14.04.2015

Norwea svært fornøyd med svensk elsertforslag

(Montel) Vindkraftforeningen Norwea er svært godt fornøyd med at den svenske regjeringen foreslår å opprette en database over investeringer i anlegg som produserer elsertifikater, og at de vurderer å innføre en 2020-frist for svenske anlegg.

– Vi må finlese detaljene, men det er et stort skritt at Energimyndigheten skal styrke informasjon om sertifikatforbruk og samle informasjon om aktuelle sertifikatprosjekter i en database, sier Norwea-direktør Øistein Schmidt Galaaen til Montel.

Den svenske regjeringens proposisjon til endinger i elsertmarkedet ble i dag offentliggjort. Blant forslagene er at Energimyndigheten skal komme med kvartalsvise oversikter over det kvotepliktige forbruket, og at det opprettes en database over investeringsbeslutninger for anlegg med elsertifikatproduksjon.

– Disse forslagene er utrolig viktige for måloppnåelse og for å få mer handel og riktigere priser. Vi hadde håpet på et pliktig register over investeringsbeslutninger, men nå er det viktigste at systemet får en fornuftig utforming, koordineres med norsk informasjon og kommer kjapt på plass, sier Galaaen.

– Med en bedre oversikt over det faktiske forbruket kan man forhåpentligvis få mer handel og bedre priser. Man har også kjørt litt i blinde på etterspørselssiden, fortsetter han.

Vurderer svensk 2020-frist
I tråd med avtaleforslaget mellom Norge og Sverige heter det i proposisjonen at Energimyndigheten skal utrede om det er behov for å innføre en endelig frist for når anlegg må være i produksjon for å ta del i det felles svensk-norske markedet. I Norge må anlegg være i drift innen utgangen av 2020 for å få rett til elsertifikater, slik regelen er i dag, men grensen kan bli utvidet til utgangen av 2021.

Dermed kan Norge og Sverige får like avslutningsregler i det felles markedet.

– Vi leser avtaleforslaget som at man skal vurdere en harmonisering, noe som vil være veldig viktig for investeringer. Stadig flere investorer er bekymret for at det svenske markedet er ”vidåpent” etter 2020, mener Galaaen.

En slik endring vil kunne komme på neste kontrollstasjon, som foreslås skjøvet fram i tid med ett år til 1. januar 2018.

Tetter smutthullet
Norge krevde også i forhandlingene med Sverige at svenskene fjerner en ordning som gir noen vindkraftaktører mulighet til å trekke av elavgiften på 29 øre/kWh på skatten.

Dette forslaget er nå sendt ut på høring, og slik Norwea leser forslaget vil det, hvis det blir vedtatt, føre til at ingen anlegg kan trekke av elavgiften etter 1. juli 2016.

– Skal vi stole på høringsnotatet ligger det ikke an til noen fredning av det man måtte rekke å bygge fram til 1. juli neste år, selv om avtaleforslaget er litt mer uklart, sier Galaaen.

Den svenske mindretallsregjeringens proposisjon må vedtas i Riksdagen, og det er satt som en forutsetning i den nye avtalen mellom Norge og Sverige at Sverige ikke kan øke sin ambisjon med 2 TWh til 2020 med mindre skattesmutthullet fjernes.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?