Hjem > Siste nytt > Oppdatert plan og lansering for Elhub

Oppdatert plan og lansering for Elhub

Thomas Gundersen
Publisert 29.09.2017, sist oppdatert 29.09.2017
Oppdatert plan for Elhub-prosjektet er ferdig utarbeidet og behandlet i Statnetts styre. Planen tar høyde for vesentlig mer tid til å teste og feilrette løsningen, både internt og ovenfor markedsaktørene. Det legges opp til lansering av Elhub innen utgangen av oktober 2018.

(Elhub.no) Oppdatert plan for Elhub-prosjektet er ferdig utarbeidet og behandlet i Statnetts styre. Planen tar høyde for vesentlig mer tid til å teste og feilrette løsningen, både internt og ovenfor markedsaktørene. Det legges opp til lansering av Elhub innen utgangen av oktober 2018.

Planen skal nå drøftes og forankres i bransjen før det endelige forslaget oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som skal forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

Hva er Elhub? Det kan du lese mer om her.

- Det er viktig for alle at løsningen som nå ferdigstilles, er robust og stabil når den lanseres. Siden tidlig i sommer har vi derfor hatt en omfattende gjennomgang av status og fremdriftsplanen til prosjektet. Gjennomgangen har omfattet en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, gjennomført av DNV GL, sier daglig leder i Elhub AS Tor Bjarne Heiberg.

Det er gjort viktige fremskritt i testfasen de siste månedene. – Samtidig ser vi at arbeidet med å teste løsningen er betydelig mer omfattende enn vi opprinnelig hadde tatt høyde for. Med det som utgangspunkt, innser vi at vi har vært for optimistiske når det gjelder hvor mye tid som vil gå med til å teste løsningen, særlig opp imot IT-løsningene til de 350 aktørene som skal bruke Elhub daglig, sier Heiberg.

Konklusjonen av gjennomgangen er at prosjektet vil trenge resten av 2017 og første kvartal 2018, til å teste løsningen og rette feil, sammen med et begrenset antall pilotaktører. Antallet aktører som deltar i testingen vil deretter utvides i løpet av andre kvartal 2018. Når alle har testet, skal Elhub i tredje kvartal klargjøres for lansering, med blant annet generalprøve på oppstartsfasen og endelig opplasting av alle markedsdata fra markedsaktørene.

- Lansering av Elhub kan etter den oppdaterte planen skje innen utgangen av oktober 2018. Dette forutsetter at den sentrale IT-løsningen ferdigstilles i mars, slik at markedsaktørene får nok tid til testing. Vi går nå i dialog med aktørene i bransjeråds- og ekspertgruppemøter for å kvalitetssikre denne fremdriftsplanen, utdyper Heiberg.

- Denne planen innebærer at beregnet kostnad øker til 660 millioner kroner, som er en økning på om lag 15 prosent i forhold til opprinnelig investeringsbeslutning. Vi ser svært alvorlig på dette, og iverksetter tiltak for å begrense kostnadene. Samtidig beklager vi ulempene forsinkelsen gir for de involverte aktørene. Nå blir det viktig å videreføre og utvikle et tett og godt samarbeid med bransjen fram imot lansering. Planen fremover for aktørene og hvordan arbeidet vil legges opp videre, vil bli publisert på elhub.no i løpet av få dager, presiserer Heiberg.

Bakgrunn
Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted.

For strømleverandørene gir Elhub mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere vil Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

For mer informasjon, kontakt:

Tor B. Heiberg
Daglig leder Elhub AS
Tlf: 993 53 969

Gunnar Romsaas
Senior kommunikasjonsrådgiver Statnett SF
Tlf: 977 33 716

Du kan lese mer om Elhub-prosjektet på nettsidene til Elhub.no.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?