24.10.2017

NVE skyter på feil blink

(Distriktsenergi) Halvparten av landets lokale nettselskaper står for 8 % av de samlete kostnadene til norske nettkunder. Likevel bruker NVE krefter på å bli kvitt de lokale selskapene. Med respekt å melde – skal det spares penger for sluttbrukerne er det de største selskapene, og Statnett især, NVE burde konsentrere seg om.

En rekke politikere, spesielt i den sittende regjeringen, har den samme tilnærmingen. De hevder at det bare er å bli kvitt en rekke av de lokale selskapene, så vil nettkundene i Norge spare store kostnader. Det er feil.

Fakta er som følger: Statnett alene vil i 2023 stå for ca. 40 % av sluttregningen til norske nettkunder. Dette skyldes store investeringer i det overliggende nettet i kommende år. Statnett står for det største kakestykket i dette spleiselaget, og de øvrige større aktørene forsyner seg i all hovedsak av resten. Til de lokale energiselskapene er det kun smuler igjen.

Symbolpolitikk

Hvorfor da dette jaget etter de 8 % som kostnadsføres hos de lokale energiselskapene? For politikernes del tror Distriktsenergi at det handler om symboler. Kan de si at de har lykkes med å få færre selskaper, så har de oppnådd det de ønsker med løftet sitt om færre og mer «robuste selskaper». For NVEs del er vi mer usikre. Men når regjeringen har færre selskaper som mål, er det vel kanskje ikke så underlig at byråkratiet ønsker å levere på dette?

Konstante kostnader

Hva skjer dersom man kvitter seg med lokale energiverkene og halvparten av landets nettselskaper? Blir kostnadene i disse selskapene borte? Åpenbart ikke. Nettet ligger der så lenge det er kunder der. Nettet må vedlikeholdes og beredskapen i området må opprettholdes. Dette vil si at kostnadene tas over av det selskapet som kjøper opp eller innfusjoneres med disse selskapene. Det er ikke mulig å ta med nettet til det nye hovedkontoret, for å si det slik. Dessuten tar et eventuelt nytt selskap over inntektsrammen til det selskapet som kjøpes opp eller innfusjoneres og legger til egen ramme som øker tilsvarende. Regningen fra oppkjøpet skal jo betales.

Feil fokus

Naturligvis kan det spares penger. Det kan sies opp noen ansatte og selskapene kan jobbe smartere. Det er likevel grenser for hva man kan oppnå i de små selskapene.

De virkelig store kostnadskuttene som myndighetene ønsker (og som bransjen jobber for å levere på) vil man først oppnå når de store selskapene sparer penger og Statnett klarer å kutte kostnadene sine.

Skrevet av Knut Lockert - Distriktsenergi.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?