25.06.2015

Opprinnelsesgarantiens paradoks

Energi Norge mener at alle strømavtaler i Norge kan profileres som rene og fornybare selv om opprinnelsesgarantier for den samme strømmen er solgt til utlandet.  – Det er forskjell på et finansielt marked og den fysiske flyten av kraft, sier kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe. Foto: Monica Bjermeland

(Europower) Norske kraftselskap selger opprinnelsesgarantier for flere hundre millioner kroner årlig. Størstedelen av dette går til utlandet. Likevel mener Energi Norge at alle norske strømavtaler er klimavennlige.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er omstridt siden norske kraftselskaper selger garantier for langt mer kraft enn det er mulig å frakte over landegrensene. Dermed tror både det norske folk, og utlandske forbrukere som betaler for opprinnelsesgarantiene, at de bruker ren energi.

Siste tilgjengelige tall fra NVE viser at det i 2013 ble solgt opprinnelsesgarantier tilsvarende 124 TWh. Av dette ble 115 TWh eksportert. Samtidig ble opprinnelsesgarantier for 14 TWh importert.

Det er enorm prisvariasjon på garantiene, fra 50 øre til 15 kroner for MWh. Det gjør det vanskelig å fastslå den totale verdien av de norske opprinnelsesgarantiene. Aktører Europower har vært i kontakt med anslår de samlede inntektene til et sted mellom 100 og 400 millioner kroner årlig.

– Norske forbrukere blir lurt

Bergens Tidende har de siste dagene hatt en serie artikler om opprinnelsesgarantier, der særlig Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH, er kritisk til ordningen.

– Norske forbrukere blir lurt. De tenker at de bruker sin fornybare norske fossekraft, samtididg som miljøgevinsten er solgt. Vi bør slutte å selge vår miljøgevinst. Nå selger Norge skinnet fra vannkraften to ganger. Vi selger miljøgevinsten til Europa, som er glade for å få vite at de bruker grønn energi. Og dels sitter de fleste av selvtilfrede, og tenker at vi selv bruker grønn vannkraft, sier Eskeland til Bergens Tidende.

Energi Norge har tatt til motmæle ved å sende ut en melding med tittelen «Norsk strøm er fornybar og ren.»

– Vi produserer mer fornybar kraft i Norge enn vi bruker selv. De siste ti årene har Norge i snitt eksportert netto 7,8 TWh strøm årlig. Sannsynligheten for at norske kunder får «skitten strøm» i stikkontakten er svært liten, skriver Energi Norge.

Organisasjonen avslutter med følgende påstand:

– Uansett hvilken strømavtale du velger, kan du være trygg på at elektrisitet er en klimavennlig energiløsning fordi du aldri slipper ut klimagasser når du bruker strøm. Eventuelle utslipp tas hånd om ved kraftverket. Og i Norge kommer strømmen fra utslippsfrie vann- og vindkraftverk, skriver de.

Renheten som selges to ganger

Samtidig tjener altså Energi Norges medlemmer flere hundre millioner kroner årlig på å selge opprinnelsesgarantier, hvor størstedelen går til utlandet. Ovenfor norske forbrukere profilerer den norske kraftbransjen seg på å være ren, samtidig som de selger «renheten» i form av opprinnelsesgarantier til utlandet.

– Eivind Heløe i Energi Norge, er du enig i at det kan virke som dere selger «renheten» to ganger?

– Jeg skjønner at det kan oppfattes slik, fordi ordningen er et finansielt marked som lett blandes sammen med den fysiske flyten av kraft. Det vi selger er en garanti for at det produseres like mye kraft fra fornyebarkilder som det du kjøper opprinnelsesgarantier for. At norsk kraftproduksjon er 100 prosent fornybar, er et faktum, sier Heløe som er kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe i Energi Norge.

Mener strøm fra kull er klimavennlig

Han forsvarer bruken av begrepet klimavennlig energiløsning, selv om størstedelen av opprinnelsesgarantiene er solgt til utlandet.

– Uansett hva energikilden er, er elektrisitet en utslippsfri energibærer. Det vil si at utslippene reguleres på kraftverket gjennom EUs kvotehandelssystem. All bruk av elektrisitet er derfor klimavennlig sammenlignet med alternativene, sier Heløe

– Selv om strømmen kommer fra et kullkraftverk?

– Ja, fordi vi må elektrifisere samfunnet for å nå klimamålene. Også utslippene fra kullkraftverk er regulert gjennom kvotehandelssystemet. Sammenlignet med alternativene er derfor elektrisitet alltid mer klimavennlig, sier han.

Heløe sier at Energi Norge støtter systemet med opprinnelsesgarantier.

– Ordningen med opprinnelsesgarantier er forbrukernes mulighet til å stimulere økt fornybarandel i elektrisitetsproduksjonen. Det mener vi er bra, sier han.

Video: markedskommentar august 2019

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene, men hvordan vil prisene utvikle seg fremover? I denne ferske markedskommentarene ser vi på hydrologisk balanse, hvordan kullprisene påvirker strømprisene osv.

Les mer

Markedskommentar uke 33 2019

Denne uken har gitt noe lavere spotpriser da mer vind har gitt høyere vindkraftproduksjon som slår direkte ut i spotprisene. Mindre nedbør i værvarslene har økt prisene i terminmarkedet for kraft for kontraktene på de førstkommende månedene, mens kontraktene lenger ut på kurven har falt i takt med lavere brenselspriser og CO2-kvotepris.

Les mer

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?