09.10.2014

Oppsummering statsbudsjettet 2015

Kilde EnergiNorge.

Energi Norge oppsummerer her aktuelle punkter for fornybarnæringen i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. I tillegg til forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft, inneholder budsjettforslaget en rekke saker med relevans for kraftsektoren. Foto: Camilla M. Granheim

 • GRUNNRENTESKATT: Grensen for beregning av grunnrente- og naturressursskatt foreslås økt fra 5,5 MVA til 10 MVA. Dette er positivt for landets mange småkraftutviklere. Oppskalering av småkraftverk kan bidra til bedre lønnsomhet og realisering av flere prosjekter.

 • ELAVGIFT: Den ordinære satsen for elavgiften prisjusteres fra 12,39 øre/kWh i år til 12,65 øre/kWh i 2015. Den reduserte satsen holdes uendret på 0,45 øre/kWh.

 • TARIFFUTJEVNING: Tilskudd til utjevning av overføringstariffer reduseres med 10 millioner kroner til 20 millioner kroner i 2015.

 • SKATTEFUNN: Regjeringen foreslår å heve det maksimale fradragsgrunnlaget for kostnader knyttet til egenutført forskning og utvikling (FoU) i Skattefunn-ordningen fra 8 til 15 millioner kroner. Samtidig foreslås å heve den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 33 millioner kroner. Mange av Energi Norges medlemsbedrifter og leverandørindustrien benytter seg av Skattefunn.

 • FORSKNING: Regjeringen gir positive signaler til oppfølging av anbefalingene fra styret i Energi21. I sin strategi som ble lagt frem i september, fremhevet forskningsorganet seks strategiske satsingsområder for klimavennlig energiteknologi, der vannkraft og fleksible energisystemer vies spesiell oppmerksomhet.

 • KOMPETANSE: Regjeringen foreslår å innføre en varig styrking av utstyr til ingeniørutdanningene. Det vil gi studentene bedre tilgang på utstyr som de møter senere i arbeidslivet.  Energi Norges medlemmer har et stort behov for realfagskompetanse på alle nivåer og en styrking av utstyr til ingeniørutdanningene er et skritt i riktig retning.

 • DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT: Fribeløpsordningen i den differensierte arbeidsgiveravgiften økes fra 450.000 til 500.000 kroner grunnet endret eurokurs.
 • ENOVA: Regjeringen vil innføre ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner kroner årlig på satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova. Energi Norge forutsetter at tilskuddsordningen vil omfatte investeringer til utfasing av oljefyr. Tiltakene må bidra til en overgang fra fossil til fornybar oppvarming.

 • ENERGIMERKING: Regjeringen følger ikke opp løfter om å rette opp diskriminering av effektive kollektive energisystemer, som fjernvarme, i Energimerkeordningen for bygg. Isteden kuttes bevilgningen med 1,75 millioner kroner fra saldert budsjett i år, til 4,25 millioner kroner i 2015.

Les regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

 
Kontaktpersoner EnergiNorge


 • Janne Stene

  myndighetskontakt

  E-post: Janne Stene

  Dir: 23088941

  Mob: 95475122


 • Sigrid Hjørnegård

  Direktør fornybar energi, klima og miljø

  Dir: 23088904

  Mob: 97508901


Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?