12.01.2016

Nord Pool advarer mot Elhub-gebyrer

(Montel) Nord Pool Spot mener at den foreslåtte gebyrstrukturen til elhuben i kraftmarkedet kan ha konkurransehemmende effekter for deler av sluttbrukermarkedet.


Det går frem i en høringsuttalelse fra kraftbørsen som Montel har sett.


I uttalelsen vises det blant annet til at et antall av kraftleverandørene som rammes av gebyrene til elhuben er sluttbrukere som handler i organiserte kraftmarkeder, slik som kommuner og selskaper som for eksempel Mesta og Evry.


Disse sluttbrukerne ville ikke hatt noe forhold til elhuben eller vært eksponert for disse gebyrene dersom de hadde dekket forbruket sitt fra leverandører bilateralt utenfor en organisert markedsplass.


Slike aktører ønsker å ha tilgang til kraftmarkedet direkte og bruker Nord Pool Spot sitt representant-klient-konsept. Dette konseptet har gitt sluttbrukere mulighet til å handle på kraftbørsen gjennom andre aktører siden 1996. Den har bidratt til økt konkurranse for levering av kraft til sluttbrukere, og også gitt sluttbrukere mulighet til å bidra direkte til prisdannelsen, ifølge Nord Pool.


– Det foreslås et høyt fastgebyr for elhub, og for små selskaper som disse sluttbrukerne er, ser vi at dette gir en uforholdsmessig høy terskel til å være aktive i markedet. Den foreslåtte gebyrstrukturen virker dermed konkurransehemmende i sluttbrukermarkedet. Vi frykter at mange av de nå aktive sluttbrukerne vil føle seg tvunget til å trekke seg fra handel i markedet på grunn av de foreslåtte gebyrene til elhub, skriver Nord Pool.


Ifølge et høringsnotat om gebyrnivået for 2017 til 2019, som ble publisert på elhub.no i begynnelsen av november i fjor, foreslås det et årlig fastgebyr på cirka 46.000 kroner. Dette beløpet inkluderer da eksisterende Ediel-tjeneste som i dag ligger på 14.500 kroner for nett og 17.500 kroner for leverandører.


– Et tilleggsmomenter at et fastgebyr i denne størrelsesorden i stor grad vil ekskludere useriøse aktører fra markedet, heter det i notatet.


I tillegg foreslås det et gebyr per målepunkt, slik at en kraftleverandør med for eksempel 10.000 kunder vil få et årlig gebyr på 118.039 kroner.


Elhub skal være selvfinansiert av gebyrene og NVE skal endelig godkjenne gebyrstrukturen.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Hva er Elub? Det forklarer vi her!

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?