08.01.2013

NHO: Kraftprodusentene bør ta mer av nettkostnadene

(Montel) Kraftprodusentene bør ta en større del av kostnadene for bygging av nytt nett for å hindre at industrien blir presset ut av Norge, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

– Jeg tror det er veldig viktig at man klarer å finne fornuftige ordinger der man i størst mulig grad allokerer kostnaden til de som får dra nytte av nettinvesteringene, sier Lund til Montel.

Hun peker på at man ikke må undervurdere hvor viktig industrien er for det totale energisystemet i Norge.

– Hvis deler av industrien hadde forsvunnet, hadde det fått ganske store konsekvenser for det totale kraftmarkedet med fallende priser, fortsetter Lund.

Da olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) la fram nettmeldingen i mars i fjor, gjorde han det klart at det ikke ville bli innført anleggsbidrag i masket nett, altså at kraftprodusentene tar en større del av nettkostnaden. Lund på sin side viser at
anleggsbidrag var en del av anbefalingene fra NHOs energipanel, og hun slår fast at NHO fremdeles mener at dette bør innføres.

Montel har tidligere skrevet at en rekke industribedrifter protesterer på Statnetts planer om å øke nettariffene for å finansiere byggingen av det nye sentralnettet. (se relaterte saker)

– Det har jeg stor forståelse for, særlig når man ser situasjonen slik den er i dag med veldig vanskelige forhold på grunn av lave priser kombinert med det høye kostnadsnivået vi har i Norge. Hvis den industrien først flagger ut, så får vi den aldri tilbake igjen, sier Lund.

– Vurder stor vannkraft
Kristin Skogen Lund tok over som NHO-sjef 1. november i fjor. Hun har allerede havnet i debatt med Borten Moe om mangel på en helhetlig energimelding, noe energiministeren skrinla med begrunnelsen at vi har nok planer for energifeltet.

– Vi er heller ikke noen tilhenger at vi bare skal planlegge og planlegge, vi er også for gjennomføring. Men det vi ser er at det er såpass mange dilemmaer og interessemotsetninger i det store bildet, så hvis ikke du ser helheten, vil du møte på dette uansett framover. Det at det er vanskelig gjør ikke at det ikke er relevant, sier Lund.

Hun trekker fram at innføringen av grønne sertifikater etter alt å dømme vil gi et stort kraftoverskudd og savner en plan for hva man skal bruke denne kraften til. Lund peker også på at det legges opp til at mye av den nye kraftutbyggingen skal komme i form av småkraft- og vindkraft.

– Men har man egentlig vurdert hva alternativet er? Hadde det kanskje vært bedre å gjøre én stor vannkraftutbygging i stedet for? Har man tekt gjennom det?, spør Lund, som også peker på at kommende kraftutbygging vil øke behovet for mer nett, noe som igjen vil øke nettkostnadene for industrien.

På Statnetts høstkonferanse tok LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til orde for å bygge et gasskraftverk med rensing i Hammerfest i stedet for å bygge den nye sentralnettlinjen fra Ofoten til Hammerfest. Lund på sin side er varsom med å kommentere spørsmålet.

– Vi vurderer det. Det er viktig å se på flere alternativer, men vi ikke har kommet langt nok til å gi et konkret svar på det spørsmålet.

– Gass viktig i framtiden
Energi er tema når NHO onsdag arrangerer sin årskonferanse i Oslo. Lund understrekte på dagens pressekonferanse at også Norges forhold til Europa blir et viktig tema på konferansen, både med tanke på kraft- og gasseksport, der gass tiltenkes en rolle for å balansere det europeiske kraftsystemet

– Men i dag har jo gasskraft svært krevende markedsforhold, og mange gasskraftverk står stille?

– Vi mener at hvis ting spilles riktig, så bør det være et stort marked for norsk gass i Europa. Vi tror også at markedet fungerer slik at det over tid blir mer attraktivt å bruke gass enn kull. Det er ikke nødvendigvis tilfellet nå, men det bør bli normaltilstanden, mener Lund.

Hun påpeker at Europa nå er inne i en helt ekstrem lavkonjunktur, og Lund mener det er feil å bygge scenarioer som strekker seg 10-20 år fram i tid på at dagens tilstand skal være en normaltilstand.

– Økonomisk vekst vil komme tilbake igjen og presse opp CO2- og kraftpriser. Det vil det, og det må det, sier Lund, som også er klar motstander av Borten Moes lovforslag som i praksis vil gi Statnett monopol på bygging av utenlandskabler.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
13:19, Monday, 7 January 2013


Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?