01.07.2014

NVE vil begrense forskuddsfakturering til 10 uker

Forbrukerradet reagerer på forbuds-retrett(Montel) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt justerte retningslinjer for forskuddsfakturering ut på høring. Nå vil NVE tillate forskuddsfakturering, men begrense perioden til maks 10 uker. Foto. Gudbrandsdal Energi.

For å redusere risikoen for sluttbrukerne foreslo NVE i fjor høst å fjerne muligheten til å forskuddsfakturere for strøm.

Forslaget møtte massiv protest fra en rekke aktører i bransjen, og direktoratet presenterer i dag et justert høringsforslag.

NVE foreslår en ny paragraf i avregningsforskriften som begrenser muligheten for forskuddsfakturering til en periode på maksimalt 10 uker fra tidspunkt for forfall til leveringsdato.

NVE skriver i forslaget at 10 uker er valgt fordi dette ”er en tilstrekkelig periode til at kraftleverandøren kan betale sine forhåndsforpliktelser til NordPool og Statnett.”

Andre krav er at en forhåndsavtale ”skal basere seg på prisen på nærmeste månedskontrakt, referert systempris, på Nasdaq OMX.”

NVE skriver at dette er en offentlig tilgjengelig pris, som gjør det mulig for forbrukeren å sjekke, i tillegg til at det er mulig for NVE å føre tilsyn med at rett pris ligger til grunn.

NVE begrenser også hvilket forskudd leverandørene kan legge til grunn for forskuddsberegningene. Forbruksestimatet skal baseres på historisk forbruk, noe som vil hindre at leverandøren kan blåse opp forbruksestimatet og dermed forskuddsbeløpet.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

11:13, Monday, 30 June 2014


Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?