17.04.2013

Norges mest tilfredse strømkunder

Norges mest tilfredse strømkunderGudbrandsdal Energi har også i år Norges mest tilfredse og lojale strømkunder, der de 10 største selskapene i bransjen var med i undersøkelsen til Norsk Kundebarometer. På totallisten uavhengig av bransje havnet vi på syvende plass, marginalt bak Toyota og Audi. Vi har altså klatret fra niende til syvende plass siden 2012.

Resultater 2013 - Bransjevis

Bransje

Bedrift
Tilfredshet Lojalitet

Strømleverandører

Gudbrandsdal Energi
82,0 84,8

LOS
75,3 83,3

NorgesEnergi
73,3 77,0

Fortum
72,5 79,6

Fjordkraft
71,3 83,4

Eidsiva
68,0 76,5

Lyse
67,4 79,2

Hafslund Strøm
66,7 78,8

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
64,7 75,6


Topp 10 Kundetilfredshet 2013 – Norsk Kundebarometer ved BI
Plassering Tilfredshet
1 Flytoget 84,2
2 BMW 83,8
3 Skandiabanken 83,6
4 Haugen Bok 82,7
5 Toyota 82,5
6 Audi 82,4
7 Gudbrandsdal Energi 82,0
8 Spotify 81,9
9 Skoda 81,3
10 One Call 81,0

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som hvert år måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Kundene får muligheten til å si hva de mener om bedrifter de kjøper varer og tjenester fra.

Norsk Kundebarometer bygger på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.

Fakta om årets undersøkelse:

UTVALG:
Målgruppe: 18-85 år

SCREENING
A. Hvor kjøper husstanden strøm?
1: Gudbrandsdal Energi
2: NorgesEnergi
3: LOS
4: Fjordkraft
5: Fortum
6: Trondheim Kraft
7: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
8: Eidsiva
9: Hafslund Strøm
10: Lyse
11: Kjøper ikke strøm => AVSLUTT
12: Vet ikke => AVSLUTT
13: Vil ikke si => AVSLUTT

SPØRSMÅL SOM ER STILT:
Tilfredshet
1. Først vil jeg be deg om å tenke tilbake på dine erfaringer med XX. Totalt sett,
hvor fornøyd eller misfornøyd er du med XX?
(1=svært misfornøyd, 10 =svært fornøyd)
2. Tenk deg en ideell strømleverandør. Hvor nært opp til dette idealet er XX?
(1=svært fjernt, 10 =svært nært)
3. I hvilken grad pleier XX å innfri dine forventninger?
(1=svært liten grad, 10 =svært stor grad)
4. Med tanke på dine erfaringer med XX, hvor attraktiv opplever du at XX er i
forhold til sine konkurrenter?
(1=mye mindre attraktiv, 10=mye mer attraktiv)

Norstat har på oppdrag fra Norsk Kundebarometer ved BI spurt 5539 forbrukere om hvor fornøyd de er med bedrifter de er aktive kunder hos. Undersøkelsen omfatter til sammen 186 bedrifter som selger varer eller tjenester som betyr mye for folks privatøkonomi, og gir svar på hvor dyktige de er til å tilfredsstille sine kunder.

Personene som er intervjuet kan vurdere inntil 4 bedrifter, men maksimalt èn bedrift innenfor hver av de rundt 40 bransjene som Norsk Kundebarometer omfatter. Norsk Kundebarometers 2013-måling baserer seg på til sammen 18605 kundevurderinger på forbrukermarkedet.

Se hele resultatlisten på nettsidene til Norsk Kundebarometer: http://www.kundebarometer.com/

__

Dine Penger skriver på nett 16.12.2013 at Gudbrandsdal Energi er strømkundenes favoritt. EPSI Norge har målt kundetilfredsheten blant 1800 strømkunder i Norge. Målingen viser at folk er blitt mer fornøyd med strømleverandøren sin enn de var i fjor. Kundetilfredsheten i strømbransjen har aldri vært høyere, og er nå på nivå med banker og mobiloperatører, i følge Dine Penger.

Studien viser at Gudbrandsdal Energi har de mest tilfredse strømkundene med en score på 77,8 poeng. Nestemann på lista er LOS med 71,4 poeng og deretter NorgesEnergi med 71,2 poeng.

Les hele saken til Dine Penger her!

Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer

Stortingsflertallet kan vedta skjerming av små nettselskap

Senterpartiet la fredag frem et lovforslag i Stortinget som sikter mot å skjerme små nettselskap med færre enn 30.000 kunder fra det såkalte funksjonelle skillet

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]