Hjem > Siste nytt > Personvernutfordringer rundt AMS

Personvernutfordringer rundt AMS

Publisert 01.09.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Kristin+Veierød+Hjort_EuropowerEuropower Mona Adolson.

Advokat Kristin Veierød, hos Hjort, peker på at mengden informasjon som strømmer inn i forbindelse med omlegging til AMS, vil skape personvernrettslige utfordringer. Foto: Mona Adolfsen

AMS-implementering er i full gang. Aktørene står foran mange utfordringer. Personvernrisikoen vil trolig øke med mye informasjonsflyt. I tillegg foreslår NVE bruk av personnummer når kundene skal registreres i Elhub.


Ved AMS vil informasjon om strømkundenes forbruk øke dramatisk. Ifølge  advokat Kristin Veierød i advokatfirmaet Hjort, vil også personvernrisikoen generelt øke når informasjonen blir mer finmasket, og spesielt dersom dataene sammenstilles med annen informasjon.

- AMS åpner for langt mer detaljert informasjon om hver husstands strømforbruk enn tidligere. Det øker risikoen for misbruk. I tillegg vil tilleggstjenestene, som vi i dag ikke kjenner til, kunne reise særlige personvernspørsmål, sa Veierød på frokostseminaret som ble avholdt hos Hjort i går.

Datatilsynet vil følge med

Datatilsynet vil imidlertid følge nøye med og viser til at bruk av personopplysninger krever rettslig gyldig behandlingsgrunnlag.

- Datatilsynet har gitt uttrykk for at nettselskapene kun kan bruke informasjonen til fakturering, og har blant annet stilt spørsmål ved hvor hyppig man behøver å innhente informasjon fra kunder med fastpris. Noe av dette vil løses av avregningsforskriften, men mange vil nok ønske å også bruke informasjonen til andre formål. Dette skaper personvernrettslige utfordringer, idet adgangen til å benytte personopplysninger til andre formål er begrenset.

Hun peker på at nettselskapene nok må gjøre en jobb når det gjelder de kravene som stilles til informasjonssikkerhet og internkontroll. I tillegg er det krav til å slette opplysninger etter hvert. Kravene til håndtering av personopplysninger knyttet til AMS er ikke prinsipielt sett annerledes enn det som gjelder for personopplysninger allerede i dag, men både mengden av informasjon og den økte personvernrisikoen gjør at aktørene nok bør vurdere sine rutiner og systemer på nytt.

Bruk av fødselsnummer

I tillegg til håndteringen av målerverdiene har NVE, i forbindelse med høring om endringer i avregningsforskriften knyttet til Elhub, foreslått at fødselsnummer (11 siffer) skal inkluderes i kundeinformasjon som utveksles gjennom Elhub. Personopplysningsloven § 12 (1) begrenser imidlertid bruken av fødselsnummer utover de grunnkrav som gjelder for alle personopplysninger:

§ 12. Bruk av fødselsnummer m.v.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Datatilsynet kan pålegge en behandlingsansvarlig å bruke identifikasjonsmidler som nevnt i første ledd for å sikre at personopplysningene har tilstrekkelig kvalitet.

Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler.

Tvilende til bruk av personnummer

Hos Advokatfirmaet Hjort er man usikre på både nødvendigheten og muligheten til å kunne benytte fødselsnummer i denne sammenheng.

Ifølge advokatene problematiserer ikke NVEs høringsutkast forholdet til personopplysningsloven § 12 nærmere, og nevner konkret bare at det er ”et ønske” blant aktørene i kraftmarkedet om å benytte fødselsnummer for å ha en unik identifikator for sine kunder, samt at det er ”utfordrende” å verifisere korrekte opplysninger om sluttbruker. Selv om man kan ha forståelse for med bransjens ønsker og behov er det ikke åpenbart at dette vil oppfylle personvernlovgivningens krav til bruk av fødselsnummer, mener de.

- Vi kjenner ikke til det konkrete tekniske behovet for bruk av fødselsnummer, eller mulighetene for å benytte andre løsninger, men behovet for en unik identifikator for hver kunde som en slags ”koblingsboks” for databaseformål er i utgangspunktet åpenbar, blant annet for å matche strømleverandørens data med nettselskapets og så videre. I tillegg vil nok bruk av fødselsnummer gi bedre mulighet for eksempelvis å oppdatere basen mot Folkeregisteret. Rent prinsipielt, og med alle forbehold, kunne man imidlertid tenke seg at eksempelvis bruk av unik måler-ID kunne i stor grad vil gjøre samme nytten som et fødselsnummer. Fra et personvernsynspunkt ville nok slike løsninger også være å foretrekke, sier Hjort-advokat Eivind Grimsø Moe til Europower.

Han viser blant annet til at teleoperatører i dag utveksler nummeropplysningsinformasjon, uten at man benytter fødselsnummer, men understreker at dette ikke nødvendigvis er direkte overførbart på Elhub. Moe tror imidlertid at forslaget fra NVE nok vil møte reaksjoner fra Datatilsynet når man kommer til høringsrunden for forslaget.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?