12.05.2015

Økt elavgift rammer klima og kunder

(EnergiNorge) Regjeringen vil øke skatten på klimavennlig energibruk. Det er stikk i strid med den grønne skatteomleggingen som regjeringen har tatt til orde for, mener Energi Norge.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke elavgiften med 0,5 øre, i tillegg til den ekstra økningen på én øre ut over prisjustering som kom i statsbudsjettet i fjor høst. Når merverdiavgift er lagt til, ender norske strømkunder opp med en årlig tilleggsregning på rundt 400 kroner. Samlet utgjør dette rundt 1,2 milliarder kroner årlig.

– Først og fremst er det uheldig at regjeringen velger å skattlegge klimavennlig energibruk hardere. I fremtiden trenger vi å bruke mer fornybar energi – ikke mindre – for å kutte fossile utslipp. Økt elavgift er helt feil signal til alle som for eksempel vurderer å erstatte oljefyr med varmepumpe, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han synes også det er påfallende at man øker elavgiften to ganger på ett år, i tillegg til den markante økningen i 2014.

– Det kan virke som politikerne utnytter den lave strømprisen til å øke avgiftene, fordi kundene ikke merker det. Statlige avgifter utgjør nå rundt en tredjedel av strømregningen, sier Ulseth.

Redusert elavgift for datasentre

På den positive siden varsler regjeringen å redusere elavgiften for grønne datalagringssentre i statsbudsjettet for 2016. Dette har Energi Norge, IKT-bransjen og industrien jobbet for lenge. Det er imidlertid uklart hva slags type datasentre som blir omfattet, og hvor mye elavgiften blir redusert.

– Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på rimelig, fornybar energi. Ved å gi datasentre rammebetingelser som annen kraftkrevende industri, kan vi skape grønne arbeidsplasser og øke norsk verdiskaping. Det haster å få klarhet i betingelsene for å utløse investeringer, sier Ulseth.

Mens industrien i dag betaler redusert eller ingen elavgift, må datasentre betale "normal" avgift, til tross for at kraft er en like viktig innsatsfaktor for datasentre som for prosessindustrien.

Bedre rammevilkår for vindkraft

Regjeringen går inn for å endre avskrivingsreglene for vindkraft, slik at vindkraftanlegg avskrives med 20 prosent årlig over fem år. Endringen trer i kraft etter at ESA har godkjent ordningen. Dette kan bidra til økt vindkraftutbygging i Norge.

– Energi Norge er glad for at regjeringen har lyttet til kraftnæringen og fremmet forslag om bedre rammevilkår for vindkraft. For at dette skal kunne utløse investeringer, er det helt avgjørende med en avklaring fra ESA før sommeren om at ordningen ikke strider mot EØS-reglene om statsstøtte, påpeker Ulseth.

 

 

Energi Norge
Aslak Øverås
Informasjonssjef

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?