25.01.2018

NVE lar borettslag fortsette fellesmåling

(Europower) Når ombygging fra fellesmåling til individuell måling i borettslag koster mer enn 3000 kroner per kunde, mener NVE at borettslagene bør få slippe.

Det har direktoratet bestemt i et prinsippvedtak like før jul, som Europower har sett.

Saken begynte med at Skagerrak Energi nektet tre borettslag å videreføre fellesmåling, noe borettslagene klaget på i 2015. 

Felles for de tre relativt like sakene var at borettslagene innhentet overslag over kostnadene ved å legge til rett for individuell måling og avregning. Kostnaden lå i de tre sakene på mellom 5.500 til i underkant av 10.000 kr per boenhet.

NVE kom i sitt vedtak i desember 2015 fram til at en slik kostnad for denne type blokkleilighet var å anse som urimelig.

Samlet vurdering

I sine klager i 2016 sendte Skagerak Nett over reviderte kostnadsoverslag. Der valgte de å gi dispensasjon fra sine ordinære krav til målerplassering og hvor stor plass som må settes av til målerene, noe som fikk kostnadene ned til 4.306 kroner per boenhet.

Selv om enkelte nettselskaper har tatt utgangspunkt i at grensen for urimelige mer merkostnader går ved 5000 kroner per boenhet for blokkleiligheter, understreker direktoratet at de aldri sagt at dette er noen nedre grense for urimelighet.

«Etter en samlet vurdering mener NVE at det er urimelig å kreve ombygging av eksisterende fellesmålte boligselskap dersom kostnaden for kunde overstiger 3 000 kr/boenhet ekskl mva. Denne grensen mener NVE sikrer at kundene i blokkleiligheter får AMS, selv om dette utløser noe ombyggingskostnader. Samtidig blir ikke kundene belastet høye ombyggingskostnader når nytten av individuell måling er mindre for boenheter med lavt forbruk, enn for boenheter med høyt forbruk», skriver direktoratet.

Dermed får de tre borettslagene som klaget, fortsette med fellesmålingen.

OED avgjør saken

NVE understreker at nettselskap som ser fordeler ved en større grad av omlegging til individuell måling, kan kreve at kunden legger til rette for måling også når prisen overstiger 3000 kroner per boenhet dersom nettselskapet dekker kostnaden som overstiger 3000 kroner.

NVE har sendt klagene over til OED, som opplyser at de fremdeles er under behandling og at svaret vil komme i løpet av den nærmeste tiden.

Skrevet av Øyvind Lie - Europower.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?