31.03.2017

NVE-sjefen: Strømforbruket vil øke 10 TWh mot 2020

(Montel) Kraftforbruket i Norge vil øke med rundt 10 TWh i perioden 2015 til 2020, ifølge NVE-sjef Per Sanderud, som samtidig sier at man må klare å øke verdien på fleksibiliteten til vannkraften.

– Kundene vil gi en sterk vekst i elforbruket. Vi tror at forbruket vil øke med 10 TWh fra 2015 til 2020. Det utgjør en økning på rund 8 prosent. Dette er vi ganske sikre på, og det er en mye større økning enn det vi trodde for få år siden, sa Sanderud på Energi Norges Vinterkonferanse i Helsingfors torsdag.

Årsakene til det økte forbruket er flere, blant annet stigende uttak i industrien og oljesektoren, men også datasentre.

– Datasentrene er ikke så store og spektakulære, men det er såpass mange av dem at de tar en del strøm. Husholdningene vil også øke forbruket, blant annet fordi oljefyr og andre fossilfyrte løsninger blir faset ut, sa Sanderud.

NVE antar at veksten i kraftforbruket vil fortsette et stykke inn på 2020-tallet, før det så flater ut.

– Nye regler for hvordan vi bygger hus vil etter hvert overdøve effekten av den forventede befolkningsveksten. Vi kommer til å spare mye strøm som følge av de nye Tek-15-bestemmelsene [som skal gi mer energieffektive bygninger].

Store endringer i Europa
Sanderud understrekte også viktigheten av å forstå de store endringene som nå er i ferd med å skje i kraftmarkedene i Europa. Han viste til en studie utført av NVE som har tatt for seg hva som skjer i 16 land i Norges nabolag.

Der forventes det at det skal kuttes 500 TWh i produksjon fra kull- og atomkraftverk. Dette skal igjen erstattes av to tredjedeler vind- og solkraft, og 150 TWh gasskraftproduksjon.

– Det er vanskelig å ikke tenke seg i en slik situasjon, når det er så mye fornybart i Europa, at ikke norsk vannkraft med dens fleksibilitet kan spille en rolle. Problemet er at vi kanskje ikke får nok verdiskapning ut av den måten den omsettes på.

NVE-sjefen trakk også frem at det er svært positivt at det nå ser ut til at den kraftintensive industrien i Norge ser ut til å ville øke forbruket.

– Industrien er også kjempeflinke til å utnytte kilowattimene. Men å bruke all fleksibilitet på en aluminiumssmelter som står og småputrer 8.760 timer i året, og ikke selge den fleksibiliteten, det tror jeg er dumt, sa Sanderud.

Derfor må man gjøre noe for å få opp verdien av strømmen, og det kan gjøres ved å øke volumene i intradag- og balansemarkedene, understreket Sanderud.

Han viste til at man tidlig neste år vil få en felles prisalgoritme for intrdag-markedene i Europa, Xbid.

– Da får vi en større verdi ved å få mer volum over fra day-ahed-markedet til intradag-markedet. Så ønsker vi også algoritmer som gjør at balansekraften auksjoneres. Da tror vi den får enda større verdi. Vi håper også at vi i 2021 får på plass avtaler som gjør at vi kan omsette balansekraft i hele Europa i driftstimen. Det er der den største verdien ligger, sa Sanderud.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?