Hjem > Siste nytt > NVE: Datahub skal være i drift 1.oktober 2016

NVE: Datahub skal være i drift 1.oktober 2016

Publisert 28.05.2013, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) NVE sender i dag et brev til Statnett om at den felles datahuben for AMS-systemet skal være klar til 1. oktober 2016.– Vi sender brevet i dag. Vi tror det er lurt at denne kommer på lufta før alle har gjort sine innføringer, slik at dere vet hva dere skal forholde dere til. Vi ønsker i samarbeid med Statnett, at kravspesifikasjonene skal bli kjent så tidlig som mulig i prosessen, slik at dere kan gjøre de gode og riktige valgene på dette, sa NVE-sjef Per Sanderud på Energi Norges AMS-konferanse i Oslo tirsdag.

En sentral datahub skal samle dataene fra strømkundene, slik at strømleverandørene slipper å gå til hvert enkelt nettselskap for å hente kundedata. 

Sanderud viste til at det er en del utredningsbehov knyttet til innføring av AMS og en felles datahub, i tillegg til at han det er viktig å sikre at data-hubprosjektet blir vellykket.

– Det er en lang tradisjon i å bomme på store dataprosjekter som dette er. Vi er opptatt av at det brukes ekstern kvalitetssikring på dette prosjektet, og at det lages risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av at dette gjøres, med tanke på at dette skal bli mest mulig vellykket, sa Sanderud.

Nylig ble fristen for innføring av AMS i Norge utsatt med to år til innen utgangen av 2018.

Sanderud sa at innføring av AMS vil koste rundt 10 milliarder kroner, og at det derfor er svært viktig at man gjør ting riktig slik at man klarer å regne hjem investeringene. Det var også bekymringen om AMS-prosjektet var regningssvarende som var årsaken til at OED gikk en ekstra runde rundt jul og blant annet utsatte fristen for innføring av AMS, i tillegg til at den nedre grensen for innføring av AMS-måler heves til et forbruk over 2.000 kWh per år. (se relaterte saker)

Mener AMS er lønnsomt
På spørsmål fra Montel om det er mulig å regne hjem investeringen i AMS sier Sanderud at det er litt vanskelig regnestykke.

– Men jeg håper at dette skal være en drivkraft til at det kommer mange nye tileggstjenester som vi ellers ikke ville fått. Det er utrolig mye på beddingen når det når det gjelder smarte måter å styre strøm på, og AMS er en del av det, sier Sanderud.

Han viser også til at en rapport fra Econ, som riktignok er fra før Sanderud ble NVE-sjef, slo fast at innføring av AMS er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Men det er stor usikkerhet, og det er kjempeviktig at du gjør det på riktig tid og riktig måte. Datahuben er en bit av dette, nemlig at du skal få et effektivt system og strømmarked, der det er lett å skifte til den billigste leverandøren. Det tror jeg er viktig.

– Vi må også spørre oss hvor vi er hen i dag. Skal vi ha samme teknologi som vi brukte i 1915? Bare å komme bort fra det åpner litt perspektiver, fortsetter Sanderud.

Noe av rasjonale bak AMS er at man kan få til en mer effektiv styring av kraftforbruket, og tidligere har det blitt skissert at nettselskapene kan inngå avtaler med kundene, slik at de for eksempel kan slå av mange varmtvannsbereder i perioder med høye priser.

Vil få inn tredjeparter
Sanderud går derimot langt i å tone ned nettselskapenes rolle i å styre forbruket, og mener heller at tredjeparter kan tilby slike tjenester ved at de inngår avtaler med mange store strømkunder, og kan deretter videreselge redusert forbruk i visse timer til nettselskapene.

– Så du ser for deg at styringen av forbruk gjøres av andre enn nettselskapene?

– Vi ser jo allerede at noen ønsker å drive den type tjenester som vi ikke har hatt før, for eksempel å aggregere småkraftproduksjon og styre denne. Her er det fritt fram for å lage gode tjenester som vi ikke har sett før. Så lenge de tjener penger på det, så tror vi det kommer, sier Sanderud.

– Du toner ned nettselskapenes rolle og vil heller overlate dette til tredjeparter?

– Nettselskapene vil få en annen rolle, det er ikke de som skal fronte dette mot kundene. Vi tror det kommer mange tjenester som går utenom nettselskapene. Hvem som vil eie disse selskapene, vet ikke jeg, men jeg håper at man også får eiere utenfra, altså ikke bare nettselskapene. Det tror jeg vil gi litt fart i utviklingen, sier NVE-sjefen.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
13:15, Tuesday, 28 May 2013


Related news:
Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?