Hjem > Siste nytt > Ny strømprisportal i mai-juni 2015

Ny strømprisportal i mai-juni 2015

Publisert 29.09.2014, sist oppdatert 05.09.2017

sedler+penger+foto+Fredrik+Europower Mona Adolfson. Illustrasjonsfoto: Fredrik Kveen

Forskriften som skal ligge til grunn når Forbrukerrådet overtar forpliktelsene rundt en ny prisportal er sendt på høring fra NVE og har frist 10. november. Forskriften er ment å være på plass ved inngangen til det nye året, men selve portalen har regjeringen bedt om at leveres innen utløpet av første halvår i 2015.

- Vår plan er å ha ferdig en strømprisportal i mai-juni neste år, forklarer Bjørnar Angell, seniorrådgiver Markedsportaler i Forbrukerrådet til Europower.

Antagelig vil prisportalen da være i en betaversjon. I løpet av sommeren vil tjenesten testes grundig. Utpå høsten når det blir kaldere og strømprisene forventes å stige og dermed også interessen fra forbrukerne, skal tjenesten markedsføres.

Forbrukerrådets prisportal skal erstatte den prisoversikten som Konkurransetilsynet har i dag. Etter planen skal denne ikke lenger oppdateres fra årsskifte.

Konkurransetilsynet avslutter ved nyttår

Forbrukerrådet har sin prisportal på plass i mai-juni, så vil det ikke finnes noen samlet, oppdatert prisoversikt.

- Vi er bedt om å drifte denne frem til årsskifet. Noe annet har vi foreløpig ikke fått melding om, forteller Kjell Sunnevåg, direktør for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet til Europower.

Dersom Konkurransetilsynet skulle bli bedt av departementet å videreføre prisoversikten utover det planlagte, bekrefter Sunnevåg at de selvsagt vil gjøre det, men at de foreløpig ikke har fått noen signaler om at dette skal gjøres.

Han forteller videre at tilsynet vil bistå Forbrukerrådet i det arbeidet de holder på med for å etablere ny portal.

Les også: Vil ha alle strømavtaler inn i strømprisportalen.

Alle skal med i oversikten

Forbrukerrådets (og oppdragsgivers) målsetting er å få med absolutt alle leverandører og alle deres strømprodukter i den nye prisoversikten.

- Det skal vi klare. Faren er at hvis vi ikke har med alle avtaler, så ender vi i samme gaten som kraftprisoversikten er i dag, der over halvparten av strømavtalene ikke er med, fordi leverandørene har utviklet produkter som ikke omfattes av rapporteringsplikten til Konkurransetilsynet og det blir ikke riktig, sier Angell, som påpeker at dette nå blir helt endret.

For å få fullstendig transparens i et marked, må man ha med alle avtaler som finnes. Det gjelder ikke minst avtaler som kommer i forbindelse med kampanjer som leverandørene tilbyr. Ifølge Angell vil nå også kampanjeavtaler som ikke lenger er i salg, bli tilgjengelige i den nye portalen, slik at kundene til enhver tid kan sjekke om avtalen de har er gunstig.

- Det vil finnes kunder som har avtaler som er inngått i forbindelse med en kampanje. De som har en slik avtale vil ikke kunne finne igjen sin avtale i prisoversikten og dermed ha problemer med å sammenligne. Vi vil derfor også beholde disse avtalene i prisportalen. De vil ikke ligge på noen «børsliste», men de vil være mulige å finne for å kunne sammenligne, forklarer Angell.

Bøter som skremmer

Forbrukerrådet forventer å ha klar en ny prisportal i løpet av mai-juni 2015. Prisoversikten hos Konkurransetilsynet er imidlertid ikke planlagt videreført etter 1. januar neste år.

Forskriften som den nå er planlagt, vil bli håndhevet og forvaltet av NVE. De vil ifølge forslaget til forskrift ha anledning til å ilegge leverandørene bøter dersom de ikke oppdaterer sine priser i den nye prisportalen til Forbrukerrådet.

Det står i forarbeidet til forskriften at man ønsker å ha bøter av en viss størrelse, slik at det virker avskrekkende. På den måten vil man forhindre at leverandører spekulerer i å ikke forholde seg til forskriftene, men heller ta bøtene dersom de blir ilagt disse.

Denne rollen som NVE nå skal ha, er Forbrukerrådet veldig fornøyd med.

-  De har signalisert at de har ressurser til å ta denne rollen og at de er interesserte i det. Det er bra, understreker Angell.

Pedagogisk utfordring

Når alle avtaler nå skal inn i en samlet prisoversikt, vil man få en stor utfordring i å få designet denne på en måte som gjør det mulig for forbrukerne å navigere i den og skaffe seg en god og forståelig oversikt. Angell erkjenner at de har en pedagogisk utfordring, men viser til at de har gode erfaringer, blant annet fra Finansportalen.no.

Når det gjelder den konkrete utformingen, er dette foreløpig ikke klart, men trolig vil det måtte bli slik at man beregner den effektive prisen man betaler og sammenligne ut i fra den.

- Det gir oss to alternative måter å vise pris på. Det ene er tilbakeskrivende pris, som beregner hva en avtale kostet i forrige måned eller forrige uke, og det andre alternativet er å se hva man skal betale i en gitt tidsperiode fremover. Det er trolig de to alternativene man må jobbe videre med fremover, sier han.

Mange av leverandørene er spente på oversikten og også mange kunder har vært i kontakt med Forbrukerrådet for å høre om den nye prisportalen. For at man skal kunne lage et så godt produkt som mulig, har også Forbrukerrådet løpende dialog med både Defo, Energi Norge og KS Bedrift.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?