05.05.2014

Nordisk balanseavregning fra 2015 og 2016

Statnett2Statnett: Foto: Statnett.

Finland vil være først ute når innføringen av en nordisk balanseavregning starter stegvis fra november 2015. Deretter vil Norge og Sverige følge med implemementering i februar 2016. Det er nå passert en ny milepæl når kraftindustriens forberedelser settes i gang. Systemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät har allerede etablert en felles tjenesteleverandør i selskapet eSett Oy som vil håndtere avregningen.


Avregningsmekanismene vil basere seg på felles avregningsprinsipper i et rammeverk som vil være noe ulikt det eksisterende rammeverket. En stegvis implementering vil sikre en god og trygg overgang fra de tre parallelle systemene som er på plass i dag.

-Vi er glade for at de nødvendige regulatoriske rammeverkene for å få på plass en felles balanseavregning er underveis, og er trygge på at dette vil være på plass i tide til implementeringen av en nordisk balanseavregning, sier Minnakaisa Ahonen, som er prosjektleder for den nordiske balanseavregningen.

Prosjektet har nylig lansert en håndbok som skal lette markedsaktørenes forståelse og implementering av den nye avregningsmodellen. I tillegg har systemoperatørene avholdt en informasjonsdag rettet mot kraftbransjen i hvert av de deltagende landene.

For mer informasjon, kontakt: seksjonsleder Kristian Bernseter, 917 11 627, kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010

Balanseavregning skal sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalansen beregnes for hver ansvarlige aktør basert på deres planer/handel og forbruk/produksjon. Den ansvarlige aktøren bærer det økonomiske ansvaret for sine ubalanser.

Formålet med en felles balanseavregning og et felles tjenesteselskap er å minske inngangstersklene i kraftmarkedet, redusere langsiktige kostnader for markedsaktørene og bane veien for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. Gjennom det felles prosjektet for nordisk balanseavregning har Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett blitt enige om et felles regelverk for balanseavregning og utarbeider ett felles avregningssystem.Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?