12.05.2015

Økt elavgift rammer klima og kunder

(EnergiNorge) Regjeringen vil øke skatten på klimavennlig energibruk. Det er stikk i strid med den grønne skatteomleggingen som regjeringen har tatt til orde for, mener Energi Norge.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke elavgiften med 0,5 øre, i tillegg til den ekstra økningen på én øre ut over prisjustering som kom i statsbudsjettet i fjor høst. Når merverdiavgift er lagt til, ender norske strømkunder opp med en årlig tilleggsregning på rundt 400 kroner. Samlet utgjør dette rundt 1,2 milliarder kroner årlig.

– Først og fremst er det uheldig at regjeringen velger å skattlegge klimavennlig energibruk hardere. I fremtiden trenger vi å bruke mer fornybar energi – ikke mindre – for å kutte fossile utslipp. Økt elavgift er helt feil signal til alle som for eksempel vurderer å erstatte oljefyr med varmepumpe, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes også det er påfallende at man øker elavgiften to ganger på ett år, i tillegg til den markante økningen i 2014.

– Det kan virke som politikerne utnytter den lave strømprisen til å øke avgiftene, fordi kundene ikke merker det. Statlige avgifter utgjør nå rundt en tredjedel av strømregningen, sier Ulseth.

Redusert elavgift for datasentre

På den positive siden varsler regjeringen å redusere elavgiften for grønne datalagringssentre i statsbudsjettet for 2016. Dette har Energi Norge, IKT-bransjen og industrien jobbet for lenge. Det er imidlertid uklart hva slags type datasentre som blir omfattet, og hvor mye elavgiften blir redusert.

– Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på rimelig, fornybar energi. Ved å gi datasentre rammebetingelser som annen kraftkrevende industri, kan vi skape grønne arbeidsplasser og øke norsk verdiskaping. Det haster å få klarhet i betingelsene for å utløse investeringer, sier Ulseth.

Mens industrien i dag betaler redusert eller ingen elavgift, må datasentre betale "normal" avgift, til tross for at kraft er en like viktig innsatsfaktor for datasentre som for prosessindustrien.

Bedre rammevilkår for vindkraft

Regjeringen går inn for å endre avskrivingsreglene for vindkraft, slik at vindkraftanlegg avskrives med 20 prosent årlig over fem år. Endringen trer i kraft etter at ESA har godkjent ordningen. Dette kan bidra til økt vindkraftutbygging i Norge.

– Energi Norge er glad for at regjeringen har lyttet til kraftnæringen og fremmet forslag om bedre rammevilkår for vindkraft. For at dette skal kunne utløse investeringer, er det helt avgjørende med en avklaring fra ESA før sommeren om at ordningen ikke strider mot EØS-reglene om statsstøtte, påpeker Ulseth.

 

 

Energi Norge
Aslak Øverås
Informasjonssjef

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer

Klart for norsk ACER-deltakelse

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?