29.08.2017

Norske plusskunder går i minus

(Montel) Strømkunder med solceller på taket går ofte med et økonomisk tap, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, som konkluderer med at NVEs praktisering av regelverket delvis er i strid med EU-retten.

Plusskunder som har installert solceller på taket sparer nettselskapene for store summer, men norske myndigheter har en regelverkspraksis som innebærer at kundene ikke kompenseres for dette, ifølge en rapport om plusskunder som advokatfullmektig Sindre Sandal ved advokatfirmaet Kluge har utarbeidet for Norsk Klimastiftelse.

I tillegg er norske plusskunder tvunget til å selge overskuddsstrømmen sin til egen strømleverandør, fremfor å kunne tilby den på det åpne markedet.

Begge deler er i strid med EU-retten, ifølge advokatselskapet.

«Å produsere kraft til eget forbruk og selge overskuddet kan derfor koste mer enn det smaker – ikke på grunn av kostbare investeringer eller lav etterspørsel, men fordi våre støtteordninger for kraftproduksjon kan gjøre det ulønnsomt. Dette må endres», heter det i rapporten.

Rapporten legger frem en rekke konkrete forslag til endringer i regelverk og forvaltningspraksis når det gjelder såkalte «prosumenter», strømkunder med en viss mengde egenproduksjon.

Blant forslagene som legges frem, er at plusskunder fritas for elsertifikatplikt, at plusskunder skal slippe å betale for nettap, at plusskunder skal kunne selge overskuddsproduksjonen på flere måter, og at prosumenter skal kunne få offentlig støtte, som de gjør i Danmark og Tyskland.

I tillegg anbefaler rapporten at det skjer en forenkling av regelverket, og at myndighetene «tar inn over seg at det ikke lengre er slik at bare profesjonelle parter anvender lovverket».

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?