09.01.2018

Norge importerer strøm på natten

(enerWE) Norge er en energinasjon, og gjennom året produserer vi mer strøm enn vi forbruker. Det betyr ikke at vi ikke også importerer strøm fra våre naboland.

Tvert imot. I en gjennomgang av tallene for 2017 som enerWE gjorde i forrige uke viste det seg at Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte i hver femte time i fjor.

Dette er interessante tall i lys av debatten rundt utenlandskabler som pågår i bransjen. Mange har en sterkt negativ mening om det å bygge ut flere slike utenlandskabler, og det begrunnes med en frykt for økte priser. Argumentet har mye for seg, men det er ikke nødvendigvis helt sort/hvitt.

På den ene siden vil økt eksport gjøre mer av den generelt sett billige norske strømmen på det relativt dyrere strømmarkedet i våre naboland kunne føre til økte strømpriser i Norge.

Les også: Julefeiringen bidro til lavere strømforbruk og høy import ga lavere strømpriser.

På den andre siden har Norge et stort fortrinn i at vi har regulerbar kraft i form av vannkraften. I motsetning til for eksempel sol- og vindkraft, kan vannkraftproduksjonen skrus opp og ned avhengig av behov ved å justere hvor mye vann som slippes gjennom vannkraftverkene. Det gjør det mulig for norske kraftverk å skru opp produksjonen når prisen er høy, og redusere produksjonen når våre naboland flommer over med overproduksjon av vindkraft.

Vi er nå i den kaldeste tiden på året, og ettersom mye av strømproduksjonen i Norge går til oppvarming er dette en tid på året der forbruket er relativt høyt.

Etter at årets første uke er unnagjort har vi likevel en uke der produksjonen er litt høyere enn forbruket. Totalt ble det produsert 3,304,761 MWh og forbrukt 3,214,867 MWh i uke 1.

Likevel ble det importert mer enn vi eksporterte i hele 78 av 168 timer i forrige uke. Det betyr at vi importerte mer enn vi eksporterte 45 prosent av tiden i forrige uke.

På dagsbasis ser det litt bedre ut. Da var det bare en dag der vi hadde strømunderskudd, og det var på lørdagen.

Forklaringen på dette finner vi på natten. Strømforbruket svinger ikke så kraftig i løpet av døgnet som mange kanskje tror, men produksjonen senkes relativt mye, og dermed blir det mer import for å dekke forbruket.


Dette er den norske strømproduksjonen og -forbruket i årets første uke.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?