01.07.2014

NVE vil begrense forskuddsfakturering til 10 uker

Forbrukerradet reagerer på forbuds-retrett(Montel) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt justerte retningslinjer for forskuddsfakturering ut på høring. Nå vil NVE tillate forskuddsfakturering, men begrense perioden til maks 10 uker. Foto. Gudbrandsdal Energi.

For å redusere risikoen for sluttbrukerne foreslo NVE i fjor høst å fjerne muligheten til å forskuddsfakturere for strøm.

Forslaget møtte massiv protest fra en rekke aktører i bransjen, og direktoratet presenterer i dag et justert høringsforslag.

NVE foreslår en ny paragraf i avregningsforskriften som begrenser muligheten for forskuddsfakturering til en periode på maksimalt 10 uker fra tidspunkt for forfall til leveringsdato.

NVE skriver i forslaget at 10 uker er valgt fordi dette ”er en tilstrekkelig periode til at kraftleverandøren kan betale sine forhåndsforpliktelser til NordPool og Statnett.”

Andre krav er at en forhåndsavtale ”skal basere seg på prisen på nærmeste månedskontrakt, referert systempris, på Nasdaq OMX.”

NVE skriver at dette er en offentlig tilgjengelig pris, som gjør det mulig for forbrukeren å sjekke, i tillegg til at det er mulig for NVE å føre tilsyn med at rett pris ligger til grunn.

NVE begrenser også hvilket forskudd leverandørene kan legge til grunn for forskuddsberegningene. Forbruksestimatet skal baseres på historisk forbruk, noe som vil hindre at leverandøren kan blåse opp forbruksestimatet og dermed forskuddsbeløpet.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

11:13, Monday, 30 June 2014


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?