09.01.2018

Norge importerer strøm på natten

(enerWE) Norge er en energinasjon, og gjennom året produserer vi mer strøm enn vi forbruker. Det betyr ikke at vi ikke også importerer strøm fra våre naboland.

Tvert imot. I en gjennomgang av tallene for 2017 som enerWE gjorde i forrige uke viste det seg at Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte i hver femte time i fjor.

Dette er interessante tall i lys av debatten rundt utenlandskabler som pågår i bransjen. Mange har en sterkt negativ mening om det å bygge ut flere slike utenlandskabler, og det begrunnes med en frykt for økte priser. Argumentet har mye for seg, men det er ikke nødvendigvis helt sort/hvitt.

På den ene siden vil økt eksport gjøre mer av den generelt sett billige norske strømmen på det relativt dyrere strømmarkedet i våre naboland kunne føre til økte strømpriser i Norge.

Les også: Julefeiringen bidro til lavere strømforbruk og høy import ga lavere strømpriser.

På den andre siden har Norge et stort fortrinn i at vi har regulerbar kraft i form av vannkraften. I motsetning til for eksempel sol- og vindkraft, kan vannkraftproduksjonen skrus opp og ned avhengig av behov ved å justere hvor mye vann som slippes gjennom vannkraftverkene. Det gjør det mulig for norske kraftverk å skru opp produksjonen når prisen er høy, og redusere produksjonen når våre naboland flommer over med overproduksjon av vindkraft.

Vi er nå i den kaldeste tiden på året, og ettersom mye av strømproduksjonen i Norge går til oppvarming er dette en tid på året der forbruket er relativt høyt.

Etter at årets første uke er unnagjort har vi likevel en uke der produksjonen er litt høyere enn forbruket. Totalt ble det produsert 3,304,761 MWh og forbrukt 3,214,867 MWh i uke 1.

Likevel ble det importert mer enn vi eksporterte i hele 78 av 168 timer i forrige uke. Det betyr at vi importerte mer enn vi eksporterte 45 prosent av tiden i forrige uke.

På dagsbasis ser det litt bedre ut. Da var det bare en dag der vi hadde strømunderskudd, og det var på lørdagen.

Forklaringen på dette finner vi på natten. Strømforbruket svinger ikke så kraftig i løpet av døgnet som mange kanskje tror, men produksjonen senkes relativt mye, og dermed blir det mer import for å dekke forbruket.


Dette er den norske strømproduksjonen og -forbruket i årets første uke.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?