11.01.2017

Oljebransjen investerer 8 ganger så mye som kraftbransjen


(enerWE) Denne uken la NVE frem rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2016» hvor de anslå at det over de neste ti årene vil investeres totalt 140 milliarder kroner. Dette er betydelige beløp, og utgjør et snitt på hele 14 milliarder pr. år.

Sammenlignet med olje- og gassbransjen er det imidlertid som småpenger å regne.

Les også: Forventer 140 milliarder i kraftnettinvesteringer

Ifølge tall fra NorskPetroleum.no, som drives av Oljedirektoratet, var investeringene på felt, feltutbygginger og funn over det beløpet i 2015 alene. Da ble det investert for hele 148 milliarder kroner på ett år alene.

– Investeringene i sektoren står for om lag en fjerdedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge, skriver NorskPetroelum.no.

Etter det har investeringssummene gått nedover, og foreløpige tall viser at det ble investert for 133 milliarder i fjor. For årene fremover blir det ytterligere nedgang, før det forventes at investeringene stabiliseres og øker noe. NorskPetroleum.no antar at årets investeringer ender på omtrent 119 milliarder kroner, og at det i årene 2018 til 2020 vil ligge på mellom 107 og 111 milliarder kroner.

Hvis vi for enkelhets skyld antar at snittet de neste årene blir liggende på 110 milliarder kroner i årlige investeringer, betyr det at olje- og gassbransjen investerer nesten 8 ganger så mye som kraftbransjen.

Nå skal det sies at prognosene har store usikkerhetsmomenter, og det avhenger i stor grad av hva som skjer på det internasjonale markedet og hvordan det går med oljeprisen. Likevel sier tallene noe om hvor massiv olje- og gassbransjen faktisk er, og hvor stor tro eierne og investorene har på at bransjen også i fremtiden blir en gigantisk pengemaskin.

Investeringene i olje- og gassbransjen går til eksisterende felt, nye felt og leting etter nye funn. I Kraftbransjen går investeringene til oppgradering av regionalnettet, sentralnettet, distribusjonsnettet og automatiske målesystemer.

Det er således forsvinnende små beløp som går til ny fornybar kraft som solenergi og vindkraft. Sånn sett kan det se ut som at det grønne skiftet lar vente på seg ettersom det fortsatt investeres markant mye større beløp i fossil enn i fornybar kraft.

Samtidig er det ikke annet å forvente i Norge, ettersom kraften i all hovedsak er fornybar den dag i dag. Ifølge de siste tallene fra SSB kommer nå 96,1 prosent av strømmen fra vannkraft, mens varmekraft bidrar med 2,1 prosent og vindkraft med 1,8 prosent.

Norge eksporterer også mer strøm enn vi bruker, men det er ikke mer enn at vi også må importere strøm. Slik vil det også fortsette å være i uoverskuelig fremtid.

– Generelt så tar det lang tid å endre energimarkedet. Det tok faktisk 40 år før olje utgjorde 10 prosent av det samlede energiforbruket i verden. For gass tok det 50 år, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef i Norsk olje og gass til enerWE i et tidligere intervju.

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?