01.07.2014

NVE vil begrense forskuddsfakturering til 10 uker

Forbrukerradet reagerer på forbuds-retrett(Montel) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt justerte retningslinjer for forskuddsfakturering ut på høring. Nå vil NVE tillate forskuddsfakturering, men begrense perioden til maks 10 uker. Foto. Gudbrandsdal Energi.

For å redusere risikoen for sluttbrukerne foreslo NVE i fjor høst å fjerne muligheten til å forskuddsfakturere for strøm.

Forslaget møtte massiv protest fra en rekke aktører i bransjen, og direktoratet presenterer i dag et justert høringsforslag.

NVE foreslår en ny paragraf i avregningsforskriften som begrenser muligheten for forskuddsfakturering til en periode på maksimalt 10 uker fra tidspunkt for forfall til leveringsdato.

NVE skriver i forslaget at 10 uker er valgt fordi dette ”er en tilstrekkelig periode til at kraftleverandøren kan betale sine forhåndsforpliktelser til NordPool og Statnett.”

Andre krav er at en forhåndsavtale ”skal basere seg på prisen på nærmeste månedskontrakt, referert systempris, på Nasdaq OMX.”

NVE skriver at dette er en offentlig tilgjengelig pris, som gjør det mulig for forbrukeren å sjekke, i tillegg til at det er mulig for NVE å føre tilsyn med at rett pris ligger til grunn.

NVE begrenser også hvilket forskudd leverandørene kan legge til grunn for forskuddsberegningene. Forbruksestimatet skal baseres på historisk forbruk, noe som vil hindre at leverandøren kan blåse opp forbruksestimatet og dermed forskuddsbeløpet.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

11:13, Monday, 30 June 2014


Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?