Hjem > Siste nytt > NVE anslår snømagasin på 30 TWh ved utgangen av juni

NVE anslår snømagasin på 30 TWh ved utgangen av juni

Thomas Gundersen
Publisert 09.07.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Norges vassdrags- og energidirektorat anslår at det var et gjenværende snømagasin på 30 TWh ved utgangen av andre kvartal.

"En nedbørsrik vår med lave temperaturer førte til at det gjenværende snømagasinet var på rundt 30 TWh ved utgangen av kvartalet. Mye av tilsiget som normalt kommer på våren vil dermed komme ettersom snøen smelter utover sommeren," heter det i NVEs rapport for andre kvartal, som ble publisert onsdag.

NVEs simuleringer viser at det er spesielt i Langfjella i Sør-Norge og i indre strøk av Nordland det er betydelig mer snø i år enn vanlig.

I henhold til NVEs beregninger tilsvarer normalen 30. juni ca 12 TWh med snø, mens ved utgangen av juni 2015 var snømagasinet altså på 30 TWh, mot 8 TWh og 3 TWh henholdsvis i 2014 og 2013.

Årets snømagasin var ved utgangen av andre kvartal litt større enn maksimumskurven for perioden 1981 – 2010, ifølge rapporten.

Kald mai og juni
Totalt for Norge har middeltemperaturen vært nesten 2 grader over normalen i april og rundt 1-2 grader under normalen i mai og juni. I Sør-Norge var det i mai og juni derimot 2-3 grader under normalen.

I tillegg har det kommet omtrent 50 prosent mer nedbørenergi enn normalt i løpet av andre kvartal. På enkelte steder i Nord-Trøndelag og Nordland kom det over det dobbelte av normalen i april.

I sum for hele landet ble mai den nest våteste mai-måneden siden 1900, der spesielt deler av Sør-Norge og i Finnmark fikk betydelig våtere vær enn normalt. Enkelte steder på Vestlandet fikk over 350 millimeter i mai. Også juni var våtere enn normalt i snitt.

Store nedbørsmengder
Hittil i 2015 har det kommet 18,1 TWh mer nedbør enn normalt og hele 21,3 TWh mer enn på samme tid i fjor, skriver NVE i rapporten.

Det kalde været har derimot gjort at snøsmeltingen har vært kraftig forsinket, noe som gjorde at tilsiget i andre kvartal var på 42,1 TWh, mot en normal på 56,5 TWh.

Motsatt var tilsiget i Sverige på 12,6 TWh i andre kvartal, noe som var over normalen på 10,8 TWh.

Svært lav fyllingsgrad
Den forsinkede snøsmeltingen førte til at fyllingsgraden forverret seg sammenliknet med normalen gjennom andre kvartal. I starten av andre kvartal lå fyllingsgraden 1,3 prosentpoeng under normalen, mens dette hadde forverret seg til 17,8 prosentpoeng under normalen ved utgangen av juni.

Dette er bare fire prosentpoeng over minimum for perioden 1990-2014, heter det i rapporten.

Forbruket i Norge lå i andre kvartal på 29,2 TWh, noe som er 1,4 TWh over samme periode i fjor. Samtidig ble det produsert 32,6 TWh, 300 GWh mindre enn på samme tid i fjor. Det ga en nettoeksport på 3,4 TWh.

For Norden sett under ett ble det produsert 91,2 TWh i andre kvartal, forbrukt 86,4 TWh, og dermed eksportert 4,8 TWh, skriver NVE.

Den nordiske vindkraftproduksjonen lå på 7,7 TWh i kvartalet, opp fra 5 TWh i samme kvartal i fjor. Produksjonsoppgangen skyldes både mer vind og økt installert vindkraftkapasitet.

NVEs kvartalsrapport for andre kvartal kan finnes her.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?