16.01.2018

Ny regjeringsplattform freder Lofoten, vil se på vannkraften

(Montel) Den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre søndag ettermiddag inneholder lite nytt om energipolitikken. De tre partiene er enige om å satse mye på fornybar energi, og understreker rollen Norges vannkraft kan spille i det europeiske markedet.

“Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og videreutvikles”, heter det i plattformen som er blitt utarbeidet på Jeløya utenfor Moss siden nyttår.

Les hele plattformen her
 

“Med omstillingen til et lavutslippssamfunn vil fornybare energikilder i fremtiden spille en enda større rolle enn tidligere og gi nye muligheter for fornybarnæringene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt”, heter det videre.

Regjeringen slår fast at driften av kraftsystemet og krafthandelen så langt som mulig må baseres på markedsmessige løsninger.

Det skal også vurderes tiltak for å gjøre det enklere å koble egenprodusert energi til strømnettet, ifølge avtalen.

Regjeringen vil også sette ned en ekspertkommisjon som skal se på skatteregimet for vannkraft.

Vil hjelpe Europa bli grønn
De tre partiene påpeker også at med et stadig mer uregulerbart europeisk kraftsystem, er vannkraften et fortrinn i overgangen til økt bruk av fornybar energi i transportsektoren, og at dette gir store muligheter for verdiskaping i Norge.

“Gjennom utveksling av elektrisk kraft med våre naboland kan vi bidra til klimavennlig omstilling i Europa”, skriver de blågrønne.

Videre vil regjeringen legge til rette for at norsk industri kan dra nytte av de fornybare ressursene i landet, samt legge større vekt på at ren energi kan brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer.

Regjeringen ønsker også å videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer.

Åpner for høyere dieselavgift
I transportsektoren vil regjeringen videreføre skattefordelene for elbiler når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele stortingsperioden, og åpner for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

“Ny teknologi, økt bruk av biodrivstoff, utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy og skatte- og avgiftspolitikken vil være viktige virkemidler for å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050”, står det i erklæringen.

Det skal også legges en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.

Ikke varig vern i nord
Når det gjelder olje- og gassektoren, vil den blågrønne regjeringen forlenge vernet av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ut denne stortingsperioden, men Venstre har ikke fått gjennomslag for varig vern.

Regjeringen vil heller ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene de kommende årene, står det å lese.

Den vil også videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer.

“Regjeringen vil ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya,” heter det i plattformen.

Den 25. konsesjonsrunden vil Ikke gjennomføres før revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet, legges det til.

Skrevet av Roger Fry - Montel.

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?