Hjem > Siste nytt > – Nye kabler kan tvinge frem norsk kapasitetsmarked

– Nye kabler kan tvinge frem norsk kapasitetsmarked

Publisert 14.10.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Nexans_DEH_riser_cable_Norne(Montel) Hvis store deler av kapasiteten på de to kablene til Tyskland og UK skulle bli auksjonert inn i kapasitetsmarkeder, vil resultatet i ytterste konsekvens kunne bli at Norge blir nødt til å etablere et kapasitetsmarked også, ifølge Olav Botnen i Markedskraft. Foto Nexans.

I konsesjonstildelingene for de to kablene til Tyskland og UK som kom mandag, forutsetter OED at kablene skal kunne delta i kapasitetsmarkedet i UK og i et eventuelt kapasitetsmarked i Tyskland. (Se egen sak)

Statnett har lenge gjort det klart at lønnsomheten til kablene vil avhenge av at de vil kunne delta i de nasjonale kapasitetsmarkedene. Men verken Statnett eller OED har spesifisert hvor mye av kapasiteten på 1.400 MW på de to kablene som eventuelt må få tilgang for at det skal bli lønnsomt.

Ifølge senioranalytiker Olav Botnen i Markedskraft vil det være begrensninger på hvor mye kapasitet Norge kan bidra med til UK og Tyskland, dersom dette ikke skal få negativ innflytelse på den norske forsyningssikkerheten.

– Dersom Statnett skulle kunne auksjonere bort hele kapasiteten i de to kablene til UK og Tyskland på til sammen 2.800 MW, vil det bety at vi forplikter så mye av vår egen produksjonskapasitet at vi kan bli tvunget til å innføre et kapasitetsmarked også i Norge, for å sikre forsyningssikkerheten, sier Botnen til Montel.

– Vannkraften i Norge har tradisjonelt gitt oss god forsyningssikkerhet, men hvis opptil 2.800 MW produksjon skal bindes til slike kapasitetsreserver, vil man kunne komme i en situasjon som gjør at Statnett ikke vil kunne garantere forsyningssikkerheten i Norge uten å innføre tilsvarende kapasitetsmekanismer for å unngå kapasitets-skvis, utdyper han.

Botnen tror imidlertid ikke Statnett vil gå i nærheten av å forplikte seg på så mye kapasitet i de første driftsårene for kablene, selv om det måtte være lønnsomt.

– Jeg tror de til å begynne med vil legge seg på et langt lavere nivå, på kanskje noen få hundre megawatt per kabel. Det vil neppe bli et problem for norsk forsyningssikkerhet. Deretter vil de se an hvordan det går før man eventuelt slipper det litt mer løs, sier han.

Selv om han tror Statnett vil forplikte seg til å levere et relativt lavt nivå med kapasitet ved en deltakelse i kapasitetsmarkeder i Tyskland og UK, så er det like fullt svært kompliserte totalsystem-beregninger som må ligge til grunn for hvor mye man er i stand til å tilby i kapasitetsauksjonene.

Botnen mener at en deltakelse på i størrelseorden 300 MW på hver kablene vil være uproblematisk, men at det er svært vanskelig å si når man når en smertegrense.

– Jo nærmere du kommer 1.400 MW på de enkelte kablene, jo mer spiser man opp av de reservene vi i dag benytter til å sikre oss selv. Det er i det hele tatt svært vanskelige sannsynlighetsberegninger Statnett vil kunne få i fanget. De må vurdere sannsynligheten for sammenfall av episoder med lite ledig kapasitet i det norske og det britiske systemet, beregne sannsynlighet for hvordan dette sammenfallet kan bli, sier han.

Det samme vil gjelde for Tyskland dersom kapasitetsmarkeder der blir aktuelt.

Neppe særlig priseffekt
Olav Botnen tror ikke at prisene i Norge vil bli særlig påvirket av at kablene får delta i britiske og tyske kapasitetsmarkeder.

– I det britiske markedet vil National Grid (TSO) varsle dagen før dersom de vil ha behov for å trekke på reservert kapasitet. Dermed vil ikke produksjon som deltar i spot-markedet nødvendigvis holdes tilbake, noe som vil begrense priseffekten.

Samtidig presiserer Botnen at Markedskraft ikke har lagt inn alle virkninger av kapasitetsmarkeder i sine langtidsanalyser.

– Våre analyser er basert på energitransport, ikke virkningen av garanterte effekt-leveranser. Eksempelvis har vi på UK-kabelen forutsatt ca. 80 prosent eksporttimer i spotmarkedet, sier han.

Øystein Meland

oystein@montel.no
15:18, Monday, 13 October 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?