12.05.2015

Økt elavgift rammer klima og kunder

(EnergiNorge) Regjeringen vil øke skatten på klimavennlig energibruk. Det er stikk i strid med den grønne skatteomleggingen som regjeringen har tatt til orde for, mener Energi Norge.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke elavgiften med 0,5 øre, i tillegg til den ekstra økningen på én øre ut over prisjustering som kom i statsbudsjettet i fjor høst. Når merverdiavgift er lagt til, ender norske strømkunder opp med en årlig tilleggsregning på rundt 400 kroner. Samlet utgjør dette rundt 1,2 milliarder kroner årlig.

– Først og fremst er det uheldig at regjeringen velger å skattlegge klimavennlig energibruk hardere. I fremtiden trenger vi å bruke mer fornybar energi – ikke mindre – for å kutte fossile utslipp. Økt elavgift er helt feil signal til alle som for eksempel vurderer å erstatte oljefyr med varmepumpe, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes også det er påfallende at man øker elavgiften to ganger på ett år, i tillegg til den markante økningen i 2014.

– Det kan virke som politikerne utnytter den lave strømprisen til å øke avgiftene, fordi kundene ikke merker det. Statlige avgifter utgjør nå rundt en tredjedel av strømregningen, sier Ulseth.

Redusert elavgift for datasentre

På den positive siden varsler regjeringen å redusere elavgiften for grønne datalagringssentre i statsbudsjettet for 2016. Dette har Energi Norge, IKT-bransjen og industrien jobbet for lenge. Det er imidlertid uklart hva slags type datasentre som blir omfattet, og hvor mye elavgiften blir redusert.

– Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på rimelig, fornybar energi. Ved å gi datasentre rammebetingelser som annen kraftkrevende industri, kan vi skape grønne arbeidsplasser og øke norsk verdiskaping. Det haster å få klarhet i betingelsene for å utløse investeringer, sier Ulseth.

Mens industrien i dag betaler redusert eller ingen elavgift, må datasentre betale "normal" avgift, til tross for at kraft er en like viktig innsatsfaktor for datasentre som for prosessindustrien.

Bedre rammevilkår for vindkraft

Regjeringen går inn for å endre avskrivingsreglene for vindkraft, slik at vindkraftanlegg avskrives med 20 prosent årlig over fem år. Endringen trer i kraft etter at ESA har godkjent ordningen. Dette kan bidra til økt vindkraftutbygging i Norge.

– Energi Norge er glad for at regjeringen har lyttet til kraftnæringen og fremmet forslag om bedre rammevilkår for vindkraft. For at dette skal kunne utløse investeringer, er det helt avgjørende med en avklaring fra ESA før sommeren om at ordningen ikke strider mot EØS-reglene om statsstøtte, påpeker Ulseth.

 

 

Energi Norge
Aslak Øverås
Informasjonssjef

Laveste strømpris i Norge noensinne

Det varme været har satt i gang snøsmeltingen i Sør-Norge og spotprisen har sunket til rekordlave 1,54 euro MWh.

Det ser ut til å bli fint vær i hele Norden fremover og temperaturene øker kraftig. Det betyr at de enorme mengdene med snø som har ligget i fjellet i Sør-Norge virkelig begynner å smelte. Smeltingen sørger for at strømprisene stuper og spotprisen for Sør-Norge har klokket inn på rekordlave 1,54 euro tirsdag.

Les mer

Markedskommentar uke 21 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke cirka 12 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 10,1 øre/kWh. Spotprisen har dermed blitt levert lavere enn forventet denne uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 6 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 20 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke cirka 8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 12 øre/kWh. Spotprisen har dermed blitt levert 5 øre høyere enn forventet nivå for en uke siden.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2020

Resultatene av Norsk Kundebarometer 2020 ble presentert kl. 10 torsdag 14. mai. For 10. året på rad er det kundene til Gudbrandsdal Energi som viser seg å være de mest fornøyde strømkundene, med en score på hele 77 poeng. 9 av landets strømleverandører var med i undersøkelsen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?