29.08.2017

Norske plusskunder går i minus

(Montel) Strømkunder med solceller på taket går ofte med et økonomisk tap, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, som konkluderer med at NVEs praktisering av regelverket delvis er i strid med EU-retten.

Plusskunder som har installert solceller på taket sparer nettselskapene for store summer, men norske myndigheter har en regelverkspraksis som innebærer at kundene ikke kompenseres for dette, ifølge en rapport om plusskunder som advokatfullmektig Sindre Sandal ved advokatfirmaet Kluge har utarbeidet for Norsk Klimastiftelse.

I tillegg er norske plusskunder tvunget til å selge overskuddsstrømmen sin til egen strømleverandør, fremfor å kunne tilby den på det åpne markedet.

Begge deler er i strid med EU-retten, ifølge advokatselskapet.

«Å produsere kraft til eget forbruk og selge overskuddet kan derfor koste mer enn det smaker – ikke på grunn av kostbare investeringer eller lav etterspørsel, men fordi våre støtteordninger for kraftproduksjon kan gjøre det ulønnsomt. Dette må endres», heter det i rapporten.

Rapporten legger frem en rekke konkrete forslag til endringer i regelverk og forvaltningspraksis når det gjelder såkalte «prosumenter», strømkunder med en viss mengde egenproduksjon.

Blant forslagene som legges frem, er at plusskunder fritas for elsertifikatplikt, at plusskunder skal slippe å betale for nettap, at plusskunder skal kunne selge overskuddsproduksjonen på flere måter, og at prosumenter skal kunne få offentlig støtte, som de gjør i Danmark og Tyskland.

I tillegg anbefaler rapporten at det skjer en forenkling av regelverket, og at myndighetene «tar inn over seg at det ikke lengre er slik at bare profesjonelle parter anvender lovverket».

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?