Hjem > Siste nytt > Plan for endringer i prisområdene

Plan for endringer i prisområdene

Thomas Gundersen
Publisert 09.04.2015, sist oppdatert 05.09.2017


(Europower) De neste fem årene kan man vente seg endringer i prisområdeinndelingene. Blant annet vil det bli endringer i inndelingen mellom NO3 og NO5. En deling av NO2 er også under vurdering.

Perioden frem til 2020 vil være preget av betydelig utbygging, utkoblinger, idriftsettelse av nye nettanlegg, ny produksjon og nytt forbruk. Statnett har derfor gjort en prognose for utviklingen av prisområdeinndelingen for de neste fem årene.

Prisområder er et viktig virkemiddel for å håndtere strukturelle flaskehalser i systemet og potensiell energimangel i et område.

-Utbyggingstakten er høy, og på veien mot færre flaskehalser skal vi gjennom en krevende periode. Den langsiktige løsningen på flaskehalsutfordringer er nettutvikling, sier konserndirektør Øivind Rue.

Mulig inndeling av NO2

I utbyggingsperioden vil det være behov for mange utkoblinger og driften vil derfor bli krevende. Spesielt i sør, hvor den fjerde Skagerak-kabelen er satt i drift og det pågår omfattende bygging i Vestre Korridor-prosjektet, undersøker Statnett nærmere hvordan man best skal håndtere driften.

Tre ulike alternativer skal utredes videre. Utgangspunktet er dagens håndtering, med begrensninger på flyten på mellomlandsforbindelsene. I tillegg vurderer man en deling av prisområdet NO2 i to deler, samt en metode med sumbegrensninger, etter samme mal som sumbegrensningene NO1A og DK1A.

-Dagens ordning fungerer bra, men på vei inn i en enda mer krevende periode vil vi måtte utrede ulike alternativer for å ha best mulig grunnlag for vår beslutning om videre løsning, sier Rue.

Det er ikke satt noen frist for når en eventuell endring vil bli gjort, men dersom man skal endre noe fra dagens ordning kan det ikke skje om så alt for lenge ettersom denne planen strekker seg frem til 2020 og det er nå det vil bli utfordringer i nettet.

– Vi holder på dagens prinsipper inntil vi finner ut at noe er bedre, sier Tom Tellefsen, direktør for systemdrift og analyse, til Europower.

Ny vindkraft endrer NO4/NO3

Trøndelagskysten er utpekt som et viktig område for utvikling av vindkraft, og det er anlegg tilsvarende omtrent 1000 MW vindkraftproduksjon under utvikling. For å ta imot denne produksjonen, er det nødvendig å oppgradere nettet. I første omgang planlegges det en 420 kV-forbindelse fra Storheia til Namsos.

Med en eventuell betydelig økning i produksjonsinnmatingen i Namsos, er det Statnetts vurdering at det er nødvendig å flytte grensen mellom NO3 og NO4, slik at Namsos og forbindelsen til Storheia inkluderes i prisområdet NO4.

– Hvis det kommer mye vindkraft inn i Namsos-området på Fosen vil vi i en periode få en flaskehals i nettet sørover mot Trøndelag. Derfor må vi flytte den grensen litt, forklarer Tellefsen

Samtidig ser Statnett at ferdigstilte anlegg fører til at flaskehalser løses opp eller flytter seg. Byggingen av ny 420kV-forbindelse mellom Sogndal og Ørskog er et godt eksempel. Statnett har tidligere varslet at det i løpet av 2015 forventes at grensen mellom NO3 og NO5 flyttes til 132kV-forbindelsene Mel-Fardal og Høyanger-Fardal.

– Frem til Ørskog-Fardal er ferdig, går grensen omtrent midt i Sogn og Fjordane. Når linjen er ferdig vil området flyttes lenger sør. Det problemet som var i fjor sommer blir borte, forklarer Tellefsen.

Endringene vil skje når linjen er oppført og vil derfor bli påvirket av forsinkelsene på grunn av rettsprosessene som pågår i Bremanger.

Grensen NO1-NO5 opprettholdes

Endringene i skillet mellom NO1 og NO5 som ble gjort i desember 2013, vakte en viss irritasjon blant enkelte produsenter. Tellefsen bekrefter imidlertid til Europower at denne grensen vil bli opprettholdt også fremover.

– Den vil vi fortsette å ha. Produsentene som havnet i NO5, Eco og BKK, var litt misfornøyde, men det vil vi likevel fortsette med, sier Tellefsen.

Endringer i marked og system

Norden skal innføre en felles balanseavregningsmodell, og må endre metoden for avregning. Den nye metoden innebærer at det innføres avregningsområder. Disse kan ikke overlappe på tvers av prisområder. Det er derfor ikke mulig at grensen mellom prisområder går i samleskinnen, slik det i dag gjør mellom prisområdene NO1-NO3 og NO5-NO3. Ny plassering for disse vil bli annonsert.

Nye europeiske regler fastslår at flytbasert kapasitetsberegning skal være den foretrukne metoden i Europa. Statnett arbeider med å fastslå hvordan dette skal implementeres i Norge, og det er foreløpig ikke analysert hva som er den optimale prisområdeinndeling i et system med flytbasert kapasitetsberegning. Statnett kan ikke utelukke at innføringen av metoden vil kunne påvirke prisområdeinndelingen.

– Men det behøver ikke å bety endringer i prisområdeinndelingen heller. Men vi tror at med en slik flytbasert beregning vil kunne utnyttet det nettet vi har noe bedre, presiserer Tellefsen til Europower.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?