Hjem > Siste nytt > No skal vi bli verdas beste på snøskredvarsling

No skal vi bli verdas beste på snøskredvarsling

Publisert 07.11.2012, sist oppdatert 05.09.2017


Solveig Kosberg i NVE sjekkar her for snøskredfare. Slike sjekkar og observasjonar i blir det fleire av i Møre og Romsdal. Forhåpentlegvis blir det fleire på landsbasis òg.

 

YR.no – På sikt håper vi å lage verdas beste nasjonale skredvarslingssystem, seier Solveig Kosberg i NVE. Denne vinteren innleiar dei eit pilotprosjekt i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Det vi veit er at kvaliteten på snøskredvarsling i stor grad er avhengig av flinke folk ute i fjella. Folk som er ute og sjekkar snøforhold og stabilitet.


Det seier Solveig Kosberg, skredvarslar i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), til NRK.no.

– Meir treffsikkert


Denne vinteren skal NVE utvikle verdas beste skredvarslingssystem.

Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med pengar over ein treårsperiode, og blir med det pilotfylke innan avansert snøskredovervaking- og varsling.

– NVE har fått ansvar for skredvarsling, og vi har hatt to testsesongar. Vi har fått klarsignal på å køyre operativ varsling frå januar 2013, fortel Kosberg.

Samarbeidet med fylkeskommunen, og nokre kommunar i Møre og Romsdal, er med på å betale for fleire kvalitetsobservasjonar.

– På den måten får varselet NVE uansett lagar endå meir informasjon. Det blir meir treffsikkert.

Saka held fram under bildet.

Snøskred i Sunndal (Foto: Øyvind Johan Heggstad)

Snøskred som dette håper NVE ikkje vil skade verken folk, bilar eller hus. Betre varsling er måte å gjere det på.

Foto: Øyvind Johan Heggstad


Håper fleire fylke melder seg


Pilotprosjektet i Møre og Romsdal vil gjere at observatørane blir oftare ute. Håpet no er at fleire fylke melder seg.

– Vi har varsling i heile landet, men pilotprosjektet går ut på ekstra observasjonar gjennom veka.

– Nøyaktigheita blir dermed større i Møre og Romsdal enn i resten av landet. Vi testar prosjektet her, og så håper vi fleire fylke melder seg for liknande samarbeid, seier Kosberg i NVE.

Målet med prosjektet er enkelt.

– Målet er heilt klart meir tryggleik og å unngå dødsfall som følgje av snøskred.

Det gagnar folk som er på tur, på ski eller på andre måtar.

– Men det gagnar også veg, jernbane og hus. Alle målgruppene skal få betre tryggleik på grunn av prosjektet, seier Kosberg.

Ottar Brage Guttelvik (Foto: Trond Vestre/NRK)

Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann i Møre og Romsdal, er svært positiv til pilotprosjektet.

Foto: Trond Vestre/NRK

– Viktig å legge til rette


Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med til saman 775.000 kroner til prosjektet. Det vil sikre utdanna skredobservatørar.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er svært positiv til prosjektet.

– Møre og Romsdal med sin varierte natur er eit kjerneområde for friluftsliv året rundt.

– Då er det viktig at vi legg til rette for bruken ved å ta i bruk kunnskap og teknologi som tryggjar ferdsla, seier Guttelvik.

I Møre og Romsdal er det tre varslingsområde: Sunndalen og Trollheimen, Romsdalen og Eresfjord, og Sunnmøre. Det er desse områda som får styrka varsling i prosjektet.

Den europeiske skredfareskalaen


Skalaen går frå faregrad 1 - liten skredfare, til 5 - meget stor skredfare.

1 - liten skredfare: Skredutløysing er generelt kun mogleg ved store tilleggsbelastningar i nokre få ekstreme heng. Det er generelt trygt å ferdast i terrenget.

2- moderat skredfare: Skredutløysing er mogleg, spesielt ved store tilleggsbelastningar i brattheng. Det er stort sett gunstige forhold for ferdsel i terrenget, men det er tilrådd med gjennomtenkte ruteval, spesielt i utsette brattheng.

3 - markert skredfare: Skredutløysing er mogleg, også ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Under spesielle forhold kan det gå nokre middels store og enkelte store naturleg utløyste skred. Det er delvis ugunstige forhold for ferdsel i terreng. Folk bør ha erfaring i å vurdere skredfare.

4 - stor skredfare: Skredutløysing er sannsynleg også ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Under spesielle forhold kan det ventast mange middels store og nokre dels store naturleg utløyste skred. Ferdsel i terrenget bør kun skje i moderat bratt terrrent, og folk bør halde seg unna utløpsområder.

5 - meget stor skredfare: Det er sannsynleg at det vil gå mange store, i nokre tilfelle svært store, naturleg utløyste skred. Dette kan skje også i moderat bratt terreng. Folk bør halde seg unna alle plassar som kan vere skredutsette.

(Kjelde: Snoskred.no)Kommentarsystemer er levert av DISQUS. NRK står ikke ansvarlig for misbruk av Disqus gjennom andre installasjoner enn på NRK.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?