Hjem > Siste nytt > Norske plusskunder går i minus

Norske plusskunder går i minus

Thomas Gundersen
Publisert 11.09.2017, sist oppdatert 11.09.2017
Strømkunder med solceller på taket går ofte med et økonomisk tap, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, som konkluderer med at NVEs praktisering av regelverket delvis er i strid med EU-retten.

(Montel) Strømkunder med solceller på taket går ofte med et økonomisk tap, viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, som konkluderer med at NVEs praktisering av regelverket delvis er i strid med EU-retten.

Plusskunder som har installert solceller på taket sparer nettselskapene for store summer, men norske myndigheter har en regelverkspraksis som innebærer at kundene ikke kompenseres for dette, ifølge en rapport om plusskunder som advokatfullmektig Sindre Sandal ved advokatfirmaet Kluge har utarbeidet for Norsk Klimastiftelse.

I tillegg er norske plusskunder tvunget til å selge overskuddsstrømmen sin til egen strømleverandør, fremfor å kunne tilby den på det åpne markedet.

Begge deler er i strid med EU-retten, ifølge advokatselskapet.

«Å produsere kraft til eget forbruk og selge overskuddet kan derfor koste mer enn det smaker – ikke på grunn av kostbare investeringer eller lav etterspørsel, men fordi våre støtteordninger for kraftproduksjon kan gjøre det ulønnsomt. Dette må endres», heter det i rapporten.

Rapporten legger frem en rekke konkrete forslag til endringer i regelverk og forvaltningspraksis når det gjelder såkalte «prosumenter», strømkunder med en viss mengde egenproduksjon.

Blant forslagene som legges frem, er at plusskunder fritas for elsertifikatplikt, at plusskunder skal slippe å betale for nettap, at plusskunder skal kunne selge overskuddsproduksjonen på flere måter, og at prosumenter skal kunne få offentlig støtte, som de gjør i Danmark og Tyskland.

I tillegg anbefaler rapporten at det skjer en forenkling av regelverket, og at myndighetene «tar inn over seg at det ikke lengre er slik at bare profesjonelle parter anvender lovverket».

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?