30.04.2014

Økologisk og konvensjonell mat er like trygg

1Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Forbrukerne vil verken få bedre helse eller ernæring ved å velge økologisk mat. Dyrevelferden er heller ikke mye bedre i økologiske besetninger.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i den største norske gjennomgangen noen gang av forskningen på økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon.

Vitenskapskomiteen har på oppdrag fra Mattilsynet gått gjennom de få norske studiene som er gjort av om økologisk mat og matproduksjon har betydning for helse og velferd til befolkningen, plantene og dyrene. Internasjonale studier er også vurdert.

Det korte svaret er at det ikke er avgjørende helsemessige forskjeller for deg som forbruker om du velger økologiske produkter eller konvensjonell mat. Tilsvarende studier i andre land har også konkludert med at både økologisk og konvensjonell mat et trygg.

Solid rapport

Direktør Kari Bryhni i Mattilsynets regelverksavdeling mener rapporten gir en nyttig og viktig sammenstilling av den kunnskapen vi har om folkehelse, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Hun viser til at Vitenskapskomiteen også peker på at det mangler mye dokumentasjon og kunnskap.

– Vi har fått en solid rapport om det vi vet. Rapporten peker ikke på noen nye avgjørende forskjeller på økologisk og konvensjonell mat. At enkelte forbrukere velger økologisk av hensyn til miljø eller bærekraft, er ikke vurdert, sier Bryhni til NTB.

– Miljøfordel

Daglig leder i organisasjonen Økologisk Norge (Oikos), Regine Andersen, peker på at miljøeffekter er en av de viktigste fordelene ved økologisk matproduksjon.

– Det handler om å ta vare på den levende matjorda, mangfoldet av insekter, fugler og andre organismer, om klima, energi og ressursbruk. Økologisk mat scorer høyt på disse parametrene, men dette er ikke med i mandatet for VKM-rapporten, sier hun.

Få norske data

Vurderingene i rapporten er i stor grad basert på utenlandske studier. VKM peker på at det bare finnes ett nasjonalt overvåkingsprogram på innholdet av næringsstoffer og fremmedstoffer i mat og fôr fra økologiske og konvensjonell matproduksjon.

– Det er derfor ikke mulig å vurdere hvilken betydning konsum av økologisk eller konvensjonell mat har for inntaket av næringsstoffer og fremmedstoffer for norske forbrukere, hetet det i studien.

Plantevernmidler

Det som overvåkes systematisk i Norge, er innholdet av plantevernmidler i mat. For første gang sammenlignes mengdene av plantevernmidler i norsk mat. Studien viser at det er mye mindre rester av plantevernmidler i økologisk mat. Men mengden plantevernmidler i konvensjonell mat er likevel under nivåene som gir økt helserisiko.

Dyrevelferd

Økologiske storfebesetninger har mindre jurbetennelse og melkefeber. Men bortsett fra det, finner ikke VKM store forskjeller i sykdomsforekomst eller dyrevelferd.

Årsaken er ifølge VKM at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd enn andre europeiske land.

– Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon ikke er så stor, heter det i studien.

– Må styrkes

Dyrevernalliansen mener dette dokumenterer at de norske kravene til økologisk dyrehold er for slappe. Alliansen viser blant annet til at økologisk sau i Norge har regler som tillater at de har det mye verre enn økologisk sau i EU.

– Regelverket for økologisk husdyrhold må styrkes. Dyrevernalliansen krever full gjennomgang av dette systemet, heter det i en uttalelse fra alliansen. (©NTB)

Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?