12.05.2015

Økt elavgift rammer klima og kunder

(EnergiNorge) Regjeringen vil øke skatten på klimavennlig energibruk. Det er stikk i strid med den grønne skatteomleggingen som regjeringen har tatt til orde for, mener Energi Norge.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke elavgiften med 0,5 øre, i tillegg til den ekstra økningen på én øre ut over prisjustering som kom i statsbudsjettet i fjor høst. Når merverdiavgift er lagt til, ender norske strømkunder opp med en årlig tilleggsregning på rundt 400 kroner. Samlet utgjør dette rundt 1,2 milliarder kroner årlig.

– Først og fremst er det uheldig at regjeringen velger å skattlegge klimavennlig energibruk hardere. I fremtiden trenger vi å bruke mer fornybar energi – ikke mindre – for å kutte fossile utslipp. Økt elavgift er helt feil signal til alle som for eksempel vurderer å erstatte oljefyr med varmepumpe, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes også det er påfallende at man øker elavgiften to ganger på ett år, i tillegg til den markante økningen i 2014.

– Det kan virke som politikerne utnytter den lave strømprisen til å øke avgiftene, fordi kundene ikke merker det. Statlige avgifter utgjør nå rundt en tredjedel av strømregningen, sier Ulseth.

Redusert elavgift for datasentre

På den positive siden varsler regjeringen å redusere elavgiften for grønne datalagringssentre i statsbudsjettet for 2016. Dette har Energi Norge, IKT-bransjen og industrien jobbet for lenge. Det er imidlertid uklart hva slags type datasentre som blir omfattet, og hvor mye elavgiften blir redusert.

– Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på rimelig, fornybar energi. Ved å gi datasentre rammebetingelser som annen kraftkrevende industri, kan vi skape grønne arbeidsplasser og øke norsk verdiskaping. Det haster å få klarhet i betingelsene for å utløse investeringer, sier Ulseth.

Mens industrien i dag betaler redusert eller ingen elavgift, må datasentre betale "normal" avgift, til tross for at kraft er en like viktig innsatsfaktor for datasentre som for prosessindustrien.

Bedre rammevilkår for vindkraft

Regjeringen går inn for å endre avskrivingsreglene for vindkraft, slik at vindkraftanlegg avskrives med 20 prosent årlig over fem år. Endringen trer i kraft etter at ESA har godkjent ordningen. Dette kan bidra til økt vindkraftutbygging i Norge.

– Energi Norge er glad for at regjeringen har lyttet til kraftnæringen og fremmet forslag om bedre rammevilkår for vindkraft. For at dette skal kunne utløse investeringer, er det helt avgjørende med en avklaring fra ESA før sommeren om at ordningen ikke strider mot EØS-reglene om statsstøtte, påpeker Ulseth.

 

 

Energi Norge
Aslak Øverås
Informasjonssjef

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?