Hjem > Siste nytt > NVE med nye AMS-spesifikasjoner

NVE med nye AMS-spesifikasjoner

Thomas Gundersen
Publisert 30.06.2016, sist oppdatert 05.09.2017

AMS-målerne skal ikke bare levere informasjon til nettselskapene, men også direkte til forbrukerne via HAN-inngangen. NVE foreslår at informasjonen oppdateres hvert 2,5 sekund. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) NVE har nå definert hvilken informasjon AMS-målerne skal levere til forbrukerne. Forbruket skal oppdateres annethvert sekund, og levert frekvens skal rapporteres hvert tiende sekund.

Det er tidligere satt krav om at strømkunder skal kunne hente informasjon om strømforbruket sitt direkte fra AMS-målerne. Denne informasjonen skal om kunden tillater det også kunne brukes av andre, for eksempel leverandører av smarthus-teknologi.

Fram til nå har det ikke vært konkretisert hvilke data som skal være tilgjengelig for kundene. NVE er nå i ferd med å sende ut forslag til tekniske spesifikasjonene for hvilken informasjon AMS-målerne til enhver tid skal levere (se tekniske detaljer nederst i saken).

Kunden bestemmer

NVE legger vekt på at informasjonsstrømmen skal være standardisert. Det gjør at tilbydere av teknologi kan operere i hele landet, samt at kunder kan ta med seg dyr teknologi hvis de flytter til et annet nettområde.

– Et viktig formål med prosjektet er å sikre at alle AMS-leverandørene tilbyr samme informasjonsmeny og at disse baseres på likelydende koder, heter det i høringsbrevet fra NVE.

Informasjonen skal hentes ut fra HAN-utgangen alle AMS-målere skal være utstyrt med (HAN = Home Area Network).

Siden kunden har full råderett over egne data er det bare kunden som kan bestemme om og når HAN-porten skal aktiviseres. Åpning og stenging gjennomføres av nettselskapet når kunden ber om dette.

Det vil være et krav at alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden, og eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten skal dekkes av nettselskapet.

Skal vise umiddelbart

Informasjonen som hentes ut, skal gi kundene mulighet til å umiddelbart se konsekvensene for forbruket når de skrur av eller på elektriske apparater. Effektforbruket skal derfor oppdateres hvert 2,5 sekunder.

– Setter du ned temperaturen på varmekablene, skal du ganske umiddelbart se effekten dette kan ha på forbruket ditt, skriver NVE.

Informasjon om spenningskvalitet skal oppdateres hvert tiende sekund.

– Tjenesteleverandører vil kunne utvikle løsninger som deler denne informasjonen på en enkel måte til kundene, for eksempel via en mobil app. Mange kunder har dyrt utstyr i hjemmet som er følsomt for spenningskvalitet, og en løpende tilgang på informasjon om den leverte spenningskvaliteten vil kunne være et nyttig verktøy, skriver NVE.

Sekunder mellom oppdatering

Tallene under viser detaljene i hvilken informasjon NVE foreslår at AMS-målerne skal gjøre tilgjengelig, og hvor ofte informasjonen skal oppdateres.

Frekvens = 2,5 sekund

  • Aktiv effekt (kW) x 2 (= import og eksport)

Frekvens = 10 sekunder

  • Reaktiv effekt (kVAr) x 2
  • Strøm (A) x 3 (L1, L2 og L3)
  • Spenning (V) x 3 (alle faser)

Frekvens = 1 time

  • Aktiv energi (kWh) x 2 (= import og eksport)
  • Reaktiv energi (kVArh) x 2
  • Klokke og dato

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?