Hjem > Siste nytt > NVE vil begrense forskuddsfakturering til 10 uker

NVE vil begrense forskuddsfakturering til 10 uker

Publisert 01.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Forbrukerradet reagerer på forbuds-retrett(Montel) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt justerte retningslinjer for forskuddsfakturering ut på høring. Nå vil NVE tillate forskuddsfakturering, men begrense perioden til maks 10 uker. Foto. Gudbrandsdal Energi.

For å redusere risikoen for sluttbrukerne foreslo NVE i fjor høst å fjerne muligheten til å forskuddsfakturere for strøm.

Forslaget møtte massiv protest fra en rekke aktører i bransjen, og direktoratet presenterer i dag et justert høringsforslag.

NVE foreslår en ny paragraf i avregningsforskriften som begrenser muligheten for forskuddsfakturering til en periode på maksimalt 10 uker fra tidspunkt for forfall til leveringsdato.

NVE skriver i forslaget at 10 uker er valgt fordi dette ”er en tilstrekkelig periode til at kraftleverandøren kan betale sine forhåndsforpliktelser til NordPool og Statnett.”

Andre krav er at en forhåndsavtale ”skal basere seg på prisen på nærmeste månedskontrakt, referert systempris, på Nasdaq OMX.”

NVE skriver at dette er en offentlig tilgjengelig pris, som gjør det mulig for forbrukeren å sjekke, i tillegg til at det er mulig for NVE å føre tilsyn med at rett pris ligger til grunn.

NVE begrenser også hvilket forskudd leverandørene kan legge til grunn for forskuddsberegningene. Forbruksestimatet skal baseres på historisk forbruk, noe som vil hindre at leverandøren kan blåse opp forbruksestimatet og dermed forskuddsbeløpet.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

11:13, Monday, 30 June 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?