29.08.2017

Norske plusskunder går i minus

(Montel) Strømkunder med solceller på taket går ofte med et økonomisk tap, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, som konkluderer med at NVEs praktisering av regelverket delvis er i strid med EU-retten.

Plusskunder som har installert solceller på taket sparer nettselskapene for store summer, men norske myndigheter har en regelverkspraksis som innebærer at kundene ikke kompenseres for dette, ifølge en rapport om plusskunder som advokatfullmektig Sindre Sandal ved advokatfirmaet Kluge har utarbeidet for Norsk Klimastiftelse.

I tillegg er norske plusskunder tvunget til å selge overskuddsstrømmen sin til egen strømleverandør, fremfor å kunne tilby den på det åpne markedet.

Begge deler er i strid med EU-retten, ifølge advokatselskapet.

«Å produsere kraft til eget forbruk og selge overskuddet kan derfor koste mer enn det smaker – ikke på grunn av kostbare investeringer eller lav etterspørsel, men fordi våre støtteordninger for kraftproduksjon kan gjøre det ulønnsomt. Dette må endres», heter det i rapporten.

Rapporten legger frem en rekke konkrete forslag til endringer i regelverk og forvaltningspraksis når det gjelder såkalte «prosumenter», strømkunder med en viss mengde egenproduksjon.

Blant forslagene som legges frem, er at plusskunder fritas for elsertifikatplikt, at plusskunder skal slippe å betale for nettap, at plusskunder skal kunne selge overskuddsproduksjonen på flere måter, og at prosumenter skal kunne få offentlig støtte, som de gjør i Danmark og Tyskland.

I tillegg anbefaler rapporten at det skjer en forenkling av regelverket, og at myndighetene «tar inn over seg at det ikke lengre er slik at bare profesjonelle parter anvender lovverket».

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?