18.04.2013

Nordmøre energiverk : – Elsertifikatsystemet er betenkelig

 


(Montel) Nordmøre energiverk (Neas) er ikke begeistret for at elsertifikatene bidrar til dårligere lønnsomhet for kraftprodusenter med eldre kraftverk, men håper inntekter fra bredbånd vil kompensere for selskapets lavere inntekter fra kraftproduksjon.Som Montel skrev onsdag ble 2012-resultatet til Kristiandsund-selskapet historisk dårlig, med et overskudd på knappe 600.000 kroner på en omsetning på over 480 millioner kroner, ned fra 631,4 millioner i 2011 .

– Det er to forhold som ligger bak 2012-resultatet. For det første ble kraftinntektene 13 øre/KWh lavere enn budsjettert, noe som forårsaket et inntektsbortfall på 30 millioner kroner, sier administrerende direktør Knut Hansen i Neas til Montel.

I tillegg medførte en endring i inntektsrammen for nettselskapet at selskapet fikk 16 millioner kroner i lavere nettinntekter, ifølge Hansen.

Produksjonsvolumet steg til 194 GWh, opp fra 182 i 2011. Den lavere kraftprisen bidro likevel til at inntektene sank med 65 prosent for selskapet.

Som følge av det dårlige resultatet foreslår styret i Neas at det ikke tas ut utbytte for 2012.

Betenkelig med elsertifikater
Hansen mener situasjonen for selskaper med nedbetalt vannkraft vil bli vanskeligere fremover, dersom spådommene om lave kraftpriser slår til. Han mener at selskaper med nedbetalt vannkraft vil få større problemer med lønnsomheten.

– Jeg mener det er betenkelig at myndighetene legger til rette for å bringe mer kraft inn i et marked som allerede har overskudd av kraft. De som har elsertifikater vil jo kunne tjene penger, men vi som har eldre anlegg vil bli taperne, sier han.

Hansen forteller at Neas ikke har planer om å bygge mer småkraft eller vannkraft utover eksisterende anlegg.

Vil være forsiktig med strømsatsing
For 2012 bokførte Nordmøre energiverk et tap på 5,5 millioner kroner på ”miljøstrøm-selskapet” For Better Days (FBD). Etter at FBD ble nedlagt i sin opprinnelige form i 2012 ble selskapet flyttet fra Oslo til Kristiansund og hatt en lav profil i det landsdekkende strømmarkedet.

– Tapene vi har tatt på FBD-satsingen er knyttet til kostnadene knyttet til erverv av kunder. Dette er kontrollerbare tap, og det ligger ingen overraskelser i disse tallene for oss, sier han.

Hansen er det ikke som naturlig at Neas vil forsøke seg på det landsdekkende sluttbrukermarkedet med det første.

– Vi kommer ikke til å være tungt eksponert mot sluttkundemarkedet, og vil heller satse på å bygge opp FBD stein på stein i tiden fremover. Etter at vi kjøpte ut Sparebank 1 Nordvest i oktober i fjor har vi faktisk hatt kundevekst, sier Hansen.

Han vil ikke fortelle om hvor mange kunder selskapet har p.t.

Håper på bredbånd
Bredbåndssatsingen til Neas gikk med overskudd i 2012, og bidro med et overskudd på 4 millioner kroner. Hansen håper at denne utviklingen vil fortsette og at bredbåndselskapet dermed vil kunne bidra til å dempe effekten av lavere kraftpriser fremover.

– Vi har et håp om at overskuddene på bredbåndssiden etter hvert kan bidra til å kompensere for lave kraftinntekter framover, sier Hansen.

Lave nettinntekter
Som følge av en lavere inntektsramme for 2012 sank også selskapets nettinntekter med 16 millioner kroner i 2012, og bidro dermed til selskapets dårlige årsresultat. Dette til tross; Neas ønsker å satse videre på nett, og står blant annet foran en på 250 millioner kroner i regionalnettet. Men selv om Hansen ikke vil selge ut nettet, er han åpen for dialog med andre nettselskap.

– Det er en langsiktighet knyttet til det å eie strømnett som er interessant for oss, selv om det også er en risiko knyttet til rentenivået og reguleringen. Vår tanke er at nett skal inngå i en helhet, sammen med kraftproduksjon og strømnett, og at disse områdene skal utjevne hverandre økonomisk, sier han.

– Men vi er åpne for å samarbeide med andre når det gjelder drift av nettet, legger han til.

Neas vil avholde generalforsamling den 25 april.

Øystein Meland

oystein@montel.no
08:03, Thursday, 18 April 2013


Related news:
17 Apr 2013 - Neas-resultatet falt med 98 prosent i 2012
Hurtiglademarkedet i distriktene trenger drahjelp

Norsk elbilforening etterlyser bedre tilrettelegging for storskala kommersiell utbygging av hurtigladere i hele Norge. Distriktene sakker akterut i elbilutviklingen, fordi det ikke finnes tilgjengelige hurtigladere.

Les mer

Vinterpriser i sommervarmen

Vi hadde en snørik vinter og det skulle normalt ha gitt bra tilsig av smeltevann til kraftmagasinene utover sommeren. Men nå har mye vann rent over demningene og mye av snøen fordampet. Det betyr dessverre høyere priser til forbrukeren.

Les mer

Kraftprisen dobbelt så høy som på samme tid i fjor

Strømprisen er markant høyere i år enn i fjor, og i den ukentlige kraftrapporten til NVE kommer det frem at spotprisen i uke 23 var dobbelt så høy som på samme tid i fjor.

Les mer

Høye priser, men liten økning i strømregningen

I disse dager preges kraftmarkedet av en sterk prisoppgang. Det gjelder både på kort og litt lengre sikt.
- For en vanlig forbruker betyr dette likevel kun en liten økning i strømregningen, siden vi er inne i en årstid med lavere forbruk, sier leder for handel i selskapene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Lene Hagen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]