05.05.2014

Nordisk balanseavregning fra 2015 og 2016

Statnett2Statnett: Foto: Statnett.

Finland vil være først ute når innføringen av en nordisk balanseavregning starter stegvis fra november 2015. Deretter vil Norge og Sverige følge med implemementering i februar 2016. Det er nå passert en ny milepæl når kraftindustriens forberedelser settes i gang. Systemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät har allerede etablert en felles tjenesteleverandør i selskapet eSett Oy som vil håndtere avregningen.


Avregningsmekanismene vil basere seg på felles avregningsprinsipper i et rammeverk som vil være noe ulikt det eksisterende rammeverket. En stegvis implementering vil sikre en god og trygg overgang fra de tre parallelle systemene som er på plass i dag.

-Vi er glade for at de nødvendige regulatoriske rammeverkene for å få på plass en felles balanseavregning er underveis, og er trygge på at dette vil være på plass i tide til implementeringen av en nordisk balanseavregning, sier Minnakaisa Ahonen, som er prosjektleder for den nordiske balanseavregningen.

Prosjektet har nylig lansert en håndbok som skal lette markedsaktørenes forståelse og implementering av den nye avregningsmodellen. I tillegg har systemoperatørene avholdt en informasjonsdag rettet mot kraftbransjen i hvert av de deltagende landene.

For mer informasjon, kontakt: seksjonsleder Kristian Bernseter, 917 11 627, kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010

Balanseavregning skal sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalansen beregnes for hver ansvarlige aktør basert på deres planer/handel og forbruk/produksjon. Den ansvarlige aktøren bærer det økonomiske ansvaret for sine ubalanser.

Formålet med en felles balanseavregning og et felles tjenesteselskap er å minske inngangstersklene i kraftmarkedet, redusere langsiktige kostnader for markedsaktørene og bane veien for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. Gjennom det felles prosjektet for nordisk balanseavregning har Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett blitt enige om et felles regelverk for balanseavregning og utarbeider ett felles avregningssystem.Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?