29.11.2016

Ny dansk regjering varsler økt havvindsatsing

(Montel) Den nye trekløver-regjeringen bestående av Venstre, Konservative og Liberal Alliance fastslår i sin regjeringserklæring at det vil komme en betydelig mer ambisiøs politikk for havvind i årene fremover. Ambisjonen er at Danmark skal være først i verden med havvind uten subsidier.

– Danmark er i en unik posisjon til fortsatt å bygge havvind. Kostnadene til bygging av havvind har falt markant de seneste årene. Det skal fortsette, støttet opp av blant annet ytterligere utbygging av testplasser for land- og havvind i Danmark, heter det i erklæringen fra de tre partiene, som ble lagt frem søndag.

Regjeringserklæringen, kalt Marienborg-avtalen, har et sterkt fokus på kostnadseffektivitet, og det fremgår blant annet at alle mål om utbygging av fornybar energi jevnlig skal revideres med tanke på om teknologiutviklingen er kommet langt nok. Regjeringen vil så kunne enten skru opp eller ned for utbyggingstempoet, alt etter om teknologiutviklingen har vært tilfredsstillende.

Formålet er å presse frem mer kommersiell utbygging, og regjeringen vil at Danmark skal være først ute med å gjøre havvind lønnsomt uten subsidier.

– Det er regjeringens mål at Danmark skal være det første land i verden hvor havvind kan klare seg på markedsmessige vilkår. Med henblikk på å sikre et beslutningsgrunnlag for en fortsatt utbygging, vil regjeringen igangsette en screening av Nordsjøen og Østersjøen for mulig plasseringer av ytterligere havvindprosjekter, heter det i regjeringserklæringen.

Regjeringsgrunnlaget varler at det vil legges frem en ny tverrpolitisk energiavtale i Danmark i 2017, og en mer konkret havvindstrategi vil bli lagt frem i den forbindelse.

Danmark har til nå i år opplevd en betydelig kostnadsreduksjon ved anbudet på havvindparken Kriegers Flak (600 MW), hvor svenske Vattenfall la inn et auksjonsbud på 49,90 EUR/MWh, som er den laveste havvindprisen i verden så langt. (Se relatert sak)

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), som vil fortsette i denne posisjonen i den nye regjeringen, har tidligere i høst gjort det klart at regjeringen er svært opptatt av at en videre utbygging av havvind skal skje langt fra land.

Fra tidligere er Vattenfall i gang med å bygge Horns Rev 3-parken i Nordsjøen (400 MW), og selskapet vant også anbudet på 350 MW med kystnær havvind tidligere i november. (Se relatert sak)

Utbyggingen av fornybar energi i Danmark skal ifølge Marienborg-avtalen gjøres på bakgrunn av en ambisjon om at 50 prosent av energiforbruket i Danmark i 2030 skal komme fra fornybar energi.

Regjeringen vil neste høst også legge frem en «kostnadseffektiv» strategi for kutt i utslipp av drivhussgasser utenfor kvoteområdet, men estimerer ikke hvilke kutt Danmark vil sikte mot i forbindelse med EUs 2030-prosess.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?