26.09.2018

NVE vedtar tvangsmulkt til 98 selskaper i Elhub-sak

(Montel) NVE har vedtatt tvangsmulkt til hele 98 selskaper som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub.

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober 2018 dersom avvikene ikke blir rettet. Avvikene må rettes opp snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet, heter det i en melding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til
Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi, i meldingen.

Elhub, som skal håndtere alle måledata fra AMS-målerne som for tiden installeres i Norge, er allerede kraftig forsinket og har sprukket på kostnader. Ifølge den oppdaterte planen skal Elhuben settes i drift 18. februar 2019.

– Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå legger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker i meldingen.

Tvangsmulkten er på 15.000 kroner per virkedag for store selskap med over 100.000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på 10.000 kroner per virkedag, mens små nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale 5.000  kroner per virkedag. Selskap med bare små avvik på datakvalitet er ilagt lavere tvangsmulkter.

NVE hadde blant satt en frist til 1. september for en komplett rapportering av alle målepunkt. Dette er svært viktig informasjon for Elhub, siden målepunktene utgjør grunnlaget for profil- og balanseavregning i kraftmarkedet.

Listen over hvilke selskaper som nå har fått vedtak om tvangsmulkt omfatter alt en rekke små nettselskap til de helt store i Norge som Agder Energi Nett, Hafslund Nett, Eidsiva Nett, BKK Nett, Lyse Elnett, Statnett og Troms Kraft Nett. I tillegg inneholder den store industriaktører som Norske Skog Skogn og Hydro Aluminium. Se den komplette listen på NVEs nettsider.Skrevet av Gert Ove Mollestad - Montel.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?