04.03.2015

Norsk vindkraftproduksjon på 2,2 TWh i 2014

(Montel) Det ble produsert rekordhøye 2,2 TWh vindkraft i Norge i fjor, opp fra 1,9 TWh i 2013, ifølge tall fra NVE.

Vindkraften stod for 1,5 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge, opp fra 1,4 prosent i 2013.

Den samlede installerte effekten av vindkraftkapasitet i Norge økte fra 811 MW ved utgangen av 2013 til 856 MW ved slutten av 2014, ifølge NVEs vindkraftrapport.

Økningen kom i form av at Raggovidda vindkraftverk på 45 MW ble satt i drift.

Brukstiden for vindkraft i Norge som helhet var 2.701 fullasttimer, noe som innebærer at turbinene i snitt var i drift i 31 prosent av året. Dette er nær rekorden fra 2011 som var på 2.737 fullasttimer.

Høg-Jæren hadde høyeste brukstid med 3.574 timer, noe som tilsvarer drift i 40,1 prosent av årets timer.

Raggovidda har siden oppstart i september i fjor hatt en kapasitetsfaktor på hele 58,8 prosent. (se egen sak)

Brukstiden for norske vindparker varierer med inntil 15 prosent fra år til år ut fra vindforholdene. For norske vindkraftverk sett under ett lå produksjonsindeksten på 101,5 prosent i fjor. Det viser at vindkraftproduksjonen i 2014 var om lag 1,5 prosent høyere enn normalforventningen, gitt vindforholdene, skriver NVE.

Korrigert for produksjonsindeks ser man en jevn økning i brukstid. Dette skyldes en kombinasjon av nyere teknologi og bedre drift av vindparkene. De nasjonale produksjonsindeksene i 2013 og 2014 var omtrent like, mens brukstiden lå 5-6 prosent høyere i 2014, skriver direktoratet.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?