17.09.2015

NVE venter 4,5 TWh tilsig denne uken

(Montel) Store nedbørsmengder gjør at NVE venter et tilsig på 4,5 TWh for inneværende uke, noe som er 170 prosent av normalen.


Det går fram av den siste kraftsituasjonsrapporten som ble publisert onsdag ettermiddag.


Forventet nedbørsenergi for inneværende uke er på 4,3 TWh, eller 150 prosent av normalen.


Tilsiget i forrige uke er beregnet til 2 TWh, noe som er 80 prosent av normalen. Det kom bare 0,5 TWh nedbørsenergi, noe som utgjør 20 prosent av normalen.


Sammen med bedre overføringskapasitet til Danmark kunne norske produsenter øke produksjonen og heve prisene forrige uke. Kraftproduksjonen ble 2,65 TWh, opp fra 2,4 TWh uken før. Eksporten steg fra 371 GWh til 595 GWh i forrige uke.


Dermed sank fyllingsgraden i de norske vannmagasinene med 0,7 prosentpoeng til 90,1 prosent ved utgangen av forrige uke, ifølge NVEs statistikk.


NVE beregner at det lå igjen 3,7 TWh med snø per 15. september.


Så langt i år har det kommet 114,3 TWh, noe som er 13,5 TWh mer enn normalt.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?