktør Jan Hylleberg i Vindmølleindustrien.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?