10.04.2015

Nytt prisområde er en av flere muligheter

(Montel) For å håndtere begrensninger i nettet og flyten på utenlandskablene vurderer Statnett å splitte NO2-prisområdet i to deler.

– Vi vil ha flaskehalser i nettet på Sørlandet i tiden framover, og disse begrensningene kan håndteres på flere måter, der ett av alternativene kan være et nytt elspotområde, sier Tom Tellefsen, direktør for systemdrift og markedsoperasjoner i Statnett, til Montel.

Statnett varslet i dag markedet om mulige justeringer av prisområdene i Norge for perioden 2015 til 2020. (se egen sak)

Den største endringen kan komme med opprettelsen av et nytt prisområde på Sørlandet ved at NO2 splittes i to deler.

Tellefsen sier at Statnett om kort tid vil offentliggjøre en rapport som viser hvilke begrensninger som finnes i nettet på Sørlandet og hvordan nettet kan utnyttes på en best mulig måte. Utfordringen er at nettbegrensningene reduserer eksportmulighetene på utenlandskablene.

– Vi kan enten opprette et nytt elspotområde, eller videreføre dagens prinspipp der vi reduserer flyten på NorNed- og Skagerrak-kablene ved intakt nett med inntil 400 MW. En tredje mulighet er en ”lightvariant” som fordeler begrensningene på NorNed- og Skagerrak-kablene på en bedre måte enn i dag, forklarer Tellefsen.

Statnett skal i tiden framover vurdere hvilken løsning som er best, og Tellefsen kan i dag ikke si når en avklaring vil komme, og når et eventuelt nytt prisområde på Sørlandet kan bli etablert.

Flaskehals mellom Lyse og Tonstad
Tellefsen vil ikke spekulere i hvor grensene til det potensielt nye prisområdet vil gå. Men rapporten som snart offentliggjøres slår fast at hovedbegrensningen i nettet vil være i Vestre korridor mellom Lyse og Tonstad, så da vil det være naturlig at det er der grensen vil gå.

Flere prisområder har vært svært upopulært blant kraftprodusenter, strømleverandører og tradere, mens flere samfunnsøkonomer har på den annen side tatt til orde for en omfattende oppsplitting i retning av node-prising.

Tellefsen sier han er klar over motstanden mot flere prisområder, og sier at Statnett ønsker at antall prisområder skal være så stabilt og forutsigbart som mulig.

– Vi mener at den inndelingen vi har i dag er god. Det er et kompromiss for å gi prissignaler og håndtere flaskehalser. Samtidig er det viktig at det ikke er for mange prisområder fordi det er fordeler og ulemper med det, sier Tellefsen.

Endrer grensen mellom NO3 og NO4
Statnett varsler også at bli endringer på grensen mellom Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) hvis vindkraftutbyggingen på Fosen blir realisert. Med 1.000 MW ny vindkraftproduksjon vil Namsos og forbindelsen til Storheia bli flyttet fra NO3 til NO4.

Potensielt økt forbruk i Sunnhordaland og i Finnmark kan også bli krevende å håndtere, men her mener Statnett at opprettelsen av egne prisområder ikke er et godt tiltak, blant annet på grunn av begrenset tilgang på fleksibel produksjon.

Nye europeiske regler fastslår også at flytbasert kapasitetsberegning skal være den foretrukne metoden i Europa.

Statnett arbeider med å fastslå hvordan dette skal implementeres i Norge, og det er foreløpig ikke analysert hva som er den optimale prisområdeinndeling i et system med flytbasert kapasitetsberegning.

Statnett kan ikke utelukke at innføringen av metoden vil kunne påvirke prisområdeinndelingen.

Det er i dag fem prisområder i Norge.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?