05.05.2014

Nordisk balanseavregning fra 2015 og 2016

Statnett2Statnett: Foto: Statnett.

Finland vil være først ute når innføringen av en nordisk balanseavregning starter stegvis fra november 2015. Deretter vil Norge og Sverige følge med implemementering i februar 2016. Det er nå passert en ny milepæl når kraftindustriens forberedelser settes i gang. Systemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät har allerede etablert en felles tjenesteleverandør i selskapet eSett Oy som vil håndtere avregningen.


Avregningsmekanismene vil basere seg på felles avregningsprinsipper i et rammeverk som vil være noe ulikt det eksisterende rammeverket. En stegvis implementering vil sikre en god og trygg overgang fra de tre parallelle systemene som er på plass i dag.

-Vi er glade for at de nødvendige regulatoriske rammeverkene for å få på plass en felles balanseavregning er underveis, og er trygge på at dette vil være på plass i tide til implementeringen av en nordisk balanseavregning, sier Minnakaisa Ahonen, som er prosjektleder for den nordiske balanseavregningen.

Prosjektet har nylig lansert en håndbok som skal lette markedsaktørenes forståelse og implementering av den nye avregningsmodellen. I tillegg har systemoperatørene avholdt en informasjonsdag rettet mot kraftbransjen i hvert av de deltagende landene.

For mer informasjon, kontakt: seksjonsleder Kristian Bernseter, 917 11 627, kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010

Balanseavregning skal sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalansen beregnes for hver ansvarlige aktør basert på deres planer/handel og forbruk/produksjon. Den ansvarlige aktøren bærer det økonomiske ansvaret for sine ubalanser.

Formålet med en felles balanseavregning og et felles tjenesteselskap er å minske inngangstersklene i kraftmarkedet, redusere langsiktige kostnader for markedsaktørene og bane veien for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. Gjennom det felles prosjektet for nordisk balanseavregning har Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett blitt enige om et felles regelverk for balanseavregning og utarbeider ett felles avregningssystem.Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?