Hjem > Siste nytt > Ny norsk aktør skal konkurrere om nettutbygging

Ny norsk aktør skal konkurrere om nettutbygging

Publisert 20.02.2014, sist oppdatert 05.09.2017

transformator_1000px

Europower: Mona Adolfson

Det nye selskapet som Nettpartners prosjektdivisjon og Istad Energimontasje nå blir etablert som skal konkurrere om de store nettutbyggingene - også på sentralnettsnivå. Foto: Nettpartner

Nettpartners prosjektdivisjon og Istad Energimontasje slås sammen og danner en stor norsk enhet innen kraftnettsutbygging. Nå skal de konkurrere med utenlandske aktører om de store prosjektene.

Det nye selskapet vil fremstå under eget navn og vil bli ledet av Einar B. Hjetland som i dag er daglig leder i Istad Energimontasje. Avtalen som nå er inngått baseres på at Nettpartner før sammenslåingen kjøper aksjemajoriteten i Istad Energimontasje fra Istad AS på 51 prosent.

-Hvor mye Nettpartner måtte ut med for aksjene? Nei det ønsker vi ikke å si noe om, forteller styreleder i Istad,  Torgeir Dahl, til Europower.

Han avviser også at salget av Energimontasje gjøres for å rendyrke Istad-konsernets kjernevirksomhet. Det er i første rekke for å legge til rette for muligheten til en stor norsk aktør selskap som også kan konkurrere om store kontrakter på overliggende nett.

­-Istad Energimontasje er ikke store nok alene til å håndtere oppgaver på spenningsnivå 420 kV. Vi manglet også den biten som går på transformatorer. Det var derfor naturlig for oss å se etter en samarbeidspartner for å kunne etabler en aktør som kunne konkurrere om de store kraftnettsutbyggingene, forklarer Dahl til Europower.

Å sitte som minoritetseier i det nye selskapet kunne ha vært et alternativ for Istad-konsernet, men ettersom konsernet har som forretningside å være majoritetseier i alle selskap de er involverte i, så ble et salg foretrukket.

Statnett ønsket flere aktører

Styrelederen bekrefter at det har kommet eksplisitte oppfordringer til at en slik aktør ville være velkommen, spesielt i fra Statnett.

Markedet vokser kraftig, både når det gjelder arbeid på lokale distribusjonsnett, men ikke minst knyttet til de investeringer som skal gjøres i regional- og sentralnettet. Mange av oppdragene er store og krevende, og selskapet får en større samlet bæreevne i form av økt kompetanse og kapasitet som vil posisjonere selskapet som ledende i Norge.

Beholdes i Molde

Istad Energimontasjes minoritetsandel eies fortsatt av ledende ansatte i selskapet. Det nye selskapet vil få nytt navn, men vil fortsatt ha base i Molde, selv om hele landet vil være nedslagsfelt.. Det var viktig for Istad.

-Det var viktig for oss at man viderefører virksomheten med basis i Molde. Her har vi holdt på med nettutbygging i mange ti-år og har vi har mye lokal kompetanse innen dette området. Det nye selskapet vil også etableres med basis i Istad Energimontasje, men vil selvsagt dra nytte av kompetanse fra begge selskap, påpeker styrelederen.

Gjennom en fusjon etableres det et selskap med bred faglig kompetanse innen bygging av distribusjons-, regional- og sentralnett. Selskapet vil få en samlet omsetning på i underkant av 400 millioner kroner og sysselsette 170 ansatte.

Trolig klart om en måned

Gjennomføringen av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Dahl tror imidlertid ikke det er noe som skulle tilsi at de har innvendinger mot denne transaksjonen.

-Snarere tvert imot. Jeg tror de imøteser dette grepet fordi det vil øke konkurransen, sier Dahl.

Dersom alt går i orden som planlagt, vil det nye selskapet, som foreløpig ikke har fått noe navn, være på plass om en måneds tid.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?