22.05.2017

Nytt regelverk kan gi nye muligheter for strømkunder

Foto: Defo

(DEFO) Defo diskuterte fremtidens strømmarked med Runa Hove Andersson fra NVE i et møte forrige uke. Utviklingen fremover vil by på muligheter, men også utfordringer.

løpet av møtet, som ble avholdt i Defo og KS Bedrifts felles omsettingsutvalg, ble det diskutert en rekke aktuelle problemstillinger med NVEs utsendte, Runa Hove Andersson. Fra vår side i Defo understreker vi at vi setter stor pris på at NVE stiller opp på møtene våre.

Defo oppsummerer her sitt syn på temaene som ble diskutert.

Én strømregning for kundene
Det er knyttet store forventninger fra kunder og kraftomsettere til når overgangen til én strømregning blir virkelighet i praksis. Regelverket er på plass, og nå jobbes det med gjennomføringen av dette. Kunder som har byttet strømleverandør har hittil fått splittet opp strømregningen i én faktura for nett og én faktura for kraft. NVE bestemte at kraftleverandørene skulle få mulighet til å levere én strømregning, uansett hvor de hadde kunder i landet. De tekniske løsningene for å få dette til har vist seg å være tidkrevende. Det vil nok fremdeles være en tid å vente til dette blir praktisk mulig for alle strømkundene i Norge.

Plusskunder (for eksempel solkunder)
Det har den senere tid vært en subsidiering av nye anlegg som blant annet produserer solstrøm. Dette har vært en bevist politikk fra myndighetene for å gradvis gå vekk fra fossil og over til fornybarsamfunnet. Myndighetene har ikke bare gitt subsidier for å få en lav pris, men også lempet stort på statlige avgifter. Det nye nå er at solkundene kan slå seg sammen og bli kombinerte produsenter og kraftleverandører. NVE påpekte at nye forslag fra EU kan innebære at det må legges til rette for at en gruppe kunder kan slå seg sammen i såkalte «energisamfunn» med lokal produksjon.

Strømleverandører selger med tap for å skaffe seg nye kunder
For tiden er det en beinhard kamp på strømpris.no om å være billigste strømleverandør. Defo erfarer at noen leverandører lokker med flere øre lavere pris første måned enn det de selv kjøper inn for. Det store spørsmålet er hvilken pris kundene får etter at billigperioden er over. Kundene blir flyttet over på produkter/priser som varierer veldig mellom leverandørene. Dette gjør det vanskelig for forbrukerne å vite hva som egentlig blir prisen fremover. Nå er det imidlertid kommet regler i avtaleverket, som krever at kunden skal ha direkte varsel på sms eller epost dersom strømprisen endres eller om leverandøren gjør endringer i strømavtalen.  Slik Strømpris.no-portalen fungerer i dag villeder den kundene i forhold til beregnet besparelse i kroner. Strømpris.no-portalen beregner en fiktiv pris, som ikke stemmer med det kunden har i virkeligheten. Dette i tillegg til at det ofte er feil i beregningen av strømbehovet som kunden har. Defo vil derfor ta opp saken med Forbrukerrådet, der vår tilnærming vil være at enten må kalkulatoren vise til den relle besparelsen ved leverandørbytte for en kunde, eller så bør denne funksjonen ut av strømpris.no.

Rushtidspriser på strøm kommer
Defo erfarer også at NVE  senere i år vil komme med en høring som kan innebære innføring av effekttariffer for alle. Dette kan sammenlignes med en type rushtidspris som priser strøm/effekt høyere i perioder når forbruket er høyest. Typisk vil dette være om ettermiddag og morgenen.

DSOenes rolle
NVE arbeider med å utforme DSOenes roller og ansvar med tanke på koordinering av planlegging og drift i regional- og distribusjonsnettet. NVE mener at felles nettdriftssentraler er et tiltak som vil kunne bidra til å øke informasjonsflyten mellom nettkonsesjonærer på en effektiv måte. Felles driftssentraler med nett og produksjon samlet kan imidlertid øke utfordringene knyttet til nøytralitet, og vil kunne øke behovet regulering.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?