07.12.2015

OED har polert ned forslag om nettregulering

(Montel) Distriktenes energiforening (Defo) mener Olje- og energidepartementet har gjort forslagene knyttet til selskapsmessig og funksjonelt skille i nettselskap litt mer spiselig enn Reiten-utvalgets forslag, men vil fortsatt kjempe mot et sentralt punkt i forslaget.


– Vi er fornøyd med at forslaget regjeringen la frem idag er litt rundere i kantene enn Reiten-utvalget var, men det er ikke veldig store forskjeller på dette og det OED hadde ute på høring, sier daglig leder Knut Lockert i Defo til Montel.


Lockert peker på at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har kommet de små og mellomstore selskapene litt i møte:


– Forslaget er noe mer fleksibelt på innholdet i et såkalt funksjonelt skille mellom nettselskapene og andre forretningsområder, men det er klart at det gjenstår å se hva Stortinget bestemmer seg for og hvordan dette kan bli praktisert. Vi vil fortsette vår kamp for at det funksjonelle skillet skal droppes helt, sier han.


Et utvalg som ble ledet av tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten leverte en rapport om nettstruktur og regulering i 2014. Dette arbeidet har dannet mye av grunnlaget for det forslaget OED i dag sendte til Stortinget.


Reiten-utvalget foreslo at nettvirksomhet skal skilles helt fra annen virksomhet i kraftselskap både selskapsmessig og funksjonelt. Det vil si at monopolvirksomheten i nettselskapene verken skal dele selskapsorganisering eller dele ansatte og lederfunksjoner med konkurranseutsatte virksomheter, som for eksempel strømsalg.


Idag er det kun slikt skille for selskaper med mer enn 100.000 nettkunder.


Lockert peker samtidig på at OED i dagens presentasjon av forslaget velger å kople ønsket om et funksjonelt skille med tall for effektivitet som er utarbeidet av NVE og som Defo er uenige i.


– Effektivitet har ingenting med selskapsform å gjøre, sier Lockert, og understreker at han mener faktagrunnlaget for forslaget dermed er feil.


Defo er imidlertid klar på at man anser kampen mot et såkalt selskapsmessig skille av nett og annen virksomhet som tapt.


– Vi må erkjenne at det er en utvikling som vil komme, og vil ikke bruke tid på å kjempe mot det, sier han.


Når det gjelder stortingsbehandlingen, er Lockert avventende til hvordan den politiske dynamikken vil spille seg ut i denne saken, som han tror lett kan bli oppfattet som en liten sak av partiene på tinget:


– Jeg tror dette er en sak som i realiteten blir avgjort av Venstre og Krf som støttepartier for regjeringen, og er redd for at saken ikke sees som viktig nok til at partiene velger å ta en fight med regjeringen, sier Lockert.


Han tror forslaget vil avgjøres av Stortinget på forsommeren neste år.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?